Văn bản tiếng Anh - Tra cứu văn bản pháp luật bằng tiếng Anh

Có tất cả 10.495 văn bản mới trong tháng qua
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
10481

Nghị định 389-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế cho thuê nhà và thuê lao động đối với người nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Việt Nam

Ban hành: 10/11/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10482

Nghị định 351-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế doanh thu

Ban hành: 02/10/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10483

Pháp lệnh Thừa kế

Ban hành: 30/08/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10484

Pháp lệnh Đo lường

Ban hành: 06/07/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10485

Bộ luật Hàng hải số 42-LCT/HĐNN8 của Quốc hội

Ban hành: 30/06/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10486

Luật Thuế Doanh thu

Ban hành: 30/06/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2018
10487

Pháp lệnh Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Ban hành: 28/01/1989
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10488

Nghị định ban hành Điều lệ về giải pháp hữu ích

Ban hành: 28/12/1988
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10489

Nghị định ban hành Điều lệ về mua bán quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá và bí quyết kỹ thuật (gọi tắt là Điều lệ về mua bán li xăng)

Ban hành: 28/12/1988
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10490

Pháp lệnh Chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam

Ban hành: 05/12/1988
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10491

Luật Quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 28/06/1988
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10492

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 29/12/1987
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10493

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, viên chức Nhà nước năm 1987

Ban hành: 24/10/1987
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
10494

Luật Hôn nhân và gia đình

Ban hành: 29/12/1986
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
10495

Nghị định ban hành Điều lệ về kỷ luật lao động trong các xí nghiệp cơ quan Nhà nước

Ban hành: 31/12/1964
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
Vui lòng đợi