Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
159 kết quả chứa từ khóa: 14/CT-BCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 14/CT-BCT 2021 hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước giảm áp lực cho thị trường xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp; COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2022
02

Chỉ thị 14/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
03

Chỉ thị 14/CT-BCT về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Chính sách Tải về
Ban hành: 28/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2016
04

Thông tư 14/2020/TT-BCT hướng dẫn quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2020
05

Thông tư 14/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
06

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
07

Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
08

Chỉ thị 04/CT-BCT 2022 tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2022
09

Chỉ thị 14/CT-UBND Hà Nội nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
10

Chỉ thị 05/CT-BCT Bộ Công thương phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
11

Chỉ thị 02/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 14/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2017
12

Chỉ thị 11/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu

Lĩnh vực: Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 22/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2014
13

Chỉ thị 07/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2014

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2014
14

Thông tư 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, phê duyệt giá truyền tải điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 30/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2022
15

Thông tư 14/2021/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Anh, Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại

Lĩnh vực: Ngoại giao; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
16

Chỉ thị 07/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2012
17

Thông tư 14/2019/TT-BCT sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 14/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2019
18

Chỉ thị 08/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hoá và quản lý doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 22/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2011
19

Thông tư 14/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
20

Chỉ thị 18/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu năm 2010

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2010
Vui lòng đợi