VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Có tất cả 344 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình arow
  01

  Quyết định 1448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
  02

  Quyết định 1446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  03

  Quyết định 1290/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  04

  Quyết định 1110/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
  05

  Quyết định 643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
  06

  Quyết định 616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
  07

  Quyết định 562/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
  08

  Quyết định 561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
  09

  Quyết định 779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Đường giao thông từ cầu Thắng Phú (xã Quảng Ngọc) đi Quốc lộ 1A (xã Quảng Bình), huyện Quảng Xương

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Xây dựng;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
  10

  Quyết định 467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
  11

  Quyết định 466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
  12

  Quyết định 308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bản tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
  13

  Quyết định 296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
  14

  Quyết định 267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

  Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
  15

  Quyết định 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại và chất thải rắn y tế thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  16

  Quyết định 192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  17

  Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban dân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  18

  Quyết định 81/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2023

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  19

  Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định Nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
  20

  Quyết định 01/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình làm đại diện chủ sở hữu

  Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Kế toán-Kiểm toán Tải về