VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. ĐÀ NẴNG

Có tất cả 531 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng arow
  01
  02
  03

  Quyết định 214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống Giám sát du lịch thông minh

  04

  Quyết định 188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng quy định tạm thời mức chi phí đào tạo học nghề lái xe ô tô hạng B2, C cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

  05

  Quyết định 168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức đối với Trung tâm Nghiên cứu đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng

  06

  Quyết định 125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

  07

  Quyết định 111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

  08
  09

  Quyết định 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng quy định về cán bộ phường, xã, công chức xã trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

  10

  Quyết định 2941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng

  11
  12

  Quyết định 2903/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Công Thương Thành phố Đà Nẵng

  13

  Quyết định 2921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Đà Nẵng

  14

  Quyết định 2909/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Giá bán buôn nước sạch năm 2023 tại Nhà máy nước Hòa Liên

  15

  Quyết định 62/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng bãi bỏ Quyết định 11/2019/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định mức thu tiền sử dụng hạ tầng trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng

  16

  Quyết định 2918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng

  17

  Quyết định 2887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng phê duyệt Đề án Hội nhập và hợp tác quốc tế Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030

  18
  19

  Quyết định 60/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

  20

  Quyết định 60/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng