Văn bản Mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 1.101 văn bản mới trong tháng qua
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Hiến pháp
 • Luật
 • Pháp lệnh
 • Nghị định
 • Quyết định
 • Thông tư
 • Thông tư liên tịch
 • Nghị quyết
 • Chỉ thị
 • Công văn
 • Quy chế
 • Nghị định thư
 • Quy định
 • Hướng dẫn
 • Sắc lệnh
 • Sắc luật
 • Thông báo
 • Điều lệ
 • Thông tri
 • Thoả thuận
 • Tuyên bố chung
 • Lệnh
 • Biên bản
 • Chương trình
 • Thoả ước
 • Công điện
 • Nghị quyết liên tịch
 • Thư trao đổi
 • Ý định thư
 • Kế hoạch
 • Thông cáo
 • Báo cáo
 • Kế hoạch liên tịch
 • Thông báo liên tịch
 • Tờ trình
 • Đính chính
 • Bản ghi nhớ
 • Sao lục
 • Chỉ thị liên tịch
 • Bộ luật
 • Văn bản hợp nhất
 • Quy chế phối hợp
 • Công ước
 • Quy trình
 • Kết luận
 • Đề án
 • Hiến chương
 • Hiệp định
 • Hiệp ước
 • Hướng dẫn liên ngành
 • Phương án
 • Giải đáp
Cơ quan ban hành arow
  941

  Quyết định 440/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030

  942

  Quyết định 205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP

  943

  Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La

  944
  945

  Quyết định 204/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

  946

  Quyết định 206/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

  947

  Quyết định 207/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

  948

  Quyết định 213/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

  949

  Quyết định 569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công nhận xã Thạnh Lộc, huyễn Vĩnh Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

  950

  Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023

  951

  Quyết định 692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

  952

  Kế hoạch 608/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022

  953

  Quyết định 293/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập các Tổ kiểm tra thực hiện cải cách hành chính Nhà nước, thực hiện ISO, chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang năm 2023

  954

  Công văn 2508/UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực cảng cá Lạch Hới, Thành phố Sầm Sơn và cảng cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn

  955

  Quyết định 537/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023

  956
  957

  Quyết định 254/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2023

  958

  Quyết định 694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Quảng Xương

  959
  960

  Quyết định 444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế vận hành Hệ thống Quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế