Văn bản sắp có hiệu lực

Có tất cả 142 văn bản sắp có hiệu lực
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Hiến pháp
 • Luật
 • Pháp lệnh
 • Nghị định
 • Quyết định
 • Thông tư
 • Thông tư liên tịch
 • Nghị quyết
 • Chỉ thị
 • Công văn
 • Quy chế
 • Nghị định thư
 • Quy định
 • Hướng dẫn
 • Sắc lệnh
 • Sắc luật
 • Thông báo
 • Điều lệ
 • Thông tri
 • Thoả thuận
 • Tuyên bố chung
 • Lệnh
 • Biên bản
 • Chương trình
 • Thoả ước
 • Công điện
 • Nghị quyết liên tịch
 • Thư trao đổi
 • Ý định thư
 • Kế hoạch
 • Thông cáo
 • Báo cáo
 • Kế hoạch liên tịch
 • Thông báo liên tịch
 • Tờ trình
 • Đính chính
 • Bản ghi nhớ
 • Sao lục
 • Chỉ thị liên tịch
 • Bộ luật
 • Văn bản hợp nhất
 • Quy chế phối hợp
 • Công ước
 • Quy trình
 • Kết luận
 • Đề án
 • Hiến chương
 • Hiệp định
 • Hiệp ước
 • Hướng dẫn liên ngành
 • Phương án
 • Giải đáp
 • Điều ước quốc tế
 • Cam kết
Cơ quan ban hành arow
  01
  02

  Quyết định 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  03

  Quyết định 13/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đổi tên Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thành Chi cục Dân số tỉnh và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số tỉnh Thừa Thiên Huế

  04

  Quyết định 14/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế

  05

  Quyết định 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp

  06

  Thông tư 13/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

  07

  Thông tư 01/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế và thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực y tế tại địa phương

  08
  09

  Quyết định 06/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

  10

  Quyết định 233/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

  11

  Nghị định 25/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"

  12
  13

  Quyết định 10/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

  14
  15

  Thông tư 14/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

  16

  Quyết định 13/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  17

  Quyết định 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

  18
  19
  20

  Quyết định 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  loading