VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Có tất cả 121 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
101

Quyết định 73/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 23/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2016
102

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định về khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 20/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2017
103

Quyết định 53/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 19/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
104

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2020

Ban hành: 26/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2017
105

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 75/2009/QĐ-UBND về việc quy định cụ thể về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Ban hành: 27/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
106

Quyết định 892/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho người khuyết tật và mức hỗ trợ cho người khuyết tật là lao động nông thôn, người khuyết tật là lao động thành thị thuộc hộ nghèo

Ban hành: 31/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2016
107

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 18/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2020
108

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 19/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2015
109

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với lâm sản rừng tự nhiên, thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng

Ban hành: 12/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2017
110

Quyết định 39/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Ban hành: 22/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2017
111

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành giá để tính lệ phí trước bạ nhà, đất và các tài sản khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 23/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2017
112

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ

Ban hành: 19/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2015
113

Quyết định 35/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 11/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
114

Quyết định 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Quy định mức hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm quy định tại Điều 21 và Điều 22 Nghị định 69/2009/NĐ-CP

Ban hành: 24/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
115

Quyết định 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định một số vấn đề về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng ngân sách Nhà nước của tỉnh Kon Tum

Ban hành: 26/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2017
116

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 18/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2016
117

Quyết định 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Ban hành: 20/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2016
118

Quyết định 75/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Quy định cụ thể về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Ban hành: 23/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
119

Quyết định 45/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 04/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2017
120

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ

Ban hành: 11/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2016
Vui lòng đợi