Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất

Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật Nhanh và Thường xuyên

loc ket quaLọc bản tin theo:
Tuần Bản tin Diễn giải
Từ 10/01 - 16/01/2005 Văn bản mới cập nhật tuần 02/2005 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 02.2005 (206) ngày 14/01/2005 Phương pháp xây dựng định mức lao động - Ngày 05/01/2005, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 06/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP. Theo đó, các sản phẩm, dịch vụ đều phải có định mức lao động. Khi thay đổi kỹ thuật, công nghệ sản xuất, kinh doanh thì phải điều chỉnh định mức lao động. Khi xây dựng định mức lao động tổng hợp thì không được tính hao phí lao động làm sản phẩm phụ, sửa chữa lớn máy móc, thiết bị, nhà xưởng, công trình xây dựng cơ bản, chế tạo, lắp đặt thiết bị. Những hao phí lao động cho các loại công việc này được xây dựng định mức lao động tổng hợp riêng... Xem bản tin
Từ 03/01 - 09/01/2005 Số 01.2005 (205) ngày 07/01/2005 Giá bán điện - Theo Quyết định số 215/2004/QĐ-TTg ban hành ngày 29/12/2004, Thủ tướng Chính phủ quyết định: kể từ ngày 01/01/2005, giá bán điện cho sản xuất các ngành sản xuất bình thường đối với điện áp từ 110 KV trở lên: giờ bình thường là 785 dồng/KWh, giờ cao điểm: 1.325 đồng, giờ thấp điểm: 425 đồng, Đối với cấp điện áp từ 22 KV đến dưới 110 KV: từ 445 đến 1.370 đồng, dưới 6 KV từ 895 đến 1.480 đồng... Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp: điện áp từ 6 KV trở lên là 885 đồng, dưới 6 KV: 920 đồng... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 01/2005 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 27/12 - 02/01/2005 Văn bản mới cập nhật tuần 51/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 51.2004 (204) ngày 31/12/2004 Chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng - Theo Nghị định số 210/2004/NĐ-CP ban hành ngày 20/12/2004, Chính phủ quy định: cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945 sẽ được hưởng mức trợ cấp mới là 250.000 đồng/người/tháng (mức cũ là 210.000 đồng), cán bộ tiền khởi nghĩa: 292.000 đồng (mức cũ: 135.000 đồng), bà mẹ Việt Nam anh hùng tăng từ 570 lên 710.000 đồng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động tăng từ 150 lên 250.000 đồng, thương binh tăng hệ số từ 6.190 lên 9.400 x tỉ lệ phần trăm thương tật (tăng 51%), mức phụ cấp đối với bệnh binh cũng tăng 61 - 275%... Xem bản tin
Từ 20/12 - 26/12/2004 Số 50.2004 (203) ngày 24/12/2004 Thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp - Theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ban hành ngày 14/12/2004 quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước, Chính phủ quy định: phụ cấp khu vực áp dụng đối với người của Công ty nhà nước làm ở vùng xa xôi, hẻo lánh, khí hậu xấu có 7 mức: 0,1, 0,2... đến 0,7 và 1,0 so với mức lương tối thiểu chung, Phụ cấp độc hại, nguy hiểm gồm 4 mức từ 0,1 đến 0,4, phụ cấp lưu động gồm 3 mức: 0,2, 0,4 và 0,6 áp dụng với người làm nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 50/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 13/12 - 19/12/2004 Văn bản mới cập nhật tuần 49/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 49.2004 (202) ngày 17/12/2004 Chế độ công tác phí - Theo Thông tư số 118/2004/TT-BTC ban hành ngày 08/12/2004 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước, Bộ Tài chính quy định: kể từ ngày 01/01/2005, người đi công tác được thanh toán tiền vé máy bay trong các trường hợp: là cán bộ lãnh đạo từ cấp Vụ và tương đương trở lên có mức lương từ hệ số 4,75 trở lên. Đối với cán bộ, công chức thuộc các đơn vị ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải là cán bộ lãnh đạo cấp sở, lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh, thành phố và tương đương trở lên có mức lương từ hệ số 4,47 trở lên... Xem bản tin
Từ 06/12 - 12/12/2004 Số 48.2004 (201) ngày 10/12/2004 Quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp - Ngày 03/12/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác. Theo đó, đối với trường hợp Nhà nước hoặc công ty nhà nước nắm ít cổ phần tại doanh nghiệp khác thì đại diện chủ sở hữu vốn quyết định không cử người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 48/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 29/11 - 05/12/2004 Số 47.2004 (200) ngày 03/12/2004 Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu - Ngày 25/11/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 90/2004/QĐ-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Theo đó, các mặt hàng sau áp dụng áp dụng mức thuế nhập khẩu mới: Dầu đã tinh chế thu được từ ôliu, hạt hướng dương, hạt thông, hạt cọ... áp dụng mức thuế suất mới là 30% (quy định trước đây: 40%)... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 47/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 22/11 - 28/11/2004 Số 46.2004 (199) ngày 26/11/2004 Chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần - Theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP ban hành ngày 16/11/2004, Chính phủ quy định: các doanh nghiệp nhà nước được giao đất sử dụng làm mặt bằng xây dựng trụ sở, văn phòng giao dịch và đất sản xuất nếu lựa chọn hình thức Nhà nước giao đất sẽ được tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp... Phương thức tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá quy định rõ: doanh nghiệp cổ phần hoá có tổng giá trị tài sản theo sổ sách kế toán từ 30 tỷ đồng trở lên thì Xem bản tin