Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 1.681 văn bản: Xây dựng
01

Thông tư 02/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 01/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2019
02

Quyết định 1772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 18/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
03

Quyết định 1699/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 07/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2018
04

Quyết định 1672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2025

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 30/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
05

Quyết định 1627/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai- Tỉnh Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
06

Quyết định 1577/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
07

Quyết định 1291/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2018
08

Quyết định 2113/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 27/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
09

Nghị quyết 135/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
10

Quyết định 2068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 21/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2017
11

Quyết định 1264/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu xây dựng không nung

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
12

Lệnh 18/2017/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Quy hoạch

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 05/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
13

Quyết định 1134/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2015
14

Chỉ thị 30/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/10/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
15

Quyết định 541/1997/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi một số điều của Quy chế lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 497/BXD-GĐ ngày 18/09/1996

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2005
16

Thông tư 04-BXD/KTQH của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/CP ngày 24/4/97 đối với việc lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng theo quy hoạch và thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình thuộc các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
17

Thông tư liên tịch 02/TTLB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thươngmại và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu (ban hành kèm theo Nghị định 43/CP ngày 16/7/96 của Chính phủ

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Thương mại-Quảng cáo; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 25/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
18

Thông tư 02-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Chính phủ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Xây dựng Tải về
Ban hành: 21/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
19

Quyết định 431/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý đầu tư và xây dựng đối với quốc phòng, an ninh

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 07/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
20

Quyết định 60-BXD/VKT của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế Đấu thầu xây lắp

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
Vui lòng đợi