VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 13.852 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
13821

Quyết định 4043/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2019
13822

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
13823

Quyết định 3434/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Tổ hợp Trung tâm dịch vụ, thương mại và nhà ở, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2016
13824

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân quận - huyện

Ban hành: 27/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
13825

Quyết định 3411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị S1 tỷ lệ 1/5000 (phần quy hoạch sử dụng đất) và Bản vẽ ranh giới quy hoạch tỷ lệ 1/500 tại khu đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu C-1. Địa điểm: Phường Tây Tựu và Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ban hành: 27/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2016
13826

Quyết định 3401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Ban hành: 27/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2016
13827

Quyết định 707/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy trình xét bố trí di dân vùng sạt lở, di dân vùng biên giới và di dân vào các cụm, tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 20/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
13828

Quyết định 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2019
13829

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế quản lý, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của các nhà máy thủy điện sử dụng nước từ lưu vực của tỉnh Lai Châu

Ban hành: 27/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2019
13830

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao quốc gia

Ban hành: 19/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2019
13831

Quyết định 197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông"

Ban hành: 27/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2016
13832

Quyết định 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 13/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2019
13833

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

Ban hành: 21/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
13834

Quyết định 17/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định về quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 05/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2019
13835

Quyết định 4224/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về chế độ khen, thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục thể thao, khoa học - công nghệ, văn học - nghệ thuật

Ban hành: 16/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2019
13836

Quyết định 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác phòng, chống - giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 09/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2016
13837

Quyết định 45/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định bán, cho thuê, thuê mua và quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2010
13838

Quyết định 1323/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định vị trí cống đầu kênh và mức trần thu phí dịch vụ thủy nông nội đồng

Ban hành: 22/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2019
13839

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền han, cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 09/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
13840

Quyết định 2663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ủy quyền phê duyệt lĩnh vực và thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính Nhà nước

Ban hành: 09/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
Vui lòng đợi