Văn bản Luật Xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.217 văn bản: Xây dựng
61

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2010/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Ban hành: 05/02/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
62

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11948:2018 ISO 4918:2016 Ván lát sàn nhiều lớp, loại đàn hồi và loại dệt-Xác định độ bền chịu tác động của bánh xe chân ghế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
63

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11947:2018 ISO 24338:2014 Ván lát sàn nhiều lớp-Xác định độ bền mài mòn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
64

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11950:2018 ISO 24336:2005 Ván lát sàn nhiều lớp-Xác định độ trương nở dày sau khi ngâm một phần trong nước

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
65

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11916-1:2018 ISO 13765-1:2004 Vữa chịu lửa-Phần 1: Xác định độ lưu động bằng phương pháp xuyên côn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
66

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7572-22:2018 Cốt liệu cho bê tông và vữa-Phương pháp thử-Phần 22: Xác định độ ổn định của cốt liệu bằng cách sử dụng natri sunfat hoặc magnesi sunfat

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
67

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12004-2:2018 ISO 8894-2:2007 Vật liệu chịu lửa-Xác định độ dẫn nhiệt-Phần 2: Phương pháp dây nóng (song song)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
68

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11935-5:2018 EN 927-5:2006 Sơn và vecni-Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất-Phần 5: Đánh giá độ thấm nước dạng lỏng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
69

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11935-1:2018 EN 927-1:2013 Sơn và vecni-Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất-Phần 1: Phân loại và lựa chọn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
70

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11971:2018 Vữa chèn cáp dự ứng lực

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
71

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4710:2018 Sản phẩm chịu lửa-Gạch samốt

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
72

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11914-1:2018 ISO 10081-1:2003 Phân loại sản phẩm chịu lửa định hình sít đặc-Phần 1: Sản phẩm alumina-silica

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
73

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11952:2018 ISO 24334:2014 Ván sàn nhiều lớp-Xác định độ bền mối ghép nối cơ học

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
74

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11943:2018 ISO 14486:2012 Ván lát sàn nhiều lớp-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
75

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12209:2018 Bê tông tự lèn-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
76

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7957:2008 Thoát nước-Mạng lưới và công trình bên ngoài-Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
77

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453:1995 Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng từng phần - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2019
78

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
79

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9361:2012 Công tác nền móng-Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
80

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4252:2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và tổ chức thiết kế thi công

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
Vui lòng đợi