VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Có tất cả 125 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
121

Quyết định 3278/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý Nhà nước về giá ban hành kèm theo Quyết định 4308/2004/QĐ-UBND ngày 26/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 14/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2020
122

Quyết định 2301/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc Quy định phối hợp đấu tranh phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 21/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
123

Quyết định 1910/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định phối hợp quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 28/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
124

Quyết định 4426/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về danh mục, mức thu; chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 22/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2018
125

Quyết định 4308/2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 26/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2020
Vui lòng đợi