Tra cứu Công văn về An ninh trật tự

Có tất cả 498 văn bản: An ninh trật tự
01

Báo cáo 408/BC-CP của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
02

Công văn 7153/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 21/CT về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
03

Công văn 10285/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai một số nhiệm vụ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
04

Công văn 9704/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Quyết định 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
05

Công văn 9363/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Công điện 1118/CĐ-TTg ngày 07/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
06

Công văn 2051/CĐSVN-PCTT của Cục Đường sắt Việt Nam về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống ma túy

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
07

Công điện 1118/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
08

Công văn 3678/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm học 2021-2022

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
09

Kết luận 13-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
10

Công văn 3300/CHHVN-KHĐT của Cục Hàng hải Việt Nam về việc rà soát nội dung dự án đóng tàu tìm kiếm cứu nạn xa bờ

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2021
11

Công văn 5446/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn đối với các trò chơi mạo hiểm tại các khu vui chơi, giải trí

Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
12

Công văn 2612/BVHTTDL-BCĐDS của Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội về việc triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
13

Công văn 3181/CHK-ANHK của Cục hàng không Việt Nam về thẩm định Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không Điện Biên

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
14

Công văn 7134/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
15

Công văn 3000/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp triển khai 5 nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội năm 2021

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
16

Công văn 1805/ĐS-ANAT của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn đường sắt

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
17

Công văn 4658/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc phóng viên Tạp chí Giao thông vận tải bị các đối tượng hành hung ở tỉnh Gia Lai

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
18

Công văn 4563/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2021
19

Công văn 4493/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết 09 năm thi hành Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
20

Công văn 876/UBDT-DTTS của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
Vui lòng đợi