loc ket quaLọc bản tin đến:
Tháng Bản tin Diễn giải
Tháng 11 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 12/2019 Trong tháng 12/2019 nhiều văn bản mới chính thức có hiệu lực, tiêu biểu là: Thông tư 38/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi quy trình đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với người công tác ở vùng đặc biệt khó khăn... Xem bản tin
Tháng 10 Nhiều chính sách mới có hiệu lực tháng 11/2019

Trong tháng 11/2019, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội sẽ có hiệu lực. Tiêu biểu như hướng dẫn về hóa đơn điện tử hay hướng dẫn xử lý dâm ô trẻ em…

Xem bản tin
Tháng 10 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 11/2019 Xem bản tin
Tháng 9 Nhiều chính sách mới có hiệu lực tháng 10/2019

Sang tháng 10/2019, nhiều văn bản mới chính thức có hiệu lực, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội mà mọi người dân cần biết.

Xem bản tin
Tháng 9 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 10/2019 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 10/2019 Xem bản tin
Tháng 8 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019

Trong tháng 9/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực, tiêu biểu như: Quán karaoke chỉ được mở cửa đến 0 giờ sáng; Điều kiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm…

Xem bản tin
Tháng 8 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 09/2019 Xem bản tin
Tháng 7 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019 như: Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật; Thêm 03 trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT…

Xem bản tin
Tháng 7 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 08/2019 Xem bản tin
Tháng 6 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2019

Trong tháng 07/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực tác động mạnh mẽ đến nhiều người, như: Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng; Giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng…

Xem bản tin
Tháng 6 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 07/2019 Xem bản tin
Tháng 5 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019

Một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 6/2019 là Nghị định 34/2019/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã…

Xem bản tin
Tháng 5 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 06/2019

Một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 6/2019 là Nghị định 34/2019/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã…

Xem bản tin
Tháng 4 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 05/2019 Xem bản tin
Tháng 4 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019

Hàng loạt chính sách mới như: Cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có bằng trung cấp nghề; Cách xác định thời điểm sử dụng nhà ở cũ… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 05/2019.

Xem bản tin