VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 18.904 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
18221

Quyết định 163/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 9 giai đoạn 2003 - 2005

Ban hành: 05/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
18222

Quyết định 108/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho phép công ty xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội được thành lập các xí nghiệp trực thuộc

Ban hành: 04/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
18223

Quyết định 162/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đài tiếng nói nhân dân thành phố

Ban hành: 04/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
18224

Quyết định 161/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố (đợt 7)

Ban hành: 04/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
18225

Quyết định 107/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập hội lưu trữ thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
18226

Quyết định 159/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ở thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 03/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
18227

Quyết định 106/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy chế hoạt động của ban điều hành đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2006
18228

Quyết định 105/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu vực xã Thịnh Liệt huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/2000

Ban hành: 03/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
18229

Quyết định 104/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/2000

Ban hành: 03/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
18230

Quyết định 160/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung

Ban hành: 03/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
18231

Quyết định 158/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban hành: 29/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
18232

Quyết định 103/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh điều 2 và điều 4 quyết định số 33/2001/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố về đối tượng được hưởng khoản hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay và mức lãi suất cố định để xét hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhà nước thành phố Hà Nội năm 2003

Ban hành: 29/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2006
18233

Quyết định 102/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu biên chế giáo dục và đào tạo và dạy nghề năm 2003 - 2004

Ban hành: 28/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
18234

Quyết định 101/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường và nhà đất thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
18235

Quyết định 157/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép chuyển trung tâm cấp cứu Trưng Vương thành Bệnh Viên cấp cứu Trương Vương thuộc sở Y Tế

Ban hành: 28/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
18236

Quyết định 156/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân huyện Củ Chi

Ban hành: 27/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
18237

Quyết định 154/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 7

Ban hành: 27/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
18238

Quyết định 152/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 4

Ban hành: 27/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
18239

Quyết định 151/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Uỷ ban nhân dân quận 3

Ban hành: 27/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
18240

Quyết định 155/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 10

Ban hành: 27/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
Vui lòng đợi