VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM

Có tất cả 3.435 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
3381

Quyết định 42/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức quản lý lại một số lĩnh vực sự nghiệp giao thông công chính thành khu quản lý giao thông đô thị, trực thuộc sở giao thông công chính

Ban hành: 25/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
3382

Quyết định 40/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉ tiêu thu quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2002

Ban hành: 22/04/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
3383

Chỉ thị 08/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về nhà đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2006
3384

Quyết định 39/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dự toán kinh phí hỗ trợ năm 2002 cho 17 tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành phố

Ban hành: 19/04/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
3385

Quyết định 38/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2002

Ban hành: 18/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
3386

Quyết định 37/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 cho quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố

Ban hành: 16/04/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
3387

Quyết định 34/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự án đầu tư mở rộng thành phố Hồ Chí Minh và phát triển bền vững trong khu vự tại quận 2 do EC tài trợ

Ban hành: 15/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
3388

Quyết định 36/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi nhà đât, điều chỉnh, di chuyển và quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố

Ban hành: 15/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
3389

Chỉ thị 07/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi hành pháp lệnh luật sư năm 2001 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
3390

Quyết định 31/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập quỹ bảo trợ tài năng thể thao thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 02/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
3391

Chỉ thị 06/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đảm bảo nội dung và thời gian lập phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 02/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
3392

Quyết định 33/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002

Ban hành: 02/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
3393

Quyết định 32/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cấp phép văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 02/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
3394

Quyết định 30/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung

Ban hành: 28/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
3395

Quyết định 29/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định giá trị ngày công tri trả trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian lam nhiệm vụ

Ban hành: 27/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
3396

Quyết định 27/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2002

Ban hành: 22/03/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
3397

Quyết định 26/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cho uỷ ban nhân dân quận - huyện miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2002

Ban hành: 21/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
3398

Quyết định 25/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp cho uỷ ban nhân dân các Quận - Huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và quyền sử dụng đất ở

Ban hành: 21/03/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2006
3399

Quyết định 24/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bổ sung công khai quyết toán năm 2000 và dự toán ngân sách năm 2002

Ban hành: 21/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2006
3400

Quyết định 23/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu cho vay, thu hồi vốn từ nguồn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2002

Ban hành: 15/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2006
Vui lòng đợi