VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HÀ NỘI

Có tất cả 4.654 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
4601

Quyết định 36/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập ban quản lý đầu tư và xây dựng đô thị mới Hà Nội

Ban hành: 07/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
4602

Quyết định 32/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2006
4603

Quyết định 33/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức lại ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố Hà Nội giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 04/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2006
4604

Quyết định 35/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức lại quỹ phát triển nhà ở thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2006
4605

Quyết định 34/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính thành phố Hà Nội giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 04/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2006
4606

Quyết định 31/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị thành phố giao lưu tỷ lệ 1/2000 địa điểm: xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, phường Mai Dịch - quận Cầu Giấy - Hà Nội

Ban hành: 01/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
4607

Quyết định 30/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị thành phố giao lưu, tỷ lệ 1/2000 địa chỉ : xã Cổ Nhuế, thị Trấn Cầu Diễn - huyện Từ Liêm, phường Mai Dịch - quận Cầu Giấy - Hà Nội

Ban hành: 01/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
4608

Quyết định 29/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Liên Đoàn bóng đá Hà Nội

Ban hành: 01/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
4609

Quyết định 28/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế của thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2006
4610

Quyết định 27/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
4611

Chỉ thị 08/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai chiến dịch quốc gia tiêm nhắc lại vacxin sởi cho trẻ em từ 9 tháng đến 10 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 03 năm 2002

Ban hành: 28/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
4612

Quyết định 26/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập quỹ khuyến nông thành phố Hà Nội và ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ

Ban hành: 27/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
4613

Quyết định 25/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
4614

Quyết định 24/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Sóc Sơn giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 26/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
4615

Chỉ thị 07/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2002

Ban hành: 26/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
4616

Quyết định 21/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập thí điểm trung tâm dịch vụ hành chính công huyện Từ Liêm

Ban hành: 25/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
4617

Quyết định 20/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trung tâm lưu trữ và dịch vụ nhà - đất Hà Nội

Ban hành: 25/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
4618

Quyết định 23/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập thí điểm trung tâm dịch vụ hành chính công quận Tây Hồ

Ban hành: 25/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
4619

Quyết định 22/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho phép 03 phòng công chức thuộc sở tư pháp thành phố thực hiện thí điểm dịch vụ hành chính công

Ban hành: 25/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
4620

Quyết định 17/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Ba Đình giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 21/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
Vui lòng đợi