Văn bản Luật Xuất nhập cảnh

Có tất cả 114 văn bản: Xuất nhập cảnh
41

Quyết định 808/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi Quyết định 3621/QĐ-TCHQ ngày 07/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu seal container và seal cáp thép hải quan mới

Ban hành: 27/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
42

Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Liên bang Ê-ti-ô-pi-a về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ

Ban hành: 25/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2019
43

Thông tư 184/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Ban hành: 17/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2015
44

Quyết định 2181/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 của Bộ Tài chính Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

Ban hành: 20/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2015
45

Thông tư 32/2012/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

Ban hành: 24/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2013
46

Quyết định 1214/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ban hành: 15/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2012
47

Quyết định 1317/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 58/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung của Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Ban hành: 28/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2012
48

Thông tư 44/2011/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn cấp Giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam cho người nước ngoài quá cảnh

Ban hành: 29/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2011
49

Quyết định 1165/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; hành lý ký gửi bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn tại các cửa khẩu quốc tế Việt Nam

Ban hành: 21/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2011
50

Thông tư 01/2011/TT-BNG của Bộ Ngoại giao quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam

Ban hành: 20/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2011
51

Thông tư 64/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh

Ban hành: 13/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2011
52

Quyết định 202/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ

Ban hành: 29/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2011
53

Quyết định 2128/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 14/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2011
54

Quyết định 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Tây Ban Nha về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

Ban hành: 26/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2010
55

Nghị định 15/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

Ban hành: 13/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2009
56

Quyết định 12/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Ban hành: 19/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
57

Quyết định 3207/2008/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế về miễn thị thực đối với công dân Liên bang Nga mang hộ chiếu phổ thông

Ban hành: 10/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2008
58

Quyết định 2137/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ

Ban hành: 16/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2008
59

Chỉ thị 29/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân

Ban hành: 11/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
60

Quyết định 185/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Khu thương mại tự do Chu Lai thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 03/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2007
Vui lòng đợi