Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Vi phạm hành chính

Có tất cả 60 văn bản: Vi phạm hành chính
01

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Xác thực: 16/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
02

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Xác thực: 20/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
03

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

Xác thực: 18/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
04

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Xác thực: 14/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
05

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Xác thực: 28/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
06

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Xác thực: 28/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
07

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Xác thực: 24/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
08

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

Xác thực: 16/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
09

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xác thực: 24/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
10

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Xác thực: 24/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
11

Văn bản hợp nhất 380/VBHN-BVHTTDL năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Xác thực: 09/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
12

Văn bản hợp nhất 381/VBHN-BVHTTDL năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Xác thực: 09/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
13

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Xác thực: 08/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2022
14

Văn bản hợp nhất 363/VBHN-BVHTTDL năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Xác thực: 08/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
15

Văn bản hợp nhất 364/VBHN-BVHTTDL năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

Xác thực: 08/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
16

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Xác thực: 24/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
17

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xác thực: 24/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
18

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Xác thực: 06/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
19

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Xác thực: 06/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
20

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Xác thực: 06/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
Vui lòng đợi