VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 21.707 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
20561

Quyết định 181/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 1, giai đoạn 2004 - 2005

Ban hành: 22/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
20562

Quyết định 180/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Ban hành: 22/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
20563

Chỉ thị 18/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn ban chỉ đạo và bộ phận chuyên trách cải cách hành chính của sở - ngành thành phố và Quận - Huyện

Ban hành: 21/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
20564

Quyết định 108/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập đội thanh tra giao thông công chính quận Long Biên và Hoàn Mai - ban thanh tra giao thông công chính thuộc sở giao thông công chính

Ban hành: 20/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2006
20565

Quyết định 112/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bổ sung quyết định số 72/2004/QĐ-UB ngày 14/05/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổng công ty vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Ban hành: 20/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2006
20566

Quyết định 177/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004

Ban hành: 20/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
20567

Quyết định 111/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Ban hành: 20/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2006
20568

Quyết định 110/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ cho viện quy hoạch xây dựng Hà Nội thuộc sở quy hoạch - Kiến trúc thành phố

Ban hành: 20/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2006
20569

Quyết định 178/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thu, nộp phí giao thông trên đường Huỳnh Tân Phát

Ban hành: 20/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
20570

Quyết định 173/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2004 - 2005

Ban hành: 15/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
20571

Quyết định 172/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổng công ty cơ khí giao thông Vận tải Sài Gòn, thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Ban hành: 15/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
20572

Quyết định 176/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2004 cho quận Tân Phú

Ban hành: 15/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
20573

Quyết định 175/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên thanh tra sở Tài chính - vật giá thành thanh tra sở Tài Chính

Ban hành: 15/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
20574

Quyết định 174/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội

Ban hành: 15/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
20575

Quyết định 1230/2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Ban hành: 15/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2020
20576

Quyết định 171/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 21/TTg và chỉ thị số 12/TTg của Thủ tướng Chính Phủ

Ban hành: 14/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
20577

Quyết định 170/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn phụ thu tiền nước và thuế kinh doanh nước sạch được để lại

Ban hành: 13/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
20578

Quyết định 168/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành phố trực thuộc sở Khoa học và công nghệ

Ban hành: 13/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
20579

Quyết định 106/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổng công ty Du lịch Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Ban hành: 12/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2006
20580

Quyêt định 166/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho quỹ đầu tư

Ban hành: 09/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
Vui lòng đợi