Tra cứu Công văn về Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.917 văn bản: Xây dựng
61

Công văn 2656/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

62

Công văn 2618/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn liên quan việc cập nhật, điều chỉnh Bộ đơn giá dịch vụ công ích của địa phương

63

Công văn 4609/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về hồ sơ mời thầu gói thầu 5.10, Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

64

Công điện 573/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng thông thường cho Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

65

Công văn 2597/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc trả lời kiến nghị về khó khăn, vướng mắc của tỉnh Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp

66

Công văn 4766/BTNMT-KSVN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc được áp dụng cơ chế đặc thù

67

Công văn 42502/CTHN-TTHT Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng

68

Thông báo 195/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Cà Mau về một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

69

Công văn 2560/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc xác định đơn giá thanh, quyết toán trong hợp đồng tư vấn thiết kế quy hoạch theo hình thức trọn gói

70

Công văn 548/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa

71

Công văn 2534/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về thực hiện công việc khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

72

Công văn 2514/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

73

Công văn 4313/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình)

74

Công văn 2396/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về một số khó khăn, vướng mắc trong công tác công bố giá vật liệu xây dựng là khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

75

Công văn 2377/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc trả lời công dân qua Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

76

Thông báo 215/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

77

Thông báo 185/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án cải tạo Trụ sở làm việc Cơ quan Bộ Giao thông Vận tải

78

Công văn 2359/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy

79
80

Thông báo 183/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn tại cuộc họp với Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về việc triển khai đầu tư Cảng hàng không Đồng Hới