Tra cứu Công văn về Xuất nhập cảnh

Có tất cả 120 văn bản: Xuất nhập cảnh
101

Công văn 2775/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục xuất, nhập cảnh tại Thông tư 21/2011/TT-BCA

Ban hành: 10/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2011
102

Công văn 733/QLLĐNN-QLLĐ của Cục Quản lý lao động nước ngoài về việc quy định mới về thủ tục nhập cảnh vào Malaysia

Ban hành: 07/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2011
103

Công văn 1333/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý, sử dụng tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh

Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2011
104

Công văn 541/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh

Ban hành: 30/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2011
105

Công văn 6951/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất

Ban hành: 19/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2010
106

Công văn 15352/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ tờ khai xuất nhập cảnh tại một số cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý

Ban hành: 12/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2010
107

Công văn 91/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với bàu bay xuất nhập cảnh và hành lý của người xuất nhập cảnh tại cảng hàng không Cần Thơ

Ban hành: 08/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2010
108

Công văn 9045/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về đàm phán ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
109

Công văn 7010 CV/A18(P3) của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam

Ban hành: 19/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2009
110

Công văn 5172/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho cán bộ của Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Ban hành: 30/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
111

Công văn 4128/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trả lời bạn đọc

Ban hành: 13/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2009
112

Công văn 3537/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quy trình thủ tục hải quan đối với tàu biển, tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
113

Công văn 1850/TCT-PC của Tổng cục Thuế về việc dừng xuất cảnh đối với trường hợp người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế

Ban hành: 18/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2009
114

Công văn 2878/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Ban hành: 06/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2009
115

Công văn 615/TY-DT của Cục Thú y về việc hướng dẫn về thủ tục kiểm dịch nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh động vật, sản phẩm động vật

Ban hành: 20/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2009
116

Công văn 1974/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thí điểm nội dung điểm I, phần B Quyết định số 93/2008/QĐ-BTC ngày 29/10/2008 của Bộ Tài chính

Ban hành: 15/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
117

Công văn 521/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra; đối chiếu hồ sơ giấy tờ đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Ban hành: 03/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2009
118

Công văn 519/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan hàng quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

Ban hành: 02/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2009
119

Công văn 587/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thực hiện Công văn 8176/VPCP-KTTH ngày 28/11/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc bãi bỏ thủ tục kê khai tờ khai xuất cảnh, nhập cảnh tại các cửa khẩu sân bay quốc tế đối với công dân Việt Nam mang hộ chiếu Việt Nam

Ban hành: 14/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
120

Công văn 8176/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc kê khai xuất cảnh, nhập cảnh

Ban hành: 28/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2008
Vui lòng đợi