Văn bản Luật Xuất nhập cảnh

Có tất cả 203 văn bản: Xuất nhập cảnh
41

Thông tư 52/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
42

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

Ban hành: 18/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
43

Thông tư 49/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

Ban hành: 08/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2017
44

Quyết định 3280/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hóa do người xuất cảnh, nhập cảnh mang trong hành lý; giám sát hải quan tại cảng hàng không quốc tế

Ban hành: 30/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2016
45

Thông tư 09/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

Ban hành: 03/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2016
46

Nghị định 94/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Ban hành: 16/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2015
47

Nghị định 64/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 06/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2015
48

Quyết định 3816/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình tạm thời thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Ban hành: 23/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2014
49

Thông tư 07/2013/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư 10/2006/TT-BCA ngày 18/09/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Ban hành: 30/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2013
50

Thông tư 190/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Ban hành: 09/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2012
51

Thông tư 100/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng số thu lệ phí xuất nhập cảnh phải nộp Ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”

Ban hành: 07/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2011
52

Thông tư 36/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

Ban hành: 16/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2011
53

Thông tư 188/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
54

Quyết định 1118/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2009
55

Thông tư 113/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/03/2009 về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Ban hành: 02/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2009
56

Quyết định 138/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 14/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2008
57

Quyết đinh 107/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ban hành: 25/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2008
58

Quyết định 679/2007/QĐ-BCA của Bộ Công an về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý "Giấy phép xuất nhập cảnh"

Ban hành: 20/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2007
59

Quyết định 1928/2004/QĐ-UBTDTT của Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc ban hành Quy chế Quản lý các đoàn ra và các đoàn nước ngoài vào Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
60

Nghị định 17/CP của Chính phủ về việc ban hành Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

Ban hành: 06/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi