Văn bản Luật Xuất nhập cảnh

Có tất cả 383 văn bản: Xuất nhập cảnh
361

Nghị định 07/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Ban hành: 25/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2017
362

Thông tư 219/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Ban hành: 10/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2016
363

Nghị quyết 62/NQ-CP của Chính phủ về việc miễn thị thực cho thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2016
364

Nghị quyết 56/NQ-CP của Chính phủ gia hạn việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa I-ta-li-a

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
365

Thông tư 120/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

Ban hành: 14/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2015
366

Công văn 7081/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về lệ phí hải quan đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Ban hành: 31/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2015
367

Nghị quyết 39/NQ-CP của Chính phủ về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân nước Cộng hòa Bê-la-rút

Ban hành: 01/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2015
368

Công văn 402/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh

Ban hành: 17/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2013
369

Thông tư 02/2013/TT-BCA của Bộ Công an về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh

Ban hành: 05/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2013
370

Quyết định 2719/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành thí điểm Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra phóng xạ đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển bằng container tại cảng Tân cảng Cái Mép (TCCT), cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) và cảng Quốc tế SP-PSA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 04/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2012
371

Công văn 4713/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc khi thực hiện Quyết định 1165/QĐ-TCHQ ngày 21/06/2011 ban hành Quy trình hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; hành lý ký gửi bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn tại các cửa khẩu quốc tế Việt Nam

Ban hành: 10/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2012
372

Công văn 4102/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp mã HS cho mặt hàng cao su xuất khẩu

Ban hành: 07/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
373

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ác-mê-ni-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ

Ban hành: 08/06/2012
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2019
374

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ba Lan về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

Ban hành: 06/07/2011
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
375

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

Ban hành: 13/07/2010
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
376

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Crô-a-ti-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

Ban hành: 29/10/2009
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
377

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Bra-xin về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ

Ban hành: 24/11/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
378

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Ban hành: 03/04/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
379

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và người mang hộ chiếu công vụ

Ban hành: 30/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
380

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba về các trường hợp miễn thị thực cho công dân hai nước

Ban hành: 31/08/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
Vui lòng đợi