VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Có tất cả 105 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
101

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định 14/2006/QĐ-UBND ngày 11/05/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 22/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2015
102

Quyết định 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 06/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2015
103

Quyết định 39/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở tại nông thôn và đô thị đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 10/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2015
104

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ủy quyền giải quyết một số công việc quản lý hành chính Nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 19/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2015
105

Quyết định 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 11/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2015
Vui lòng đợi