Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.943 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
4881

Thông tư liên tịch 34-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp cho các chương trình mục tiêu ngành văn hoá

4882

Thông tư 29TT/LB của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao về hướng dẫn bổ sung thông tư số 71TT/LB ngày 5/12/1991 của Liên Bộ Tài chính - Ngoại giao - Nội Vụ

4883

Chỉ thị 133/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng quy hoạch phát triển ngành thể dục - thể thao

4884

Thông báo 453/VHTT-TB của Bộ Văn hóa Thông tin về việc sử dụng những bài hát sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam

4885

Thông tư liên tịch 08/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với đội thông tin lưu động (Các Tỉnh, Thành phố, Quận Huyện, Thị xã)

4886

Thông tư liên tịch 86/TT-LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng (bồi dưỡng) đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao

4887

Thông tư 74/VHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn việc nhập các loại lịch xuất bản tại nước ngoài vào Việt Nam làm quà biếu tặng

4888

Quyết định 273-CP của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Dự án bảo tồn, tôn tạo và bảo vệ di tích lịch sử khu rừng Trần Hưng Đạo, Đồn Phai Khắt, Đồn Nà Ngần và phát triển kinh tế - xã hội của 2 xã Tam Kim và Hoa Thám thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

4889

Thông tư 38/TT-XB của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/CP ngày 6/11/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật xuất bản

4890

Nghị định 9-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý các doanh nghiệp du lịch

4891

Nghị định 79-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản

4892

Thông tư liên tịch 14/TT-LB của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu - chi học phí giáo dục phổ thông

4894

Quyết định 317-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển nhà khách, nhà nghỉ của các Bộ, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sang kinh doanh khách sạn du lịch

4895

Quyết định 428/TCCP-VC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá - Thông tin

4896

Quyết định 534-QĐ/BT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc công nhận 15 di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh

4897

Quyết định 171-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Sở du lịch

4898

Thông tư 27-TC/HCVX của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách tài chính đối với các doanh nghiệp Nhà nước chuyên tổ chức biểu diễn nghệ thuật

4899

Quyết định 25-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách nhằm xây dựng và đổi mới sự nghiệp văn hoá nghệ thuật