(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 12/10/2013 - 18/10/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.


Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 1847/QD-TTg) - Ngày 11/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1847/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

* (SMS: 118/2013/ND-CP) - Ngày 09/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 118/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam

* (SMS: 8420/VPCP-KTTH) - Ngày 08/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8420/VPCP-KTTH về tình hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước năm 2012.

  THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ 

* (SMS: 129/2013/ND-CP) - Ngày 16/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 

* (SMS: 13702/BTC-TCHQ) - Ngày 15/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13702/BTC-TCHQ về việc thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư

* (SMS: 6044/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/10/2013, Tổng cục Hải quan về ban hành Công văn 6044/TCHQ-TXNK việc miễn thuế mặt hàng da trăn

* (SMS: 8522/VPCP-KTTH) - Ngày 11/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8522/VPCP-KTTH về chính sách thuế đối với xe ô tô, xe mô tô nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển

* (SMS: 5937/TCHQ-QLRR) - Ngày 10/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5937/TCHQ-QLRR về việc điều kiện xác định thời hạn nộp thuế 275 ngày. 

* (SMS: 3331/TCT-CS) - Ngày 09/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3331/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất.

* (SMS: 3330/TCT-CS) - Ngày 09/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3330/TCT-CS về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. 

* (SMS: 3328/TCT-KK) - Ngày 09/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3328/TCT-KK về việc xác nhận nợ thuế Hải quan khi đóng mã số thuế. 

* (SMS: 3320/TCT-KK) - Ngày 08/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3320/TCT-KK về việc kê khai nộp thuế đối với các đơn vị của Bộ Công an

* (SMS: 3317/TCT-CS) - Ngày 08/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3317/TCT-CS về việc gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết 02/NQ-CP. 

* (SMS: 3313/TCT-KK) - Ngày 08/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3313/TCT-KK về việc quản lý hoàn thuế. 

* (SMS: 5916/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5916/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc hoàn thuế. 

* (SMS: 3292/TCT-CS) - Ngày 07/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3292/TCT-CS về việc chính sách lệ phí trước bạ. 

* (SMS: 3289/TCT-HTQT) - Ngày 04/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3289/TCT-HTQT về việc áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 

* (SMS: 3287/TCT-HTQT) - Ngày 04/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3287/TCT-HTQT về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Pháp. 

* (SMS: 3265/TCT-CS) - Ngày 03/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3265/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 3264/TCT-CS) - Ngày 03/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3264/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 3213/TCT-CS) - Ngày 01/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3213/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường.

* (SMS: 3217/TCT-DNL) - Ngày 01/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3217/TCT-DNL về việc rà soát Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. 

* (SMS: 3202/TCT-CS) - Ngày 30/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3202/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng. 

* (SMS: 3158/TCT-CS) - Ngày 25/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3158/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với lô hàng thuốc phải thu hồi, tiêu hủy. 

* (SMS: 3147/TCT-KK) - Ngày 24/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3147/TCT-KK về việc tăng cường công tác kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng. 

* (SMS: 3060/TCT-CS) - Ngày 19/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3060/TCT-CS về việc gia hạn nộp thuế.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 22/2013/TT-BLDTBXH) - Ngày 15/10/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 22/2013/TT-BLĐTBXH về việc quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

* (SMS: 3957/LDTBXH-QLLDNN) - Ngày 15/10/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3957/LĐTBXH-QLLĐNN về việc thông tin tuyên truyền về Nghị định 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 1465/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ

* (SMS: 57/2013/QD-TTg) - Ngày 14/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 57/2013/QĐ-TTg về việc trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia

* (SMS: 21/2013/TT-BLDTBXH) - Ngày 10/10/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH về việc quy định mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận ký quỹ với người lao động. 

* (SMS: 7399/BGDDT-TCCB) - Ngày 09/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7399/BGDĐT-TCCB về việc báo cáo thực hiện quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

* (SMS: 182/2013/TTLT-BQP-BTC) - Ngày 08/10/2013, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 182/2013/TTLT-BQP-BTC về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

* (SMS: 3125/QD-BGTVT) - Ngày 08/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3125/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động ở cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 126/2013/ND-CP) - Ngày 15/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2013/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành Nghị quyết 49/2013/QH13 ngày 21/06/2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân

* (SMS: 114/NQ-CP) - Ngày 15/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 114/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Đồng Tháp. 

* (SMS: 1851/QD-TTg) - Ngày 14/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1851/QĐ-TTg về việc bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành

* (SMS: 8518/VPCP-KTN) - Ngày 11/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8518/VPCP-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hòa Khương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

* (SMS: 121/2013/ND-CP) - Ngày 10/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 121/2013/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. 

* (SMS: 26/2013/TT-BTNMT) - Ngày 26/09/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 26/2013/TT-BTNMT hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 58/2013/QD-TTg)
- Ngày 15/10/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 58/2013/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

* (SMS: 8581/VPCP-QHQT) - Ngày 14/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8581/VPCP-QHQT về việc cơ chế ủy quyền đàm phán, ký Điều ước quốc tế về ODA và nguồn vốn vay ưu đãi khác với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB).

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 2936/TCT-CS) - Ngày 09/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2936/TCT-CS về việc viết ngắn gọn địa chỉ người mua trên hóa đơn.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 6060/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6060/TCHQ-GSQL về việc xác định khối lượng xăng dầu tạm nhập đã tái xuất hoặc tái xuất không hết được chuyển tiêu thụ nội địa. 

* (SMS: 127/2013/ND-CP) - Ngày 15/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

* (SMS: 6047/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6047/TCHQ-TXNK về việc hàng xuất khẩu bị trả lại. 

* (SMS: 6027/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6027/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng vây cá mập đông lạnh. 

* (SMS: 8472/VPCP-KTTH) - Ngày 10/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8472/VPCP-KTTH về việc nhập khẩu xe ô tô cho dự án xây dựng Trường cao đẳng công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Bắc Giang. 

* (SMS: 139/2013/TT-BTC) - Ngày 09/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 139/2013/TT-BTC về việc quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu. 

* (SMS: 5926/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5926/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan.

* (SMS: 13484/BTC-TCHQ) - Ngày 08/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13484/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất. 

* (SMS: 5911/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5911/TCHQ-GSQL về văn bản xác nhận chờ cấp chứng nhận dán nhãn năng lượng. 

* (SMS: 5902/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5902/TCHQ-TXNK về việc thủ tục hải quan và xác định giá tính thuế, thời hạn nộp thuế niken xuất khẩu. 

* (SMS: 5894/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5894/TCHQ-TXNK về việc xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu. 

* (SMS: 967/GSQL-GQ1) - Ngày 02/10/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải Quan ban hành Công văn 967/GSQL-GQ1 về việc nhập khẩu gỗ từ Campuchia

* (SMS: 445/XNK-TMQT) - Ngày 01/10/2013, Cục Xuất nhập khẩu ban hành Công văn 445/XNK-TMQT về việc thu hồi mã số tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh của doanh nghiệp. 

* (SMS: 5628/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5628/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa. 

* (SMS: 727/GSQL-GQ1) - Ngày 01/08/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 727/GSQL-GQ1 về việc nhập khẩu lá thuốc lá đầu tư trồng tại Campuchia mang về Việt Nam.

XÂY DỰNG

* (SMS: 2135/BXD-VLXD) - Ngày 11/10/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2135/BXD-VLXD về việc đề nghị tạm dừng cấp phép đầu tư các cơ sở sản xuất vôi.

* (SMS: 6093/QD-UBND) - Ngày 08/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6093/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015". 

* (SMS: 74/BXD-VLXD) - Ngày 07/10/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 74/BXD-VLXD về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát thì đá marble ốp lát là loại đá ốp lát tự nhiên thuộc nhóm sản phẩm gạch ốt lát, chất lượng được quy định tại TCVN 4732:2007 và là đối tượng hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu.

* (SMS: 18/BXD-HTKT) - Ngày 04/10/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 18/BXD-HTKT về việc áp dụng Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và các văn bản quy phạm của pháp luật liên quan đến quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 130/2013/ND-CP) - Ngày 16/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2013/NĐ-CP về việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

* (SMS: 7579/UBND-CT) - Ngày 10/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 7579/UBND-CT về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội. 

* (SMS: 13376/BTC-QLG) - Ngày 04/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13376/BTC-QLG về việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại địa phương. 

* (SMS: 13375/BTC-QLG) - Ngày 04/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13375/BTC-QLG về việc thực hiện quản lý giá sữa và sản phẩm sữa theo quy định của Luật giá trên địa bàn.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 1876/QD-TTg) - Ngày 15/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1876/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2013 - 2020 thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020

* (SMS: 45/2013/QD-UBND) - Ngày 11/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 45/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cây cấm trồng và hạn chế trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 29/2013/TT-BTNMT) - Ngày 09/10/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 29/2013/TT-BTNMT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tài nguyên và Môi trường. 

* (SMS: 2329/QD-BNN-TCLN) - Ngày 09/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2329/QĐ-BNN-TCLN về việc phê duyệt Dự án "Khẩn cấp bảo tồn voi và nâng cao năng lực kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020".

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 31/2013/TT-BYT) - Ngày 15/10/2013, Bộ Y tế ban hành Thông tư 31/2013/TT-BYT quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện. 

* (SMS: 6556/BYT-DP) - Ngày 15/10/2013, Bộ Y tế ban hành Công văn 6556/BYT-DP về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh ứng phó cơn bão số 11 năm 2013. 

* (SMS: 7426/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 10/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7426/BGDĐT-CTHSSV về việc phòng, chống dịch cúm A (H7N9) và dịch đau mắt đỏ. 

* (SMS: 3974/QD-BYT) - Ngày 07/10/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3974/QĐ-BYT về việc thành lập các đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh sau bão lụt tại các tỉnh miền Trung. 

* (SMS: 16443/QLD-CL) - Ngày 02/10/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 16443/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (SMS: 16442/QLD-CL) - Ngày 02/10/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16442/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. 

* (SMS: 3861/QD-BYT) - Ngày 30/09/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3861/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế. 

* (SMS: 6105/BYT-TCCB) - Ngày 30/09/2013, Bộ Y tế ban hành Công văn 6105/BYT-TCCB về việc thông báo đơn vị đầu mối điều phối về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người

* (SMS: 254/QD-QLD) - Ngày 25/09/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 254/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng vi rút, đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 141 bổ sung. 

* (SMS: 3245/QD-BYT) - Ngày 30/08/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3245/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục các thành phần của Gói đỡ đẻ sạch.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (SMS: 8529/VPCP-KTN) - Ngày 11/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8529/VPCP-KTN về việc đấu thầu Gói thầu CW1B Dự án Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mê Kông.

GIAO THÔNG

* (SMS: 128/2013/ND-CP) - Ngày 15/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 128/2013/NĐ-CP về việc xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam. 

* (SMS: 3189/QD-BGTVT) - Ngày 14/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3189/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL91 đoạn Kml4 - Km50+889 theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

* (SMS: 7484/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 14/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7484/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường công tác tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

* (SMS: 3173/QD-BGTVT) - Ngày 11/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3173/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải. 

* (SMS: 10788/BGTVT-VT) - Ngày 10/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 10788/BGTVT-VT về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung tại Thông tư 18/2013/TT-BGTVT. 

* (SMS: 30/2013/TT-BGTVT) - Ngày 08/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 30/2013/TT-BGTVT bãi bỏ Quyết định 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải. 

* (SMS: 29/2013/TT-BGTVT) - Ngày 07/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 29/2013/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2009/TT-BGTVT ngày 04/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

* (SMS: 2985/QD-BGTVT) - Ngày 30/09/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2985/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không". 

* (SMS: 27/2013/TT-BGTVT) - Ngày 24/09/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 27/2013/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

 

 

 

 

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 2371/QD-BNN-TCCB) - Ngày 15/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2371/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Quy chế mẫu về hoạt động của Hội đồng trường trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

* (SMS: 2370/QD-BNN-TCCB) - Ngày 15/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2370/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Quy chế mẫu về hoạt động của Hội đồng trường trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

* (SMS: 7496/BGDDT-TTr) - Ngày 15/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7496/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013-2014 đối với các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp. 

* (SMS: 124/2013/ND-CP) - Ngày 14/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2013/NĐ-CP về việc quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

* (SMS: 2356/QD-BNN-TCCB) - Ngày 14/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2356/QĐ-BNN-TCCB về việc Chuẩn y Quy chế Hoạt động của Hội đồng Trường Đại học Lâm nghiệp.

* (SMS: 7475/BGDDT-KHTC) - Ngày 14/10/2013, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Công văn 7475/BGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

* (SMS: 7449/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 11/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7449/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng học sinh sinh viên năm học 2013 - 2014. 

* (SMS: 7387/BGDDT-NGCBQLGD) - Ngày 09/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7387/BGDĐT-NGCBQLGD về việc cập nhật cơ sở dữ liệu và định kỳ báo cáo về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo cơ sở dữ liệu PMIS. 

* (SMS: 7324/BGDDT-NGCBQLGD) - Ngày 08/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7324/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. 

* (SMS: 20/2013/TT-BLDTBXH) - Ngày 04/10/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 20/2013/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện; Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Quản trị cơ sở dữ liệu; Tin học văn phòng; Điều khiển tầu cuốc; Khảo sát địa hình; Bảo vệ môi trường biển; Công nghệ sinh học; Trồng cây lương thực, thực phẩm; Nghiệp vụ Lễ tân - Quản trị Lễ tân. 

* (SMS: 39/2013/TT-BCA) - Ngày 25/09/2013, Bộ Công an ban hành Thông tư 39/2013/TT-BCA về việc quy định về giáo dục và tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù. 

* (SMS: 130/2013/TTLT-BTC-BGDDT) - Ngày 19/09/2013, Bộ Tài Chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT về việc hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định 911/QĐ-TTg ngày 17/06/2010 về Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020".

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

* (SMS: 131/2013/ND-CP) - Ngày 16/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 131/2013/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

DÂN SỰ

* (SMS: 125/2013/ND-CP) - Ngày 14/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2009/NĐ-CP ngày 13/07/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự.

BẢO HIỂM

* (SMS: 4000/BHXH-CSXH) - Ngày 10/10/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4000/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1674/QĐ-TTg. 

* (SMS: 1066/QD-BHXH) - Ngày 08/10/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1066/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 44/2013/QD-UBND) - Ngày 10/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 44/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh

* (SMS: 3653/BNN-TCCB) - Ngày 10/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3653/BNN-TCCB về việc nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức. 

* (SMS: 13099/BTC-KHTC) - Ngày 01/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13099/BTC-KHTC về việc hướng dẫn chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho cán bộ, công chức được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng. 

* (SMS: 6100/QD-UBND) - Ngày 09/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6100/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội năm 2013 bằng phương thức thi trực tuyến trên máy tính.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

* (SMS: 3652/BNN-TCLN) - Ngày 10/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3652/BNN-TCLN về việc phối hợp hướng dẫn xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ ngà voi, sừng tê giác.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 132/2013/ND-CP) - Ngày 16/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 132/2013/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 3508/QD-BVHTTDL) - Ngày 10/10/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3508/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Dự án Bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (thuộc Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020" theo Quyết định 1270/QĐ-TTg ngày 27/07/2011 Thủ tướng Chính phủ. 

* (SMS: 8491/VPCP-KGVX) - Ngày 10/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8491/VPCP-KGVX về việc tổ chức Hội nghị Tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II năm 2013. 

* (SMS: 8481/VPCP-KGVX) - Ngày 10/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8481/VPCP-KGVX về việc chuyển thời gian tổ chức Festival Đờn ca tài tử lần thứ Nhất tại tỉnh Bạc Liêu sang năm 2014. 

* (SMS: 160/KH-UBND) - Ngày 09/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 160/KH-UBND về việc hành động thực hiện "Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030" Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 3482/QD-BVHTTDL) - Ngày 07/10/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3482/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuần lễ "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" tại làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 22/CT-TTg) - Ngày 15/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 22/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay. 

* (SMS: 375/TB-VPCP) - Ngày 13/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 375/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc về vụ cháy nổ tại Kho số 1, phân xưởng sản xuất Pháo hoa, Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 379/TB-VPCP) - Ngày 15/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 379/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh miền núi phía Bắc. 

* (SMS: 378/TB-VPCP) - Ngày 14/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 378/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số. 

* (SMS: 377/TB-VPCP) - Ngày 14/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 377/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 376/TB-VPCP) - Ngày 14/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 376/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái. 

* (SMS: 161/KH-UBND) - Ngày 10/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 161/KH-UBND về việc thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 - 2020.

* (SMS: 43/2013/QD-UBND) - Ngày 09/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 43/2013/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2020. 

* (SMS: 41/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 04/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 6238/QD-UBND) - Ngày 15/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6238/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định 31/2013/QĐ-UBND ngày 06/08/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 113/NQ-CP) - Ngày 14/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 113/NQ-CP về việc thành lập thành phố Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 7618/UBND-NC) - Ngày 11/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 7618/UBND-NC về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. 

* (SMS: 7157/QCPH-BTP-VPCP) - Ngày 10/10/2013, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp 7157/QCPH-BTP-VPCP về việc giữa Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ trong công tác theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

* (SMS: 4004/BHXH-PC) - Ngày 10/10/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4004/BHXH-PC về việc thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản. 

* (SMS: 2331/QD-BNN-TCTS) - Ngày 09/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2331/QĐ-BNN-TCTS về việc bãi bỏ Quyết định 06/2006/QĐ-BTS ngày 10/04/2006 ban hành Quy chế Quản lý vùng và cơ sở nuôi tôm an toàn. 

* (SMS: 3120/QD-BGTVT) - Ngày 08/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3120/QĐ-BGTVT về việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 3 tháng cuối năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải.

* (SMS: 8411/VPCP-TH) - Ngày 08/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8411/VPCP-TH về việc kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2013 và xây dựng Chương trình công tác năm 2014. 

* (SMS: 3644/BNV-TCPCP) - Ngày 07/10/2013, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 3644/BNV-TCPCP về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1898/QD-TTg) - Ngày 16/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1898/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Nghĩa giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 1897/QD-TTg) - Ngày 16/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1897/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Hà Huy Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. 

* (SMS: 46/2013/QD-UBND) - Ngày 16/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 46/2013/QĐ-UBND về việc bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định 54/2011/QĐ-UBND ngày 03/08/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 6232/QD-UBND) - Ngày 15/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6232/QĐ-UBND về việc thay đổi Trưởng ban Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 1854/QD-TTg) - Ngày 14/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1854/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. 

* (SMS: 2361/QD-BNN-TCCB) - Ngày 14/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2361/QĐ-BNN-TCCB về việc điều chỉnh nhân sự quản lý dự án "Khảo sát và đánh giá thí điểm các tỉnh vệ tinh trong việc thành lập Trung tâm Phát triển nghề cá vùng đồng bằng sông Cửu Long".

* (SMS: 2502/QD-BTP) - Ngày 11/10/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2502/QĐ-BTP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 3958/QĐ-BTP ngày 23/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

* (SMS: 6127/QD-UBND) - Ngày 11/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6127/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2275/QD-BNN-TCCB) - Ngày 04/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2275/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 1878/QD-TTg) - Ngày 15/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1878/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dự án "miniSCADA thành phố Tam Kỳ" và dự án "miniSCADA thành phố Pleiku" sử dụng vốn ODA vay ưu đãi của Chính phủ Phần Lan. 

* (SMS: 6116/QD-UBND) - Ngày 10/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6116/QĐ-UBND về việc công nhận lại sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2013. 

* (SMS: 6115/QD-UBND) - Ngày 10/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6115/QĐ-UBND về việc công nhận lại sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2013.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 1900/QD-TTg) - Ngày 16/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1900/QĐ-TTg về việc xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Nam. 

* (SMS: 3723/BNN-BVTV) - Ngày 16/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3723/BNN-BVTV về việc tổng kiểm tra toàn quốc việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. 

* (SMS: 3710/BNN-KH) - Ngày 15/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3710/BNN-KH về việc xuất dự trữ quốc gia Chlorine phòng chống dịch bệnh. 

* (SMS: 3709/BNN-KH) - Ngày 15/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3709/BNN-KH về việc xuất dự trữ quốc gia Benkocid phòng chống dịch bệnh.

* (SMS: 21/CT-TTg) - Ngày 14/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước.

* (SMS: 1840/QD-TTg) - Ngày 11/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1840/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên.

* (SMS: 7584/UBND-TNMT) - Ngày 10/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 7584/UBND-TNMT về việc tiếp tục xử lý, khắc phục tồn tại về quản lý đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn. 

* (SMS: 7582/UBND-NNNT) - Ngày 10/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 7582/UBND-NNNT về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố. 

* (SMS: 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT) - Ngày 26/09/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ban hành Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT thôn về việc quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 123/2013/ND-CP) - Ngày 14/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

* (SMS: 138/2013/TT-BTC) - Ngày 09/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 138/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

HÀNG HẢI

* (SMS: 8578/VPCP-KTN) - Ngày 14/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8578/VPCP-KTN về việc tổ chức rà soát, hoàn thiện Dự thảo Nghị định về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

* (SMS: 2974/QD-BGTVT) - Ngày 30/09/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2974/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải".

AN NINH QUỐC GIA

* (SMS: 122/2013/ND-CP) - Ngày 11/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2013/NĐ-CP quy định về tạm ngừng, lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

 * (SMS: 1838/QD-TTg) - Ngày 10/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1838/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Hạ Long là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. 

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT 

* (SMS: 1717/QD-TTg) - Ngày 25/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1717/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. 

LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 8603/VPCP-QHQT)
- Ngày 15/10/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8603/VPCP-QHQT về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ.

 

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.