Chính sách mới hàng tháng

Chính sách mới hàng tháng

loc ket quaLọc bản tin đến:
Tháng Bản tin Diễn giải
Tháng 3 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019
Trong tháng 4/2019, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực của đời sống chính thức có hiệu lực, như: Tăng gấp 3 lần lệ phí trước bạ với xe bán tải; Chính thức có Quy chế tuyển sinh đại học 2019…
Xem bản tin
Tháng 3 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 04/2019 Xem bản tin
Tháng 2 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2019
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2019 như: Thay thế toàn bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh...
Xem bản tin
Tháng 2 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 03/2019 Nhiều văn bản mới chính thức có hiệu lực từ tháng 3/2019, trong đó có: Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thông tư về phòng ngừa sự cố y khoa... Xem bản tin
Tháng 1 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019 như: Điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH, Điều kiện để chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc... Xem bản tin
Tháng 1 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 02/2019
Trong tháng 02/2019 sẽ có nhiều văn bản chính thức có hiệu lực, tiêu biểu là: Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội...
Xem bản tin
Tháng 12 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2019
Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Chính thức tăng lương tối thiểu vùng… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 01/2019.
Xem bản tin
Tháng 12 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 01/2019
Trong tháng 01/2019 sẽ có nhiều văn bản chính thức có hiệu lực, tiêu biểu là: Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động...
Xem bản tin
Tháng 12 Tổng quan điểm mới 12 Luật và Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2019
Từ 01/01/2019, 10 Luật và 02 Nghị quyết của Quốc hội sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều nội dung đáng chú ý, như: Tố cáo nặc danh sẽ được tiếp nhận, xử lý...
Xem bản tin
Tháng 12 Danh sách Luật và Nghị quyết có hiệu lực tháng 01/2019 Từ ngày 01/01/2019, 10 Luật và 02 Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành. Cụ thể:

Luật Lâm nghiệp của Quốc hội, số 16/2017/QH14;

Luật Quy hoạch của Quốc hội, số 21/2017/QH14;

Luật An ninh mạng của Quốc hội, số 24/2018/QH14.

Xem bản tin
Tháng 11 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018
Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Nghị định điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ; Nghị định mới về bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực từ tháng 12/2018.
Xem bản tin
Tháng 11 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 12/2018
Trong tháng 12/2018, nhiều văn bản quan trọng chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 143/2018/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam...
Xem bản tin
Tháng 10 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018
Hàng loạt chính sách mới như: Bán hàng đa cấp bất chính bị phạt đến 200 triệu; Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn gửi thang, bảng lương sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 11/2018.
Xem bản tin
Tháng 10 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 11/2018
Trong tháng 11/2018, sẽ có nhiều văn bản quan trọng chính thức có hiệu lực, trong đó có: Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương…
Xem bản tin
Tháng 9 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018
Hàng loạt chính sách mới như: Mua thuốc cho con không còn phải khai số CMND; Cấm cán bộ, công chức dùng xe công đi lễ hội… sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2018.
Xem bản tin