loc ket quaLọc bản tin đến:
Tháng Bản tin Diễn giải
Tháng 8 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 09/2019 Xem bản tin
Tháng 7 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019 như: Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật; Thêm 03 trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT…

Xem bản tin
Tháng 7 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 08/2019 Xem bản tin
Tháng 6 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2019

Trong tháng 07/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực tác động mạnh mẽ đến nhiều người, như: Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng; Giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng…

Xem bản tin
Tháng 6 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 07/2019 Xem bản tin
Tháng 5 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019

Một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 6/2019 là Nghị định 34/2019/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã…

Xem bản tin
Tháng 5 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 06/2019

Một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 6/2019 là Nghị định 34/2019/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã…

Xem bản tin
Tháng 4 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 05/2019 Xem bản tin
Tháng 4 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019

Hàng loạt chính sách mới như: Cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có bằng trung cấp nghề; Cách xác định thời điểm sử dụng nhà ở cũ… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 05/2019.

Xem bản tin
Tháng 3 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019
Trong tháng 4/2019, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực của đời sống chính thức có hiệu lực, như: Tăng gấp 3 lần lệ phí trước bạ với xe bán tải; Chính thức có Quy chế tuyển sinh đại học 2019…
Xem bản tin
Tháng 3 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 04/2019 Xem bản tin
Tháng 2 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2019
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2019 như: Thay thế toàn bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh...
Xem bản tin
Tháng 2 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 03/2019 Nhiều văn bản mới chính thức có hiệu lực từ tháng 3/2019, trong đó có: Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thông tư về phòng ngừa sự cố y khoa... Xem bản tin
Tháng 1 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019 như: Điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH, Điều kiện để chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc... Xem bản tin
Tháng 1 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 02/2019
Trong tháng 02/2019 sẽ có nhiều văn bản chính thức có hiệu lực, tiêu biểu là: Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội...
Xem bản tin