Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất

Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật Nhanh và Thường xuyên

loc ket quaLọc bản tin theo:
Tuần Bản tin Diễn giải
Từ 19/06 - 25/06/2006 Số 24.2006 (278) ngày 23/06/2006 Bán đấu giá công ty nhà nước - Ngày 12/6/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2006/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Quy chế bán đấu giá công ty nhà nước. Tất cả các phiên bán đấu giá công ty nhà nước đều được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng đấu giá, các vòng đấu giá được thực hiện liên tục cho đến khi chọn được nhà đầu tư trúng đấu giá. Trường hợp các nhà đầu tư tự nguyện từ chối tiếp tục tham gia đấu giá (vòng đấu giá cuối cùng) mà có những nhà đầu tư trả giá bằng nhau thì người điều hành phiên bán đấu giá tổ chức việc rút thăm giữa những nhà đầu tư đó và công bố nhà đầu tư rút trúng thăm là nhà đầu tư trúng đấu giá được quyền mua công ty... Tiền đặt cọc không được hoàn trả cho... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 24/2006 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 12/06 - 18/06/2006 Số 23.2006 (277) ngày 16/06/2006 Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện - Ngày 12/6/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Ban hành kèm theo Nghị định là Danh mục 23 loại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, 8 loại hạn chế kinh doanh và 92 loại kinh doanh có điều kiện. Theo đó, 23 loại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh bao gồm: vũ khí dân dụng, trang thiết bị kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an, các chất ma túy, hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế, các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan, các loại... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 23/2006 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 05/06 - 11/06/2006 Văn bản mới cập nhật tuần 22/2006 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 22.2006 (276) ngày 09/06/2006 Điều kiện về nhà ở cho thuê - Ngày 07/6/2006, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 17/2006/QĐ-BXD ban hành Quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ở. Theo đó, điều kiện đối với một phòng ở như sau: Diện tích sử dụng phòng ở không được nhỏ hơn 9m2, chiều rộng thông thuỷ của phòng tối thiểu không dưới 2,40m, chiều cao thông thuỷ của phòng ở chỗ thấp nhất không dưới 2,70m, Diện tích sử dụng bình quân cho mỗi người thuê để ở không nhỏ hơn 3m2 (không tính diện tích khu phụ), Phòng ở phải có cửa đi, cửa sổ đảm bảo yêu cầu thông gió và... Xem bản tin
Từ 29/05 - 04/06/2006 Số 21.2006 (275) ngày 02/06/2006 Chế độ họp trong cơ quan nhà nước - Ngày 25/5/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Theo đó, tổ chức cuộc họp chỉ tiến hành khi thực sự cần thiết để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác quan trọng. Không dùng cuộc họp để thay cho việc ra các quyết định quản lý, điều hành... Giấy mời họp phải được ghi rõ những nội dung sau:... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 21/2006 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 22/05 - 28/05/2006 Số 20.2006 (274) ngày 26/05/2006 Bổ sung chi phí xây dựng công trình - Ngày 22/5/2006, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2006/TT-BXD hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD, Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD. Theo đó, các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng: khi người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư điều chỉnh dự án do thấy xuất hiện những yếu tố mới đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn cho dự án, Khi quy hoạch xây dựng đã được duyệt thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến dự án... Bổ sung định mức chi phí chung đối với dự án đầu tư xây dựng công trình như... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 20/2006 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 15/05 - 21/05/2006 Số 19.2006 (273) ngày 19/05/2006 Thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế - Ngày 12/5/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 41/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 161/2005/QĐ-TTg về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế nhà đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài. Theo đó, trường hợp đất của cơ sở kinh doanh đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì diện tích tính thuế nhà đất là toàn bộ diện tích đất thuộc diện chịu thuế nhà đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất đó. Nếu đất của cơ sở kinh doanh chưa... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 19/2006 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 08/05 - 14/05/2006 Số 18.2006 (272) ngày 12/05/2006 Tư vấn về giá đất - Ngày 28/4/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 36/2006/TT-BTC hướng dẫn về điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động, đăng ký hoạt động tư vấn về giá đất. Theo đó, các tổ chức thẩm định giá nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam sẽ được tham gia tư vấn về giá đất. Ngoài ra, các doanh nghiệp thẩm định giá đã được thành lập, các công ty được phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh và môi giới bất động sản cũng được phép tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn về giá đất... Tất cả các đơn vị tham gia đều đảm bảo phải có từ ba thẩm định viên đang... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 18/2006 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 01/05 - 07/05/2006 Văn bản mới cập nhật tuần 17/2006 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin