VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Có tất cả 91 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước arow
  21
  22
  23

  Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Bình Phước

  24

  Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  25

  Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  26

  Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  27
  28
  29
  30
  31
  32

  Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  33
  34
  35
  36
  37

  Kế hoạch 21/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước năm 2021

  38

  Kế hoạch 17/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh

  39
  40