Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Xuất nhập cảnh

Có tất cả 19 văn bản: Xuất nhập cảnh
01

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập cảnh Tải về
Xác thực: 24/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
02

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập cảnh Tải về
Xác thực: 26/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
03

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
04

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2019 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Xác thực: 21/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
05

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Xác thực: 02/02/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
06

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Xác thực: 24/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
07

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh nhập cảnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xuất nhập cảnh Tải về
Xác thực: 06/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
08

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2015 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân tại các nước vùng lãnh thổ là thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
09

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCA năm 2015 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
10

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2015 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông;Xuất nhập cảnh Tải về
Xác thực: 16/06/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
11

Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập cảnh Tải về
Xác thực: 04/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
12

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, nguy hiểm

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Xuất nhập cảnh;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 25/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
13

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định 136/2017/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Xác thực: 21/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
14

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2017 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Xác thực: 21/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
15

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Xác thực: 10/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
16

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/05/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Xác thực: 10/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
17

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Xác thực: 10/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
18

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Xác thực: 27/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập cảnh Tải về
Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
Vui lòng đợi