VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 18.219 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
17561

Quyết định 210/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định bảo vệ bí mật Nhà nước

Ban hành: 20/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
17562

Quyết định 149/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái bố trí dân cư trong khu vực còn lại của khu quy hoạch xây dựng khu đô thị mới nam thành phố trên địa bàn quận 7, 8, huyện Bình Chánh

Ban hành: 20/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
17563

Quyết định 148/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho sở y tế

Ban hành: 19/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
17564

Quyết định 98/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định tạm dừng đăng ký phương tiện mô tô, xe máy trên địa bàn 4 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa

Ban hành: 14/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
17565

Quyết định 147/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu bổ sung dự toán ngân sách để chi tăng lương năm 2003

Ban hành: 14/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
17566

Quyết định 145/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vự văn hoá - xã hội có khả năng phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2003 - 2005

Ban hành: 13/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
17567

Quyết định 146/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về cung cấp sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
17568

Quyết định 97/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành lao động - thương binh xã hội Hà Nội đến năm 2010

Ban hành: 12/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
17569

Quyết định 144A/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ - siêu thị- trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010

Ban hành: 11/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
17570

Quy định 1533/QĐ-SGD&ĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học phổ thông

Ban hành: 11/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
17571

Quyết định 144/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ - siêu thị trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010

Ban hành: 11/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
17572

Quyết định 96/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bổ sung mục 2 - khoản 2 - điều 3 bản quy định về mức hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở cho con cán bộ hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 có khó khăn về nhà ở - quyết định số 129/2002/QĐ-UB ngày 04/10/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2006
17573

Quyết định 140/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
17574

Quyết định 95/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng sau Đại học ở nước ngoài đối với cán bộ, công chức của thành phố Hà Nội bằng nguồn vốn ngân sách thành phố

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
17575

Quyết định 93/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập quỹ ưu đãi khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô - thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
17576

Quyết định 139/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
17577

Quyết định 138/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
17578

Quyết định 94/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của quỹ ưu đãi, khuyễn khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô - thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dững tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
17579

Quyết định 142/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 10 giai đoạn 2003 - 2005

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
17580

Quyết định 141/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 12 giai đoạn 2003 - 2005

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
Vui lòng đợi