VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Có tất cả 123 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang arow
  01

  Nghị quyết 45/NQ-HĐND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) - đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
  02

  Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

  Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
  03

  Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

  Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
  04

  Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định 21/2013/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  05

  Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về
  06

  Quyết định 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  07
  08

  Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
  09

  Quyết định 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
  10

  Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
  11

  Quyết định 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  12

  Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định 20/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
  13

  Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
  14

  Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội; mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về
  15

  Quyết định 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  16

  Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng và quy định lộ trình thực hiện đánh giá an toàn công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  17

  Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
  18

  Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  19
  20

  Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về