Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất

Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật Nhanh và Thường xuyên

loc ket quaLọc bản tin theo:
TuầnBản tinDiễn giải
Từ 26/02 - 04/03/2006 Số 08.2006 (262) ngày 03/03/2006 Kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ (SMS: 201466) - Theo Nghị định số 21/2006/NĐ-CP ban hành ngày 27/02/2006, Chính phủ quy định: nghiêm cấm quảng cáo các bình bú với đầu vú nhân tạo, núm vú giả dưới mọi hình thức. Các loại sữa dùng cho trẻ từ 12 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi được phép quảng cáo nhưng phải đăng ký với Bộ Y tế và luôn phải có khuyến cáo: "Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khoẻ và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ". Khuyến cáo này cũng phải được in hoa ở nhãn sữa kèm theo dòng chữ:... Xem bản tin
Từ 19/02 - 25/02/2006 Số 07.2006 (261) ngày 24/02/2006 Xuất xứ hàng hoá - Ngày 20/02/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá. Theo đó, hàng hoá chưa được lắp ráp hoặc đang ở tình trạng bị tháo rời được nhập khẩu thành nhiều chuyến hàng do điều kiện vận tải hoặc sản xuất không thể nhập khẩu trong một chuyến hàng, nếu người nhập khẩu có yêu cầu, xuất xứ của hàng hóa trong từng chuyến hàng được coi là có cùng xuất xứ với hàng hoá đó... Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu phải... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 07/2006 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 12/02 - 18/02/2006 Văn bản mới cập nhật tuần 06/2006 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 06.2006 (260) ngày 17/02/2006 Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2005 - Theo Công văn số 560/TCT-TNCN ra ngày 14/02/2006, Tổng cục Thuế hướng dẫn: đối với cá nhân vãng lai có thu nhập tại đơn vị thuộc diện chịu thuế đã thực hiện khấu trừ thuế 10% thì sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập... Đối với trường hợp cá nhân hưởng lương tại đơn vị nhưng trong năm chỉ làm việc một số tháng và các trường hợp cá nhân trong năm có thu nhập ở nhiều nơi thuộc diện phải quyết toán thuế trực tiếp tại cơ quan thuế thì đơn vị cấp Biên lai thuế thu nhập để xác nhận số thu nhập đã chi trả, số tiền thuế đã khấu trừ (nếu có) để cá nhân làm căn cứ... Xem bản tin
Từ 05/02 - 11/02/2006 Số 05.2006 (259) ngày 10/02/2006 Xác định giá trị quyền sử dụng đất - Ngày 24/01/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2006/NĐ-CP về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Theo đó, trường hợp tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất, được tặng cho quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất được xác định bằng diện tích đất nhân với giá đất... Trường hợp tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn nộp tiền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất được xác định bằng... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 05/2006 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 22/01 - 28/01/2006 Số 04.2006 (258) ngày 27/01/2006 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh hoạt động văn hóa - Theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, Chính phủ quy định: các địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử sẽ phải đóng cửa vào lúc 23 giờ đêm. Trong khi đối với kinh doanh karaoke và vũ trường, thời gian đóng cửa được qui định chậm hơn một giờ (vào lúc 12h đêm) và không được hoạt động trước 8h sáng. Vũ trường và karaoke phải đáp ứng điều kiện: diện tích (phòng karaoke rộng ít nhất 20m2, Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 04/2006 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 15/01 - 21/01/2006 Số 03.2006 (257) ngày 20/01/2006 Khấu trừ thuế GTGT - Theo Công văn số 340/BTC-TCT ra ngày 10/01/2006, Bộ Tài chính hướng dẫn: thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, nhưng thời gian tối đa là 3 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 03/2006 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 08/01 - 14/01/2006 Văn bản mới cập nhật tuần 02/2006 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 02.2006 (256) ngày 13/01/2006 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu - Theo Công văn số 120/LĐTBXH-TL ra ngày 11/01/2006 về việc triển khai thực hiện Nghị định 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn: đối với người lao động đã qua học nghề mà người sử dụng lao động đang trả mức lương tối thiểu hoặc người lao động đã được tuyển chọn sau khi thử việc trước ngày 01/02/2006 thì kể từ ngày 01/02/2006 trở đi phải điều chỉnh và trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu mới... Đối với người lao động đã qua học nghề được tuyển dụng từ ngày 01/02/2006 trở đi thì sau khi thử việc phải trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu... Xem bản tin
Từ 01/01 - 07/01/2006 Văn bản mới cập nhật tuần 01/2006 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 01.2006 (255) ngày 06/01/2006 Pháp lệnh ngoại hối - Ngày 13/12/2005, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11, gồm 10 chương, 46 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2006. Theo đó, việc quản lý ngoại hối theo hướng từng bước hạn chế đô la hóa, tiến tới thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt Nam, nghiêm cấm triệt để các giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo bằng ngoại tệ giữa các tổ chức, cá nhân. Hạn chế đến chấm dứt việc các tổ chức được bán hàng, cung cấp dịch vụ thu ngoại tệ... Xem bản tin