(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com , gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 2484/QD-TTg) - Ngày 20/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2484/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào thương mại quốc tế khi Việt Nam là thành viên Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

* (SMS: 2291/TTg-KTTH) - Ngày 20/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2291/TTg-KTTH về việc quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 5861/TCT-CS) - Ngày 19/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5861/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 10961/VPCP-KTTH) - Ngày 16/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10961/VPCP-KTTH quy định phí sử dụng đường bộ.

* (SMS: 2660/QD-BTC) - Ngày 14/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2660/QĐ-BTC về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

* (SMS: 5792/TCT-CS) - Ngày 14/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5792/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 5769/TCT-TNCN) - Ngày 13/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5769/TCT-TNCN về việc trao đổi ý kiến về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không qua đấu giá.

* (SMS: 17370/BTC-TCT) - Ngày 12/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17370/BTC-TCT về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 5748/TCT-KK) - Ngày 12/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5748/TCT-KK về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của mặt hàng phân bón.

* (SMS: 5690/TCT-CS) - Ngày 08/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5690/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 5681/TCT-DNL) - Ngày 08/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5681/TCT-DNL về việc xử lý lợi nhuận sau thuế còn lại của các doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập và quản lý.

* (SMS: 5672/TCT-TNCN) - Ngày 08/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5672/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 5671/TCT-TNCN) - Ngày 08/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5671/TCT-TNCN về việc cấp hóa đơn lẻ cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

* (SMS: 11471/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/12/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11471/TCHQ-GSQL về việc xử lý thuế xe ô tô của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam.

* (SMS: 307/2016/TT-BTC) - Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 307/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

* (SMS: 286/2016/TT-BTC) - Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 286/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

* (SMS: 281/2016/TT-BTC) - Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 281/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

* (SMS: 279/2016/TT-BTC) - Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 279/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

* (SMS: 278/2016/TT-BTC) - Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 278/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

* (SMS: 272/2016/TT-BTC) - Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 272/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

* (SMS: 231/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 231/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

* (SMS: 227/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 227/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

* (SMS: 225/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 225/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

* (SMS: 216/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 216/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.

* (SMS: 215/2016/TT-BTC) - Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 215/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

* (SMS: 210/2016/TT-BTC) - Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 210/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

* (SMS: 209/2016/TT-BTC) - Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 209/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

* (SMS: 196/2016/TT-BTC) - Ngày 08/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 196/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

* (SMS: 195/2016/TT-BTC) - Ngày 08/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 195/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

* (SMS: 184/2016/TT-BTC) - Ngày 08/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 184/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện.

* (SMS: 188/2016/TT-BTC) - Ngày 08/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 188/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 1749/QD-LDTBXH) - Ngày 21/12/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1749/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 21/03/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý Nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 5054/LDTBXH-PC) - Ngày 15/12/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5054/LĐTBXH-PC về việc báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ-CP.

* (SMS: 1966/QD-CHK) - Ngày 28/10/2016, Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định 1966/QĐ-CHK về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động.

BẢO HIỂM

* (SMS: 5044/KH-BHXH) - Ngày 16/12/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch 5044/KH-BHXH về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

* (SMS: 4967/BHXH-CSXH) - Ngày 12/12/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4967/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 5789/TCT-CS) - Ngày 14/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5789/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất và thuế sử dụng đất nông nghiệp.

* (SMS: 5788/TCT-CS) - Ngày 14/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5788/TCT-CS về chính sách thu tiền sử dụng đất.

* (SMS: 5787/TCT-CS) - Ngày 14/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5787/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 2465/QD-TTg) - Ngày 16/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2465/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 17721/BTC-QLCS) - Ngày 14/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17721/BTC-QLCS về việc triển khai Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

* (SMS: 319/2016/TT-BTC) - Ngày 13/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 319/2016/TT-BTC quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016 sang năm 2017.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 10973/VPCP-KTTH) - Ngày 16/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10973/VPCP-KTTH về việc đính chính Nghị định 126/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

* (SMS: 4282/QD-TCHQ) - Ngày 09/12/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 4282/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế sử dụng chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ Hải quan.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 12255/BCT-TTTN) - Ngày 20/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Công văn 12255/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 33/CT-TTg) - Ngày 17/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 33/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

* (SMS: 10948/VPCP-QHQT) - Ngày 16/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10948/VPCP-QHQT về việc thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác về thương mại gạo giữa Việt Nam và Madagascar.

* (SMS: 17559/BTC-QLG) - Ngày 12/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17559/BTC-QLG về việc triển khai Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/04/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

* (SMS: 4840/QD-BCT) - Ngày 09/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4840/QĐ-BCT về việc điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Hòa Bình thuộc quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

* (SMS: 4800/QD-BCT) - Ngày 08/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4800/QĐ-BCT về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 71/2016/TB-LPQT) - Ngày 25/11/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 71/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định gia hạn và bổ sung quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

* (SMS: 233/2016/TT-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 233/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/04/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 169/BC-UBDT) - Ngày 20/12/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Báo cáo 169/BC-UBDT về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

* (SMS: 411/TB-VPCP) - Ngày 15/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 411/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá, rút kinh nghiệm công tác ứng phó với mưa lũ ở khu vực miền Trung.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 8991/BYT-KHTC) - Ngày 20/12/2016, Bộ Y tế ban hành Công văn 8991/BYT-KHTC về việc phối hợp hướng dẫn công tác đấu thầu mua thuốc của các cơ sở y tế.

* (SMS: 44/2016/TT-BYT) - Ngày 13/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 44/2016/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 của Thông tư liên tịch 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

* (SMS: 43/2016/TT-BYT) - Ngày 15/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 43/2016/TT-BYT về việc quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

* (SMS: 7358/QD-BYT) - Ngày 15/12/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7358/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định 98/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

* (SMS: 7346/QD-BYT) - Ngày 15/12/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7346/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/04/2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

* (SMS: 7318/QD-BYT) - Ngày 14/12/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7318/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định 118/2016/NĐ-CP ngày 22/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2008/NĐ-CP ngày 29/04/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thuộc phạm vi chức năng của Bộ Y tế.

* (SMS: 7279/QD-BYT) - Ngày 12/12/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7279/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống bệnh sốt rét giai đoạn 2017-2019.

* (SMS: 10400/CT-BNN-QLCL) - Ngày 09/12/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 10400/CT-BNN-QLCL về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ Hội Xuân 2017.

GIAO THÔNG

* (SMS: 40/2016/TT-BGTVT) - Ngày 07/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 40/2016/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 5972/CT-BGDDT) - Ngày 20/12/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 5972/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

* (SMS: 2469/QD-TTg) - Ngày 16/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2469/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017 - 2025".

* (SMS: 5875/QD-BGDDT) - Ngày 14/12/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 5875/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 4027/QD-BKHCN) - Ngày 20/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4027/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 4026/QD-BKHCN) - Ngày 20/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4026/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 cho Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia.

* (SMS: 4025/QD-BKHCN) - Ngày 20/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4025/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 4024/QD-BKHCN) - Ngày 20/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4024/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

* (SMS: 3999/QD-BKHCN) - Ngày 16/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3999/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh một số nội dung của phụ lục kèm theo Quyết định 1914/QĐ-BKHCN ngày 27/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2015.

* (SMS: 3975/QD-BKHCN) - Ngày 14/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3975/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới.

* (SMS: 3936/QD-BKHCN) - Ngày 12/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3936/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 cho Cục Sở hữu trí tuệ.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 2279/QD-BTTTT) - Ngày 20/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2279/QĐ-BTTTT về việc công bố Định mức tạm thời về truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 2493/QD-TTg) - Ngày 22/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2493/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2020.

* (SMS: 10990/VPCP-KGVX) - Ngày 19/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10990/VPCP-KGVX về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 14/CT-BCT) - Ngày 28/11/2016, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 14/CT-BCT về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 2486/QD-TTg) - Ngày 20/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.

* (SMS: 2475/QD-TTg) - Ngày 19/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2475/QĐ-TTg về việc công nhận các Xã An toàn khu và Vùng An toàn khu tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 5081/LDTBXH-VPQGGN) - Ngày 19/12/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5081/LĐTBXH-VPQGGN về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016.

* (SMS: 5079/LDTBXH-KHTC) - Ngày 19/12/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5079/LĐTBXH-KHTC về việc báo cáo tình hình thực hiện dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2016.

* (SMS: 414/TB-VPCP) - Ngày 16/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 414/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

* (SMS: 410/TB-VPCP) - Ngày 15/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 410/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* (SMS: 412/TB-VPCP) - Ngày 15/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 412/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong đợt kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 54/2016/QD-TTg) - Ngày 19/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 54/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

* (SMS: 11012/VPCP-TCCV) - Ngày 19/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11012/VPCP-TCCV về việc thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

* (SMS: 409/TB-VPCP) - Ngày 15/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 409/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ngày 07/12/2016.

* (SMS: 3962/QD-BGTVT) - Ngày 12/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3962/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 2295/TTg-TCCB) - Ngày 22/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2295/TTg-TCCB về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

* (SMS: 2489/QD-TTg) - Ngày 21/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2489/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Bình giữ chức vụ Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 2488/QD-TTg) - Ngày 21/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2488/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

* (SMS: 698/QD-UBDT) - Ngày 19/12/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 698/QĐ-UBDT về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ dự án điều tra cơ bản năm 2016 - Dự án "Điều tra đánh giá hiệu quả nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất trong một số chương trình, chính sách do Ủy ban Dân tộc quản lý".

* (SMS: 1215/QD-VPCP) - Ngày 15/12/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 1215/QĐ-VPCP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

* (SMS: 2449/QD-TTg) - Ngày 14/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2449/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

* (SMS: 4293/QD-TCHQ) - Ngày 12/12/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 4293/QĐ-TCHQ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

* (SMS: 700/QD-UBDT) - Ngày 09/12/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 700/QĐ-UBDT về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ dự án điều tra cơ bản năm 2016 - Dự án "Điều tra đánh giá hiệu quả cấp đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trong một số chương trình, chính sách do Ủy ban Dân tộc quản lý".

* (SMS: 699/QD-UBDT) - Ngày 09/12/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 699/QĐ-UBDT về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ dự án điều tra cơ bản năm 2016 - Dự án "Điều tra đánh giá kết quả thực hiện về phân cấp xã làm chủ đầu tư trong một số chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo do Ủy ban Dân tộc quản lý".

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 10278/CT-BNN-TCLN) - Ngày 06/12/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 10278/CT-BNN-TCLN về việc phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017.

* (SMS: 9798/TB-BNN-VP) - Ngày 18/11/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 9798/TB-BNN-VP về ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hà Công Tuấn về thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 9729/CT-BNN-KHCN) - Ngày 17/11/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 9729/CT-BNN-KHCN về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 810/QD-VKSTC) - Ngày 20/12/2016, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 810/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

* (SMS: 2544/QD-BTP) - Ngày 08/12/2016, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2544/QĐ-BTP về việc xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016.

* (SMS: 2418/QD-CTN) - Ngày 14/11/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2418/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2270/QD-CTN) - Ngày 26/10/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2270/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 1924/QD-CHK) - Ngày 24/10/2016, Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định 1924/QĐ-CHK về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Cục Hàng không Việt Nam.

NGOẠI GIAO

* (SMS: 69/2016/TB-LPQT) - Ngày 25/11/2016,

 

 

Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 69/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về điều chỉnh thỏa thuận về chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2020.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI 

* (SMS: 6949/QD-UBND) - Ngày 16/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6949/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở y tế Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 231/KH-UBND) - Ngày 19/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 231/KH-UBND về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 6966/QD-UBND) - Ngày 19/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6966/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

* (SMS: 239/BC-UBND) - Ngày 16/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Báo cáo 239/BC-UBND về kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 11 tháng năm 2016.

* (SMS: 230/KH-UBND) - Ngày 16/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 230/KH-UBND về việc bảo đảm An toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội năm 2017.

* (SMS: 7168/UBND-KT) - Ngày 16/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 7168/UBND-KT về việc triển khai công tác phòng, chống hạn đảm bảo tưới vụ Xuân 2017.

* (SMS: 6873/QD-UBND) - Ngày 15/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6873/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức thi tuyển và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức thi tuyển ý tưởng Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

* (SMS: 228/KH-UBND) - Ngày 14/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 228/KH-UBND về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 16/2008/NQ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và triển khai Kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 51/2016/QD-UBND) - Ngày 13/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 51/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 7108/UBND-KT) - Ngày 14/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 7108/UBND-KT về việc thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 6838/QD-UBND) - Ngày 13/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6838/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của Thành phố Hà Nội năm 2016.

* (SMS: 24/2016/NQ-HDND) - Ngày 08/12/2016, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 24/2016/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 22/2016/NQ-HDND) - Ngày 08/12/2016, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND về việc quy định một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân Thành phố.

* (SMS: 7006/UBND-KT) - Ngày 08/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 7006/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát trên địa bàn Thành phố những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2017.

* (SMS: 21/2016/NQ-HDND) - Ngày 06/12/2016, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành Thành phố Hà Nội và ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, cho ý kiến các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 61/2016/QD-UBND) - Ngày 10/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 61/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và xử lý vật tư thu hồi từ các công trình hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và công viên cây xanh do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

* (SMS: 49/2016/QD-UBND) - Ngày 05/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 49/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 40/2016/QD-UBND) - Ngày 12/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 40/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 39/2016/QD-UBND) - Ngày 08/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 39/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH YÊN BÁI

* (SMS: 49/2016/QD-UBND) - Ngày 12/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 49/2016/QĐ-UBND về việc Quy định một số nội dung về công tác quản lý, thanh quyết toán phần vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 80/2016/QD-UBND) - Ngày 09/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 80/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (SMS: 72/2016/QD-UBND) - Ngày 08/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 72/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, khai thác, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 71/2016/QD-UBND) - Ngày 07/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 71/2016/QĐ-UBND về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 70/2016/QD-UBND) - Ngày 06/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 70/2016/QĐ-UBND quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 69/2016/QD-UBND) - Ngày 06/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 69/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc các vùng sâu, vùng xa, khu vực cho điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 66/2016/QD-UBND) - Ngày 09/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 66/2016/QĐ-UBND về việc ban hành một số quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND TỈNH LONG AN

* (SMS: 66/2016/QD-UBND) - Ngày 05/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 66/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 23/CT-UBND) - Ngày 05/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Chỉ thị 23/CT-UBND về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

UBND TP. HẢI PHÒNG

* (SMS: 2993/2016/QD-UBND) - Ngày 30/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 2993/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.