Tra cứu Công văn về Xuất nhập cảnh

Có tất cả 146 văn bản: Xuất nhập cảnh
121

Công văn 14111/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định Chính phủ sửa đổi Nghị định 27/2011/NĐ-CP

Ban hành: 21/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2011
122

Công văn 4517/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc đối tượng không được xuất cảnh

Ban hành: 16/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2011
123

Công văn 371/A72-P2 của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh về việc giải quyết thủ tục nhập xuất cảnh cho người nước ngoài

Ban hành: 06/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2012
124

Công văn 6521/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai Thông tư mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất nhập cảnh

Ban hành: 19/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2011
125

Công văn 3408/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vận chuyển hàng quá cảnh là tài sản di chuyển của cá nhân

Ban hành: 18/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2011
126

Công văn 3349/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục hải quan đối với hành hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Thanh Thủy

Ban hành: 13/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2011
127

Công văn 2775/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục xuất, nhập cảnh tại Thông tư 21/2011/TT-BCA

Ban hành: 10/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2011
128

Công văn 733/QLLĐNN-QLLĐ của Cục Quản lý lao động nước ngoài về việc quy định mới về thủ tục nhập cảnh vào Malaysia

Ban hành: 07/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2011
129

Công văn 1333/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý, sử dụng tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh

Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2011
130

Công văn 541/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh

Ban hành: 30/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2011
131

Công văn 6951/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất

Ban hành: 19/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2010
132

Công văn 15352/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ tờ khai xuất nhập cảnh tại một số cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý

Ban hành: 12/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2010
133

Công văn 91/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với bàu bay xuất nhập cảnh và hành lý của người xuất nhập cảnh tại cảng hàng không Cần Thơ

Ban hành: 08/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2010
134

Công văn 9045/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về đàm phán ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
135

Công văn 7010 CV/A18(P3) của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam

Ban hành: 19/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2009
136

Công văn 5172/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho cán bộ của Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Ban hành: 30/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
137

Công văn 4128/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trả lời bạn đọc

Ban hành: 13/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2009
138

Công văn 3537/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quy trình thủ tục hải quan đối với tàu biển, tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
139

Công văn 1850/TCT-PC của Tổng cục Thuế về việc dừng xuất cảnh đối với trường hợp người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế

Ban hành: 18/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2009
140

Công văn 2878/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Ban hành: 06/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2009
Vui lòng đợi