Văn bản Hợp nhất về Vi phạm hành chính

Có tất cả 37 văn bản: Vi phạm hành chính
01

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính

Xác thực: 07/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
02

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Xác thực: 23/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
03

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y

Xác thực: 27/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
04

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Xác thực: 25/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
05

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Xác thực: 11/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
06

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
07

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

Xác thực: 25/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
08

Văn bản hợp nhất 1866/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Xác thực: 15/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
09

Văn bản hợp nhất 1307/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
10

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xác thực: 03/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
11

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Xác thực: 26/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2018
12

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài Chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Xác thực: 16/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
13

Văn bản hợp nhất 210/VBHN-BTP năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Xác thực: 19/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
14

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2017 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính

Xác thực: 12/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
15

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xác thực: 15/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2018
16

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

Xác thực: 06/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
17

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

Xác thực: 06/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Xác thực: 06/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Xác thực: 24/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2017 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xác thực: 05/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
Vui lòng đợi