VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM

Có tất cả 3.985 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. HCM arow
  3901
  3902

  Chỉ thị 15/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  3903

  Quyết định 66/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho sở công nghiệp

  3904

  Quyết định 65/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành nội dung hướng dẫn nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm

  3905

  Quyết định 64/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tất toán (xoá) tài khoản quỹ tiết kiệm chi ngân sách tại kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

  3906

  Chỉ thị 14/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới

  3907

  Quyết định 63/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định chính sách, chế độ đối với trật tự viên tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố

  3908

  Quyết định 61/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch (bổ sung) đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách nhà nước

  3909

  Quyết định 62/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em thành phố

  3910

  Quyết định 60/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2002 bổ sung cho sở giao thông công chánh

  3911

  Chỉ thị 12/2002/CT-UB-VX của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá

  3913
  3914
  3915

  Quyết định 56/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  3916
  3917
  3918
  3919

  Quyết định 52/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc trao đổi tên ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm thông tin và đăng ký nhà đất thành phố Hồ Chí Minh

  3920

  Chỉ thị 10/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp để khắc phục ngộ độc do sử dụng thuốc bảo bệ thực vật tuỳ tiện trên rau muống nước