Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.407 kết quả chứa từ khóa: 73/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 73/NQ-CP 2022 về việc rút nhiệm vụ xây dựng Nghị định "Sản xuất tại Việt Nam"

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính Tải về
Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
02

Nghị quyết 73/NQ-CP về việc mua vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm; COVID-19 Tải về
Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
03

Nghị quyết 73/NQ-CP 2019 triển khai thực hiện chính sách về vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2019
04

Nghị quyết 73/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2018
05

Nghị quyết 73/NQ-CP phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu 2016-2020

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách Tải về
Ban hành: 26/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
06

Nghị quyết 73/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2012

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2012
07

Nghị quyết 73/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 01/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2011
08

Nghị quyết 46/NQ-CP 2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2017
09

Nghị quyết 89/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2016
10

Nghị quyết 76/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 03/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
11

Nghị định 73/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2009

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 21/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
12

Nghị quyết 69/NQ-CP 2022 giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
13

Nghị quyết 49/NQ-CP 2022 thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2021

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 08/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
14

Nghị quyết 54/NQ-CP 2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
15

Nghị quyết 01/NQ-CP 2022 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 08/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2022
16

Nghị quyết 99/NQ-CP 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển KTXH 5 năm 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
17

Nghị quyết 50/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
18

Nghị quyết 16/NQ-CP 2021 về chi phí cách ly, khám chữa bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2021
19

Nghị quyết 01/NQ-CP giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
20

Nghị quyết 118/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
Vui lòng đợi