Tra cứu Công văn về Vi phạm hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 246 văn bản: Vi phạm hành chính
01

Công văn 525/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thủ tục tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính Tải về
02

Thông báo 12/TB-BTP của Bộ Tư pháp về kết luận của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tại Hội nghị triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
03

Công văn 480/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
04

Kế hoạch 32/KH-BCA của Bộ Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2024-2028

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
05

Công văn 5973/TCT-PC của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về nộp chậm tờ khai phí bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Vi phạm hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Công văn 5852/TCT-PC của Tổng cục Thuế vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân không kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Vi phạm hành chính Tải về
07

Công văn 4331/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác quản lý thu, thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Bảo hiểm Tải về
08

Công văn 6446/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về xử lý vi phạm hành chính đối với mặt hàng khung giá đỡ tấm pin quang điện

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính Tải về
09

Công văn 5684/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về vướng mắc xử lý tiền phạt vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
10

Công văn 3960/TCT-PC của Tổng cục Thuế về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Vi phạm hành chính Tải về
11

Công văn 2491/TCT-PC của Tổng cục Thuế về sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 19/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
12

Công văn 2109/TCT-PC của Tổng cục Thuế về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Vi phạm hành chính Tải về
13

Công văn 1567/TCT-PC của Tổng cục Thuế vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Vi phạm hành chính Tải về
14

Công văn 1752/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu là gỗ và các sản phẩm từ gỗ theo Thỏa thuận Quốc tế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính Tải về
15

Công văn 1041/TCT-PC của Tổng cục Thuế vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Vi phạm hành chính Tải về
16

Công văn 976/TCT-PC của Tổng cục Thuế về chính sách liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Vi phạm hành chính Tải về
17

Công văn 674/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
18

Công văn 473/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
19

Công văn 292/TCT-PC của Tổng cục Thuế về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Vi phạm hành chính Tải về
20

Công văn 211/BXD-TTr của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn khi thực hiện Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022

Lĩnh vực: Xây dựng, Vi phạm hành chính Tải về