VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Có tất cả 1.306 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế arow
  1121

  Quyết định 1255/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại các phường trên địa bàn Thành phố Huế

  1122

  Quyết định 1174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  1123

  Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”

  1124

  Quyết định 1100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015

  1125

  Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về việc ứng dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  1126

  Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  1127

  Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh

  1128

  Quyết định 1026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hoạt động các điểm Bưu điện văn hóa xã năm 2015

  1129

  Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2015

  1130

  Quyết định 967/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  1131
  1132

  Quyết định 953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định tạm thời giá tính thuế tài nguyên khoáng sản quặng titan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  1133

  Quyết định 926/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại các khu dân cư xen ghép trên địa bàn huyện Quảng Điền

  1134

  Quyết định 925/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại khu dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông

  1135

  Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh

  1136

  Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  1137

  Quyết định 887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành bổ sung, điều chỉnh giá tối thiểu xe ô tô; xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  1138

  Quyết định 863/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Phong Điền

  1139

  Quyết định 852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại các khu dân cư xen ghép trên địa bàn phường Phú Bài, phường Thủy Dương và xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy

  1140

  Quyết định 844/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại các khu quy hoạch của các xã, phường thuộc thị xã Hương Trà