Tra cứu Công văn về An ninh trật tự

Có tất cả 499 văn bản: An ninh trật tự
21

Công văn 876/UBDT-DTTS của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
22

Công văn 6235/UBANHK-BGTVT của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia về việc tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn hàng không

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
23

Công văn 4184/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo, kiến nghị về tình hình ma túy nổi lên gần đây

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
24

Công văn 5927/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Ban hành: 22/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
25

Thông báo 164/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
26

Công văn 2610/CHK-QLC của Cục hàng không Việt Nam về kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy năm 2021 tại các cảng hàng không

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2021
27

Công văn 738/UBDT-TT của Ủy ban Dân tộc về việc hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" và "Tháng cao điểm dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con" năm 2021

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
28

Công văn 4531/BYT-TTrB của Bộ Y tế về việc triển khai các hoạt động trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021”

Ban hành: 04/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
29

Công văn 1837/BVHTTDL-BCÐDS của Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021

Ban hành: 04/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
30

Công văn 2293/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
31

Công văn 69a/TANDTC-TH của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai Tháng hàng động phòng, chống ma túy

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
32

Công văn 684/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021

Ban hành: 27/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
33

Công văn 1978/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người năm 2021

Ban hành: 14/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2021
34

Công văn 1977/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh hè năm 2021

Ban hành: 14/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2021
35

Công văn 3129/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm giao một số nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho bảo vệ dân phố

Ban hành: 13/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
36

Công văn 1266/LĐTBXH-PCTNXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổng kết thi hành quy định về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
37

Công văn 2867/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ban hành: 30/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
38

Công văn 1210/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chỉ đạo cơ quan đầu mối triển khai thực hiện Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em

Ban hành: 28/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2021
39

Công văn 3368/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5/2021 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 16/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2021
40

Công điện 479/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
Vui lòng đợi