Danh mục

Văn bản Luật Xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.139 văn bản: Xây dựng
61

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2014/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Ban hành: 15/09/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
62

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2014/BXD An toàn trong xây dựng

Ban hành: 05/09/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
63

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2013/BXD Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Ban hành: 31/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
64

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Ban hành: 26/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
65

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2013/BCT Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

Ban hành: 18/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
66

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2012/BXD Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Ban hành: 28/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
67

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9366-2:2012 Cửa đi, cửa sổ - Phần 2: Cửa kim loại

Ban hành: 28/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
68

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4514:2012 Xí nghiệp công nghiệp-Tổng mặt bằng-Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 28/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2017
69

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4196:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm

Ban hành: 27/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
70

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4195:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm

Ban hành: 27/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
71

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-05:2012/BNNPTNT Công trình thủy lợi-Các yêu cầu chủ yếu về thiết kế

Ban hành: 26/06/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
72

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2011/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Ban hành: 30/08/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2018
73

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8638:2011 Công trình thủy lợi-Máy bơm nước-Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm chìm

Ban hành: 28/02/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2018
74

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2010/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình

Ban hành: 28/07/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
75

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2010/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Ban hành: 05/02/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
76

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8267-5:2009 Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định thời gian không dính bề mặt

Ban hành: 31/12/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
77

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2009/BXD Phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Ban hành: 30/09/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2018
78

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2009/BXD Quy hoạch xây dựng nông thôn

Ban hành: 10/09/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2018
79

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2009/BXD Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Ban hành: 14/08/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2018
80

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2009/BXD Công trình ngầm đô thị-Phần 1: Tàu điện ngầm

Ban hành: 14/08/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2018
Vui lòng đợi