(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
 
Trong tuần này từ 03/11/2012 - 09/11/2012, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
DOANH NGHIỆP

* (SMS: 2495/QD-TCHQ)
- Ngày 07/11/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2495/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình thẩm định, công nhận, gia hạn và quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư 63/2011/TT-BTC.
 
* (SMS: 7677/BKHDT-DTNN) - Ngày 03/10/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 7677/BKHĐT-ĐTNN về việc góp ý kiến hồ sơ điều chỉnh giấy phép chứng nhận đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Cổng Vàng.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 6170/TCHQ-TXNK)
- Ngày 05/11/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6170/TCHQ-TXNK về việc ưu đãi miễn thuế.
  
* (SMS: 6162/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6162/TCHQ-TXNK về chính sách miễn thuế dự án đầu tư.
 
* (SMS: 15242/BTC-TCT) - Ngày 02/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15242/BTC-TCT về việc giải đáp chính sách về lệ phí trước bạ.
 
* (SMS: 3846/TCT-CS) - Ngày 02/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3846/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn bán hàng vào khu phi thuế quan.
 
* (SMS: 3842/TCT-CS) - Ngày 02/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3842/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 3838/TCT-CS) - Ngày 02/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3838/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường.
 
* (SMS: 3837/TCT-CS) - Ngày 02/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3837/TCT-CS về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của xe ô tô chở tiền.
 
* (SMS: 1766/QD-TCT) - Ngày 01/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1766/QĐ-TCT về việc ban hành Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam.
 
* (SMS: 3835/TCT-CS) - Ngày 01/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3835/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 6118/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6118/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc về thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 6112/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6112/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu.
 
* (SMS: 3803/TCT-TNCN) - Ngày 31/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3803/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.
 
* (SMS: 3801/TCT-CS) - Ngày 31/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3801/TCT-CS về khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 3800/TCT-CS) - Ngày 31/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3800/TCT-CS về việc giá bán xe ô tô làm căn cứ tính truy thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 3797/TCT-CS) - Ngày 31/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3797/TCT-CS về việc giải đáp chính sách về lệ phí trước bạ.
 
* (SMS: 3796/TCT-CS) - Ngày 31/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3796/TCT-CS về việc thu tiền thuê đất của Công ty Cổ phần may Chiến Thắng.
 
* (SMS: 3795/TCT-CS) - Ngày 31/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3795/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất.
 
* (SMS: 6093/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/10/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6093/TCHQ-TXNK về việc giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu.
 
* (SMS: 6091/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/10/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6091/TCHQ-TXNK về việc miễn tiền phạt chậm nộp thuế nhập khẩu.
 
* (SMS: 6081/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/10/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6081/TCHQ-TXNK về việc xử lý hoàn thuế xe tải tự đổ.
 
* (SMS: 6079/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/10/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6079/TCHQ-TXNK về việc xử lý nợ thuế.
 
* (SMS: 6077/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/10/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6077/TCHQ-TXNK về việc xử lý quyết toán thuế.

* (SMS: 6067/TCHQ-QLRR) - Ngày 31/10/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6067/TCHQ-QLRR về việc ân hạn thuế của doanh nghiệp tư nhân thương mại Cây xanh Liên Phương.
 
* (SMS: 6063/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/10/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6063/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu.
 
* (SMS: 3771/TCT-CS) - Ngày 29/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3771/TCT-CS về chính sách thuế nhà thầu.
 
* (SMS: 3762/TCT-CS) - Ngày 29/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3762/TCT-CS về việc phạt nộp chậm tiền thuế.
 
* (SMS: 3760/TCT-KK) - Ngày 29/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3760/TCT-KK về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với chứng từ nộp thuế kê khai chậm.
 
* (SMS: 3759/TCT-TNCN) - Ngày 29/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3759/TCT-TNCN về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân bán hàng đa cấp.
 
* (SMS: 3758/TCT-TNCN) - Ngày 29/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3758/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 3757/TCT-DNL) - Ngày 29/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3757/TCT-DNL về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho vay lại.
 
* (SMS: 3752/TCT-CS) - Ngày 26/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3752/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 3751/TCT-CS) - Ngày 26/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3751/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng gia súc nhập khẩu để nuôi, tiêu thụ trong nước.
 
* (SMS: 3746/TCT-KK) - Ngày 26/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3746/TCT-KK về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 4038/LDTBXH-QLLDNN)
- Ngày 05/11/2012,
Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành Công văn 4038/LĐTBXH-QLLĐNN về việc thí điểm đưa lao động trở lại làm việc tại Libya.
 
* (SMS: 4016/LDTBXH-LDTL) - Ngày 02/11/2012, Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành Công văn 4016/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc đối với người lao động.
 
* (SMS: 8645/UBND-VX) - Ngày 31/10/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 8645/UBND-VX về việc đẩy mạnh hoạt động, nâng cao chất lượng xuất khẩu lao động trong tình hình mới.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 4196/BTNMT-TCQLDD)
- Ngày 05/11/2012,
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 4196/BTNMT-TCQLĐĐ về việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các dự án chậm đưa đất và sử dụng.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 9005/BKHDT-TH)
- Ngày 02/11/2012,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 9005/BKHĐT-TH về việc hướng dẫn chi và điều chuyển vốn Ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012.
 
* (SMS: 3164/TB-KBNN) - Ngày 01/11/2012, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 3164/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2012.
 
* (SMS: 179/2012/TT-BTC) - Ngày 24/10/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 179/2012/TT-BTC quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.
 
* (SMS: 29/2012/TT-NHNN) - Ngày 16/10/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 29/2012/TT-NHNN quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 268/TANDTC-HS)
- Ngày 02/11/2012,
Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 268/TANDTC-HS về việc áp dụng điều luật đối với hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

XUẤT NHẬP KHẨU


* (SMS: 6199/TCHQ-TXNK)
- Ngày 06/11/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6199/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc phụ phí xếp dỡ tại cảng (THC).
  
* (SMS: 6191/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6191/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu phi mậu dịch đối với 03 chiếc xe máy đã tạm nhập.
 
* (SMS: 6190/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6190/TCHQ-GSQL về việc thông quan hàng chuyển phát nhanh tại điểm kiểm tra tập trung.
 
* (SMS: 821/GSQL-GQ3) - Ngày 06/11/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 821/GSQL-GQ3 về thủ tục hải quan đối với xe mô tô Việt Nam của đoàn du lịch Việt Nam đi Lào - Campuchia.
 
* (SMS: 797/GSQL-GQ3) - Ngày 06/11/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 797/GSQL-GQ3 về việc doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất tại Việt Nam mua xăng dầu.
 
* (SMS: 6169/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6169/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc xác định mặt hàng trong nước đã sản xuất được.
 
* (SMS: 6159/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6159/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục tái xuất, nhập khẩu xăng dầu.
 
 * (SMS: 186/2012/TT-BTC) - Ngày 02/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 186/2012/TT-BTC về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh.
 
* (SMS: 10572/BCT-XNK) - Ngày 02/11/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 10572/BCT-XNK về việc thanh lý nguyên vật liệu nhập khẩu do không còn nhu cầu sử dụng.
 
 * (SMS: 6143/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6143/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Florafil 93 Power và Florafil HP Power.
  
* (SMS: 6128/TCHQ-GSQL) - Ngày 02/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6128/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc khi thực hiện Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT.
 
* (SMS: 6127/TCHQ-GSQL) - Ngày 02/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6127/TCHQ-GSQL về công tác quản lý kho ngoại quan tại Hải Phòng.
 
* (SMS: 6126/TCHQ-GSQL) - Ngày 02/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6126/TCHQ-GSQL về việc giám sát hàng tạm nhập tái xuất tại cửa khẩu.
 
* (SMS: 6124/TCHQ-GSQL) - Ngày 02/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6124/TCHQ-GSQL về việc nhận hành lý cá nhân cho thành viên cơ quan đại diện nước ngoài mới sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.
 
* (SMS: 6123/TCHQ-GSQL) - Ngày 02/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6123/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe ô tô không xác định được đầy đủ số khung nguyên thủy.
 
* (SMS: 10547/BCT-XNK) - Ngày 01/11/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 10547/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất xe ô tô chuyên dụng.
 
* (SMS: 10524/BCT-XNK) - Ngày 01/11/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 10524/BCT-XNK về việc chuyển địa điểm làm thủ tục thông quan hải quan.
 
* (SMS: 2972/BTTTT-CNTT) - Ngày 01/11/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 2972/BTTTT-CNTT về việc nhập khẩu máy photocopy đã qua sử dụng theo Thông tư 11/2012/TT-BTTTT của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Phú Sơn.
 
* (SMS: 6113/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6113/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu hàng hóa cho dự án nhà ga hành khách T2.
 
* (SMS: 6105/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6105/TCHQ-GSQL về thủ tục đặt gia công ở nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất.
 
* (SMS: 790/GSQL-TH) - Ngày 01/11/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 790/GSQL-TH về việc vướng mắc C/O.
 
* (SMS: 789/GSQL-GQ3) - Ngày 01/11/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 789/GSQL-GQ3 về thủ tục tạm nhập, tái xuất đối với 03 xe ô tô của Đại sứ quán Liên bang Nga.
 
* (SMS: 788/GSQL-GQ2) - Ngày 01/11/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 788/GSQL-GQ2 về thủ tục nhập khẩu sản phẩm của hợp đồng đặt gia công ở nước ngoài.
 
* (SMS: 787/GSQL-GQ3) - Ngày 01/11/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 787/GSQL-GQ3 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan và các loại thuế liên quan đến nhập khẩu xăng dầu.
 
* (SMS: 786/GSQL-GQ2) - Ngày 01/11/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 786/GSQL-GQ2 về việc giám sát tiêu hủy phế liệu, phế thải.
 
* (SMS: 785/GSQL-TH) - Ngày 01/11/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 785/GSQL-TH về việc bổ sung cửa khẩu được áp dụng C/O mẫu S.
 
* (SMS: 6090/TCHQ-GSQL) - Ngày 31/10/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6090/TCHQ-GSQL về việc tái xuất xăng RON 95 không chì nhập khẩu theo tờ khai 259/NKD/C51B ngày 21/9/2012 không đạt chất lượng.
 
* (SMS: 6087/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/10/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6087/TCHQ-TXNK về việc khai báo hợp đồng khi làm thủ tục hải quan.
 
* (SMS: 6085/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/10/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6085/TCHQ-TXNK về việc giải đáp mã số hàng hóa.
 
* (SMS: 6071/TCHQ-GSQL) - Ngày 31/10/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6071/TCHQ-GSQL về việc xử lý hàng hóa tồn đọng của doanh nghiệp chuyển phát nhanh.
 
* (SMS: 6070/TCHQ-GSQL) - Ngày 31/10/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6070/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu ô tô theo hướng dẫn tại Công văn 8415/BCT-XNK.
 
* (SMS: 783/GSQL-GQ2) - Ngày 31/10/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 783/GSQL-GQ2 về việc thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất vào nội địa.
 
* (SMS: 782/GSQL-GQ2) - Ngày 31/10/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 782/GSQL-GQ2 về việc xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất ra nước ngoài.
 
* (SMS: 779/GSQL-GQ3) - Ngày 31/10/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 779/GSQL-GQ3 về thủ tục quá cảnh hàng hóa từ Lào qua lãnh thổ Việt Nam.
 
* (SMS: 778/GSQL-GQ1) - Ngày 31/10/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 778/GSQL-GQ1 về việc kiểm dịch cao su xuất khẩu.
 
* (SMS: 777/GSQL-GQ1) - Ngày 29/10/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 777/GSQL-GQ1 về việc đơn giản thủ tục hải quan.
 
* (SMS: 776/GSQL-GQ1) - Ngày 29/10/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 776/GSQL-GQ1 về việc nhập khẩu xe ô tô.
 
* (SMS: 772/GSQL-GQ3) - Ngày 29/10/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 772/GSQL-GQ3 về việc nhập xe ô tô là tài sản di chuyển.
 
* (SMS: 10268/BCT-XNK) - Ngày 26/10/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 10268/BCT-XNK về việc nhập khẩu xe ô tô tải tự đổ có số khung bị đóng hai lần tại hai vị trí.
 
* (SMS: 183/2012/TT-BTC) - Ngày 25/10/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 183/2012/TT-BTC về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.
 
* (SMS: 9181/BCT-TMMN) - Ngày 26/09/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 9181/BCT-TMMN về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa qua của khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu Kinh tế cửa khẩu.
 
* (SMS: 670/GSQL-GQ2) - Ngày 26/09/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 670/GSQL-GQ2 về định mức nguyên phụ liệu xuất khẩu.

XÂY DỰNG

* (SMS: 8755/UBND-QHXDGT)
- Ngày 05/11/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 8755/UBND-QHXDGT về hoạt động cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
 
* (SMS: 1019/QD-BXD) - Ngày 02/11/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1019/QĐ-BXD về việc công nhận công trình xây dựng chất lượng cao ngành Xây dựng năm 2012.
 
* (SMS: 1012/QD-BXD) - Ngày 01/11/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1012/QĐ-BXD về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
 
* (SMS: 1764/TTg-KTN) - Ngày 26/10/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1764/TTg-KTN về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 5059/QD-UBND)
- Ngày 05/11/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5059/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 
* (SMS: 5058/QD-UBND) - Ngày 05/11/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5058/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 
* (SMS: 04/CT-BTC) - Ngày 02/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 04/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.
 
* (SMS: 140/KH-UBND) - Ngày 02/11/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 140/KH-UBND về việc lưu chuyển, tiêu thụ rau, củ, quả an toàn vào nội thành Thành phố Hà Nội.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG


* (SMS: 1660/QD-TTg)
- Ngày 07/11/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1660/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến năm 2020.
 
* (SMS: 8931/VPCP-KTN) - Ngày 06/11/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8931/VPCP-KTN về việc điều chỉnh công suất và bổ sung nhà máy kẽm điện phân vào quy hoạch.
 
* (SMS: 12/2012/TT-BTNMT) - Ngày 30/10/2012, Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư 12/2012/TT-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành kèm theo Thông tư 30/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 8959/VPCP-KGVX)
- Ngày 07/11/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8959/VPCP-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.
 
* (SMS: 16397/QLD-CL) - Ngày 26/10/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16397/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
 
* (SMS: 16242/QLD-CL) - Ngày 24/10/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16242/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
 
* (SMS: 283/QD-QLD) - Ngày 19/10/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 283/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 63 vắc xin, sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 19.
 
* (SMS: 282/QD-QLD) - Ngày 19/10/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 282/QĐ-QLD về việc cấp số đăng ký sản xuất trong nước cho 08 thuốc được phép lưu hành tại Việt Nam.
 
* (SMS: 246/QD-QLD) - Ngày 10/10/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 246/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 01 năm - yêu cầu quản lý đặc biệt) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 79.
 
* (SMS: 245/QD-QLD) - Ngày 10/10/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 245/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 19 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất, dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 79.
 
* (SMS: 244/QD-QLD) - Ngày 10/10/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 244/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 27 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 79.
 
* (SMS: 243/QD-QLD) - Ngày 10/10/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 243/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 04 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 79.
 
* (SMS: 242/QD-QLD) - Ngày 10/10/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 242/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 05 thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 79.
 
* (SMS: 241/QD-QLD) - Ngày 10/10/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 241/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 401 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 79.

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 895/QD-UBCK)
- Ngày 29/10/2012,
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 895/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

GIAO THÔNG

* (SMS: 65/2012/TT-BCA)
- Ngày 30/10/2012,
Bộ Công an ban hành Thông tư 65/2012/TT-BCA về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 2492/QD-TCHQ)
- Ngày 07/11/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2492/QĐ-TCHQ về việc phê duyệt ban hành tài liệu đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan.
 
* (SMS: 7471/BGDDT-GDCN) - Ngày 06/11/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7471/BGDĐT-GDCN về việc tập huấn công tác quản lý đối với giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.
 
* (SMS: 39/2012/TT-BGDDT) - Ngày 05/11/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 39/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục.
 
* (SMS: 7447/BGDDT-PC) - Ngày 05/11/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7447/BGDĐT-PC về việc chấn chỉnh công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.
 
* (SMS: 7435/BGDDT-HTQT) - Ngày 05/11/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7435/BGDĐT-HTQT về Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
 
* (SMS: 38/2012/TT-BGDDT) - Ngày 02/11/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.
 
* (SMS: 1119/TB-BGDDT) - Ngày 02/11/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 1119/TB-BGDĐT về kết quả tổ chức hội thảo khoa học quốc gia về dạy học lịch sử ở trường phổ thông Việt Nam.
 
* (SMS: 7406/BGDDT-VP) - Ngày 02/11/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7406/BGDĐT-VP về việc tổ chức tập huấn quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
 
* (SMS: 37/2012/TT-BGDDT) - Ngày 30/10/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 37/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; Quyết định 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Quyết định 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp.
 
* (SMS: 7251/BGDDT-GDCN) - Ngày 30/10/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7251/BGDĐT-GDCN về việc hướng dẫn chuyển đổi ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo Thông tư 34/2011/TT-BGDĐT.

BẢO HIỂM


* (SMS: 4396/BHXH-VP)
- Ngày 30/10/2012,
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4396/BHXH-VP về việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

* (SMS: 1456/QD-BHXH) - Ngày 25/10/2012,
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1456/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 17/2012/TT-BTTTT)
- Ngày 05/11/2012,
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 17/2012/TT-BTTTT về việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.

* (SMS: 2997/BTTTT-ƯDCNTT) - Ngày 02/11/2012,
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 2997/BTTTT-ƯDCNTT về việc đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước năm 2012.
 
* (SMS: 16/2012/TT-BTTTT) - Ngày 30/10/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 16/2012/TT-BTTTT về việc quy định phương pháp xác định và chế độ báo cáo giá thành dịch vụ viễn thông.
 
* (SMS: 14826/BTC-THTK) - Ngày 29/10/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14826/BTC-THTK về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 2699/QĐ-BTC và Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT.
 
* (SMS: 1967/QD-BTTTT) - Ngày 24/10/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1967/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm.
 
* (SMS: 1966/QD-BTTTT) - Ngày 24/10/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1966/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm.
 
* (SMS: 1962/QD-BTTTT) - Ngày 24/10/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1962/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 1649/QD-TTg)
- Ngày 02/11/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1649/QĐ-TTg về việc thành lập "Khu rừng bảo vệ cảnh quan đặc biệt Di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chuông, Ba Vì, Hà Nội".

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 8870/VPCP-KGVX)
- Ngày 05/11/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8870/VPCP-KGVX về tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2012.
 
* (SMS: 47/2012/QD-TTg) - Ngày 01/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư 47/2012/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.
 
* (SMS: 57/2012/TT-BCA) - Ngày 18/09/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư 57/2012/TT-BCA quy định chi tiết thi hành việc nhập khẩu, quản lý, sử dụng, tiêu hủy mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 73/NQ-CP)
- Ngày 07/11/2012,
Chính phủ ban hành Nghị quyết 73/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2012.
 
* (SMS: 1659/QD-TTg) - Ngày 07/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1659/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020.
 
* (SMS: 8952/VPCP-KGVX) - Ngày 07/11/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8952/VPCP-KGVX về việc chuẩn bị triển khai thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương.
 
* (SMS: 985/CV-UBDT) - Ngày 05/11/2012, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 985/CV-UBDT về cơ chế thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2012.
 
* (SMS: 8810/VPCP-TH) - Ngày 02/11/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8810/VPCP-TH về việc giải quyết chế độ đối với cán bộ Hội Cựu chiến binh cấp xã, phường.
 
* (SMS: 70/NQ-CP) - Ngày 01/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 70/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 01/06/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.
 
* (SMS: 48/2012/QD-TTg) - Ngày 01/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 48/2012/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 8911/BKHDT-KTNN) - Ngày 31/10/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 8911/BKHĐT-KTNN về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.
 
* (SMS: 1186/NCC-CS2) - Ngày 30/10/2012, Cục Người có công ban hành Công văn 1186/NCC-CS2 về việc hướng dẫn giải quyết hồ sơ người có công.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 5043/QD-UBND)
- Ngày 02/11/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5043/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống cơ quan hành chính Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012 - 2016.
 
* (SMS: 4228/QD-BVHTTDL) - Ngày 01/11/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 4228/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 90/2012/ND-CP)
- Ngày 05/11/2012,
Chính phủ về ban hành Nghị định 90/2012/NĐ-CP việc tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ.
 
* (SMS: 5657/QD-UBND) - Ngày 05/11/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5657/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông và an toàn thực phẩm năm 2012 trên địa bàn Thành phố.
 
* (SMS: 4963/QD-UBND) - Ngày 31/10/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4963/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác phối hợp triển khai Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 368/TB-VPCP)
- Ngày 07/11/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 368/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.
 
* (SMS: 6534/QD-BCT) - Ngày 02/11/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 6534/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP


* (SMS: 56/2012/TT-BNNPTNT)
- Ngày 06/11/2012,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 56/2012/TT-BNNPTNT quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất.
 
* (SMS: 1654/QD-TTg) - Ngày 06/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1654/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cà Mau.
 
* (SMS: 5055/QD-UBND) - Ngày 05/11/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5055/QĐ-UBND về việc cấp phép đối với hoạt động liên quan đến đê điều: Xây dựng công trình kè bờ sông Đuống bảo vệ bến xuất nhập xăng dầu.
 
* (SMS: 8802/VPCP-KTTH) - Ngày 02/11/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8802/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ chính sách tiêu thụ mía chạy lũ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
 
* (SMS: 55/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 31/10/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT việc hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
* (SMS: 2680/QD-BNN-KH) - Ngày 30/10/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2680/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt điều chỉnh phương án điều tra, dự toán Dự án và giao nhiệm vụ điều tra về thực trạng hoạt động các loại hình tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và nông thôn.
  
* (SMS: 53/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 26/10/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 53/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 1668/QD-CTN)
- Ngày 16/10/2012,
Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1668/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 1667/QD-CTN) - Ngày 16/10/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1667/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 1652/QD-CTN) - Ngày 12/10/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1652/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 1651/QD-CTN) - Ngày 12/10/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1651/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 1650/QD-CTN) - Ngày 12/10/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1650/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 1649/QD-CTN) - Ngày 12/10/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1649/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 1648/QD-CTN) - Ngày 12/10/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1648/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 1647/QD-CTN) - Ngày 12/10/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1647/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

HÀNG HẢI


* (SMS: 2818/QD-BGTVT)
- Ngày 02/11/2012,
Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2818/QĐ-BGTVT về việc công bố cảng tàu khách Tuần Châu, phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.
AN NINH QUỐC GIA
 
* (SMS: 23/2012/CT-UBND) - Ngày 31/10/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 23/2012/CT-UBND về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2013.

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH


* (SMS: 71/NQ-CP)
- Ngày 02/11/2012,
Chính phủ ban hành Nghị quyết 71/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để lập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu.
 
* (SMS: 1008/QD-BXD) - Ngày 01/11/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1008/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Mỹ Phước mở rộng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
 
* (SMS: 1007/QD-BXD) - Ngày 01/11/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1007/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Uyên Hưng mở rộng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 173/QD-TA-TDKT)
- Ngày 01/11/2012,
Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 173/QĐ-TA-TĐKT về việc tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử và Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2012 cả Cụm thi đua số 1.
 
* (SMS: 2797/QD-BTP) - Ngày 29/10/2012, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2797/QĐ-BTP về việc ban hành Bộ mẫu hồ sơ khen thưởng trong ngành Tư pháp.

LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 7522/BGDDT-VP)
- Ngày 08/11/2012,
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7522/BGDĐT-VP về việc không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
 
* (SMS: 8838/VPCP-QHQT) - Ngày 03/11/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8838/VPCP-QHQT về việc đàm phán với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về Hiệp định vay cho Dự án "Quỹ hốc trợ chuẩn bị và khởi động dự án".
 
* (SMS: 9010/BKHDT-TCTK) - Ngày 02/11/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 9010/BKHĐT-TCTK về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án "Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê".
 
* (SMS: 1851/TTg-QHQT) - Ngày 02/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1851/TTg-QHQT về việc phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).
 
* (SMS: 2718/QD-BNN-HTQT) - Ngày 31/10/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2718/QĐ-BNN-HTQT về việc giao nhiệm vụ chủ Dự án "Nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến Biến đổi khí hậu - giai đoạn 2" do Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ.
 
* (SMS: 8684/BKHDT-TTr) - Ngày 29/10/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 8684/BKHĐT-TTr về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2013.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.