VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Có tất cả 92 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe gắn máy và xe máy điện các loại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định 14/2013/QĐ-UBND ngày 04/03/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 11/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2016
42

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 07/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2016
43

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2016
44

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2016
45

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 21/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2016
46

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015 - 2020

Ban hành: 07/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2016
47

Quyết định 85/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 15/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2019
48

Quyết định 52/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 17/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2019
49

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, trách nhiệm tham mưu và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 24/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2015
50

Quyết định 252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định thời gian gửi báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 11/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
51

Quyết định 39/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, trách nhiệm tham mưu và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 09/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2015
52

Quyết định 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 24/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
53

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra Sở Xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 06/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
54

Quyết định 73/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thu, quản lý thủy lợi phí, tiền nước và miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định 257/2009/QĐ-UBND ngày 04/09/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 26/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
55

Quyết định 67/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Bảng quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản khai thác và sử dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 19/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
56

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất ở đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 21/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
57

Quyết định 39/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh và bổ sung giá cây trồng tại Bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định 204/2010/QĐ-UBND ngày 04/03/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 07/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
58

Quyết định 81/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 12/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
59

Quyết định 266/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 03/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
60

Quyết định 40/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 05/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
Vui lòng đợi