Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 1.755 văn bản: Y tế-Sức khỏe
1501

Quyết định 4037/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận xếp hạng II đối với Bệnh viện Mắt Hà Đông trực thuộc Sở Y tế

Ban hành: 25/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
1502

Quyết định 4040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận xếp hạng II đối với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông trực thuộc Sở Y tế

Ban hành: 25/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
1503

Quyết định 4041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận xếp hạng II đối với Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên trực thuộc Sở Y tế

Ban hành: 25/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
1504

Quyết định 4042/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận xếp hạng II đối với Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh trực thuộc Sở Y tế

Ban hành: 25/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
1505

Quyết định 4035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận xếp hạng II đối với Bệnh viên đa khoa huyện Gia Lâm trực thuộc Sở Y tế

Ban hành: 25/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
1506

Quyết định 3991/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển đặc cách bác sỹ nội trú bệnh viện và thủ khoa xuất sắc vào viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Thành phố Hà Nội năm 2016

Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
1507

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế cấp và thu hồi giấy chứng nhận đủ điền kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” của Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2017
1508

Quyết định 3758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2016
1509

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 13/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
1510

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 08/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
1511

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý

Ban hành: 06/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2016
1512

Quyết định 2620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Tầm soát, phát hiện sớm một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của Thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2016-2020

Ban hành: 26/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2016
1513

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 20/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2016
1514

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Ban hành: 16/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2019
1515

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2016
1516

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 05/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
1517

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định giá ngày giường điều trị của Khu điều dưỡng và điều trị cán bộ (khu B) tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre

Ban hành: 25/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
1518

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Ban hành: 25/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
1519

Quyết định 1772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thanh tra, kiểm tra công tác an toàn thực phẩm phục vụ "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" Thành phố Hà Nội năm 2016

Ban hành: 15/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
1520

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2016

Ban hành: 15/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2016
Vui lòng đợi