Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM

Có tất cả 3.656 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
3621

Quyết định 23/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu cho vay, thu hồi vốn từ nguồn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2002

Ban hành: 15/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2006
3622

Chỉ thị 05/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chấm dứt thí điểm việc sử dụng đất xây dựng nhà ở lẻ

Ban hành: 13/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
3623

Quyết định 22/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp vốn hoạt động cho công ty sản xuất kinh doanh xuất - nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình

Ban hành: 12/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
3624

Quyết định 21/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định mức giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính khi lập thủ tucj về quyền sử dụng đất tại các phường thuộc các quận 2, 7, 9, 12 và Thủ Đức

Ban hành: 11/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
3625

Quyết định 20/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất năm 2002

Ban hành: 05/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
3626

Quyết định 19/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân chia tỷ lệ phần trăm (%) khoản thu ngân sách năm 2002 cho ngân sách quận - huyện, phường - xã

Ban hành: 01/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2006
3627

Chỉ thị 04/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc áp duụng hệ số điều chỉnh tăng them tiền lương đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích không vì mục đích lợi nhuận

Ban hành: 27/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
3628

Quyết định 17/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2002

Ban hành: 25/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
3629

Quyết định 14/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định tạm thời quản lý tôm giống, thức ăn nuôi thuỷ sản, thuốc thú y thuỷ sản và môi trường nuôi tôm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 19/02/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
3630

Quyết định 13/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu thu quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2002

Ban hành: 08/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
3631

Quyết định 12/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm giao chi tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2002

Ban hành: 05/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
3632

Quyết định 11/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố cho vay chỉ định đối với công ty sản xuất - kinh doanh xuất - nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Binh

Ban hành: 04/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
3633

Chỉ thị 02/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 22/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2006
3634

Quyết định 04/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
3635

Quyết định 05/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1997 đến ngày 31 tháng 12 năm 1999, đã hết hiệu lực thi hành

Ban hành: 17/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
3636

Chỉ thị 01/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tập trung phấn đấu hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Ban hành: 16/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
3637

Quyết định 03/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quỹ đầu tư phát triển đô thị cho vay chỉ định đối với công ty sản xuất - kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Binh

Ban hành: 15/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2006
3638

Quyết định 02/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập phòng công chứng số 4 trực thuộc sở Tư Pháp

Ban hành: 09/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2006
3639

Quyết định 01/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đặt tên đường mới

Ban hành: 07/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2006
3640

Quyết định 128/2001/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Kinh tế Thành phố

Ban hành: 24/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2011
Vui lòng đợi