Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất

Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật Nhanh và Thường xuyên

loc ket quaLọc bản tin theo:
Tuần Bản tin Diễn giải
Từ 12/09 - 18/09/2005 Số 36.2005 (239) ngày 16/09/2005 Cấp Thẻ nhà báo - Ngày 01/9/2005, Bộ Văn hoá-Thông tin đã ra Công văn số 3559/HD-BVHTT hướng dẫn về việc cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006 - 2010. Theo đó, điều kiện và tiêu chuẩn cấp Thẻ như sau: tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, trường hợp là người dân tộc thiểu số đang công tác tại cơ quan báo chí miền núi hoặc chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc phải tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, Trường hợp được xét cấp Thẻ lần đầu thì phải có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp Thẻ từ 3 năm trở lên... Xem bản tin
Từ 05/09 - 11/09/2005 Số 35.2005 (238) ngày 09/09/2005 Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp - Theo Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ban hành ngày 24/8/2005, Chính phủ quy định: hàng hoá được kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật, rõ ràng, hợp pháp về nguồn gốc, xuất xứ, tính năng, công dụng của hàng hóa, có nhãn hàng hóa... Nghiêm cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp yêu cầu người muốn tham gia phải đặt cọc để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, yêu cầu người muốn tham gia phải... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 35/2005 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 29/08 - 04/09/2005 Số 34.2005 (237) ngày 01/09/2005 Bảo hiểm tiền gửi - Ngày 24/8/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP về bảo hiểm tiền gửi. Theo đó, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi bao gồm cả gốc và lãi của một người gửi tiền (một cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp luật) tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 50 triệu đồng (quy định trước đây là 30 triệu đồng)... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 34/2005 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 22/08 - 28/08/2005 Văn bản mới cập nhật tuần 33/2005 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 33.2005 (236) ngày 26/08/2005 Đăng ký và quản lý hộ khẩu - Theo Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ban hành ngày 19/8/2005 về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu, Chính phủ quy định: để được đăng ký hộ khẩu tại nơi mới đến, người chuyển đến phải có nhà ở hợp pháp... Nhà ở hợp pháp bao gồm: Nhà ở thuộc sở hữu của người chuyển đến: Nhà ở có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc nhà xây trên đất ở có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nhà ở có giấy tờ hợp lệ về nhà ở, đất ở theo quy định của pháp luật, Trường hợp nhà ở... Xem bản tin
Từ 15/08 - 21/08/2005 Số 32.2005 (235) ngày 19/08/2005 Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm - Ngày 10/8/2005, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 78/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chưc danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác... Hướng dẫn chuyển xếp lương cán bộ, công chức, viên chức - Ngày 10/8/2005, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 32/2005 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 08/08 - 14/08/2005 Văn bản mới cập nhật tuần 31/2005 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 31.2005 (234) ngày 12/08/2005 Điều chỉnh lương hưu và trợ cấp xã hội - Ngày 09/8/2005, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 21/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn bổ sung Thông tư số 11/2005/TT-BLĐTBXH về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Theo đó, đối với quân nhân chuyển ngành, công an nhân dân chuyển sang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể ngoài lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, thuộc diện được lấy mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi chuyển ngành để làm cơ sở tính lương hưu, trợ cấp... Xem bản tin
Từ 01/08 - 07/08/2005 Số 29.2005 (232) ngày 02/08/2005 Chuyển giao chủ sở hữu phần vốn nhà nước - Theo Công văn số 9325/BTC-TCDN ra ngày 22/7/2005, Bộ Tài chính đề nghị: trong thời gian chưa chuyển giao quyền chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, để đảm bảo hoạt động binh thường của các doanh nghiệp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ tạm dừng việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước ở các công ty nhà nước độc lập do Bộ, ngành quyết định thành lập được cổ phần hoá toàn bộ doanh nghiệp về Bộ Tài chính, để chuẩn bị chuyển giao cho Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 29/2005 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 30.2005 (233) ngày 05/08/2005 Phí sát hạch giấy phép lái xe - Ngày 26/7/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 59/2005/TT-BTC quy định mức phí sát hạch để cấp giấy phép lái xe đối với xe cơ giới đường bộ. Theo đó, đối với giấy phép lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 phần lý thuyết sẽ là 30.000 đồng và phần thực hành là 40.000 đồng... Ngoài ra, mức thu phí sát hạch để lấy giấy phép lái xe các hạng B1, B2, C, D, E, F có mức chung phần lý thuyết là 70.000 đồng và phần thực hành là... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 30/2005 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin