Văn bản Luật Xuất nhập cảnh

Có tất cả 404 văn bản: Xuất nhập cảnh
381

Nghị định 76/CP của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/CP ngày 24 tháng 3 năm 1995 về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh

Ban hành: 06/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
382

Thông tư 163-NG/TT của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24 ngày 24/3/1995 của Chính phủ về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh

Ban hành: 29/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
383

Thông tư 63/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 6-2-1995 của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

Ban hành: 20/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
384

Nghị định 17/CP của Chính phủ về việc ban hành Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

Ban hành: 06/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
385

Quyết định 257/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt khi xuất nhập cảnh

Ban hành: 21/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
386

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về điều kiện đi lại của công dân hai nước

Ban hành: 07/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
387

Thông tư 845-TCHQ/GQ của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất, nhập cảnh

Ban hành: 02/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
388

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân về việc miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

Ban hành: 30/06/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
389

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về điều kiện đi lại của công dân hai nước

Ban hành: 28/10/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
390

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Belarus về việc đi lại lẫn nhau miễn thị thực vì việc công

Ban hành: 25/10/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
391

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ucraina về điều kiện đi lại miễn thị thực lẫn nhau của công dân

Ban hành: 21/10/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
392

Thông tư 08/BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 48-CP ngày 8/7/1993 về hộ chiếu và thị thực

Ban hành: 23/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
393

Nghị định 48-CP của Chính phủ về hộ chiếu và thị thực

Ban hành: 08/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
394

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hungary về việc miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

Ban hành: 04/05/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
395

Thông tư 769-NG/TT của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 4-CP ngày 18-01-1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 17/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
396

Thông tư 26-TC-HCVX của Bộ Tài chính về chế độ thu tiền lệ phí cấp hộ chiếu, các loại giấy tờ, chứng nhận cho người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú

Ban hành: 24/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
397

Nghị định 4-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 18/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
398

Quyết định 175/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang theo tiền mặt ngoại tệ khi xuất nhập cảnh

Ban hành: 09/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
399

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước

Ban hành: 14/02/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
400

Quyết định 71/TTLB của Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính về việc quy định về thu lệ phí cấp hộ chiếu, các loại giấy tờ chứng nhận tại Việt Nam cho người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú

Ban hành: 05/12/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi