Văn bản tiếng Anh - Tra cứu văn bản pháp luật bằng tiếng Anh

Có tất cả 10.490 văn bản mới trong tháng qua
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
10481

Luật Thuế Doanh thu

Ban hành: 30/06/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2018
10482

Pháp lệnh Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Ban hành: 28/01/1989
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10483

Nghị định ban hành Điều lệ về giải pháp hữu ích

Ban hành: 28/12/1988
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10484

Nghị định ban hành Điều lệ về mua bán quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá và bí quyết kỹ thuật (gọi tắt là Điều lệ về mua bán li xăng)

Ban hành: 28/12/1988
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10485

Pháp lệnh Chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam

Ban hành: 05/12/1988
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10486

Luật Quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 28/06/1988
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10487

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 29/12/1987
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10488

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, viên chức Nhà nước năm 1987

Ban hành: 24/10/1987
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
10489

Luật Hôn nhân và gia đình

Ban hành: 29/12/1986
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10490

Nghị định ban hành Điều lệ về kỷ luật lao động trong các xí nghiệp cơ quan Nhà nước

Ban hành: 31/12/1964
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
Vui lòng đợi