Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất

Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật Nhanh và Thường xuyên

loc ket quaLọc bản tin theo:
Tuần Bản tin Diễn giải
Từ 19/01 - 25/01/2005 Số 03.2005 (207) ngày 21/01/2005 Khiếu nại, tố cáo về lao động - Ngày 11/01/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động. Theo đó, người khiếu nại có thể tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để thực hiện quyền khiếu nại, khi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của người sử dụng lao động và Thanh tra thì có quyền khiếu nại đến Chánh Thanh tra Sở, nếu không đồng ý quyết định giải quyết của Chánh Thanh tra Sở có quyền tiếp tục khiếu nại đến Chánh Thanh tra Bộ... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 03/2005 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 12/01 - 18/01/2005 Văn bản mới cập nhật tuần 02/2005 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 02.2005 (206) ngày 14/01/2005 Phương pháp xây dựng định mức lao động - Ngày 05/01/2005, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 06/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP. Theo đó, các sản phẩm, dịch vụ đều phải có định mức lao động. Khi thay đổi kỹ thuật, công nghệ sản xuất, kinh doanh thì phải điều chỉnh định mức lao động. Khi xây dựng định mức lao động tổng hợp thì không được tính hao phí lao động làm sản phẩm phụ, sửa chữa lớn máy móc, thiết bị, nhà xưởng, công trình xây dựng cơ bản, chế tạo, lắp đặt thiết bị. Những hao phí lao động cho các loại công việc này được xây dựng định mức lao động tổng hợp riêng... Xem bản tin
Từ 05/01 - 11/01/2005 Số 01.2005 (205) ngày 07/01/2005 Giá bán điện - Theo Quyết định số 215/2004/QĐ-TTg ban hành ngày 29/12/2004, Thủ tướng Chính phủ quyết định: kể từ ngày 01/01/2005, giá bán điện cho sản xuất các ngành sản xuất bình thường đối với điện áp từ 110 KV trở lên: giờ bình thường là 785 dồng/KWh, giờ cao điểm: 1.325 đồng, giờ thấp điểm: 425 đồng, Đối với cấp điện áp từ 22 KV đến dưới 110 KV: từ 445 đến 1.370 đồng, dưới 6 KV từ 895 đến 1.480 đồng... Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp: điện áp từ 6 KV trở lên là 885 đồng, dưới 6 KV: 920 đồng... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 01/2005 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 29/12 - 04/01/2005 Văn bản mới cập nhật tuần 51/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 51.2004 (204) ngày 31/12/2004 Chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng - Theo Nghị định số 210/2004/NĐ-CP ban hành ngày 20/12/2004, Chính phủ quy định: cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945 sẽ được hưởng mức trợ cấp mới là 250.000 đồng/người/tháng (mức cũ là 210.000 đồng), cán bộ tiền khởi nghĩa: 292.000 đồng (mức cũ: 135.000 đồng), bà mẹ Việt Nam anh hùng tăng từ 570 lên 710.000 đồng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động tăng từ 150 lên 250.000 đồng, thương binh tăng hệ số từ 6.190 lên 9.400 x tỉ lệ phần trăm thương tật (tăng 51%), mức phụ cấp đối với bệnh binh cũng tăng 61 - 275%... Xem bản tin
Từ 22/12 - 28/12/2004 Số 50.2004 (203) ngày 24/12/2004 Thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp - Theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ban hành ngày 14/12/2004 quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước, Chính phủ quy định: phụ cấp khu vực áp dụng đối với người của Công ty nhà nước làm ở vùng xa xôi, hẻo lánh, khí hậu xấu có 7 mức: 0,1, 0,2... đến 0,7 và 1,0 so với mức lương tối thiểu chung, Phụ cấp độc hại, nguy hiểm gồm 4 mức từ 0,1 đến 0,4, phụ cấp lưu động gồm 3 mức: 0,2, 0,4 và 0,6 áp dụng với người làm nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 50/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 15/12 - 21/12/2004 Văn bản mới cập nhật tuần 49/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 49.2004 (202) ngày 17/12/2004 Chế độ công tác phí - Theo Thông tư số 118/2004/TT-BTC ban hành ngày 08/12/2004 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước, Bộ Tài chính quy định: kể từ ngày 01/01/2005, người đi công tác được thanh toán tiền vé máy bay trong các trường hợp: là cán bộ lãnh đạo từ cấp Vụ và tương đương trở lên có mức lương từ hệ số 4,75 trở lên. Đối với cán bộ, công chức thuộc các đơn vị ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải là cán bộ lãnh đạo cấp sở, lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh, thành phố và tương đương trở lên có mức lương từ hệ số 4,47 trở lên... Xem bản tin
Từ 08/12 - 14/12/2004 Văn bản mới cập nhật tuần 48/2004 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin