(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTG abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 798/BDMDN) - Ngày 26/09/2017, Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp ban hành Công văn 798/BĐMDN về doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020.
THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 10197/VPCP-KTTH) - Ngày 25/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10197/VPCP-KTTH về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ Hội nghị APEC 2017.

* (SMS: 10090/VPCP-KTTH) - Ngày 22/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10090/VPCP-KTTH về xử lý thông tin về thuế, phí.

* (SMS: 4307/TCT-CS) - Ngày 21/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4307/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4300/TCT-KK) - Ngày 21/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4300/TCT-KK về việc phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4299/TCT-CS) - Ngày 21/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4299/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4278/TCT-KK) - Ngày 20/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4278/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4269/TCT-QLN) - Ngày 20/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4269/TCT-QLN về việc không tính tiền chậm nộp thuế.

* (SMS: 4253/TCT-CS) - Ngày 20/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4253/TCT-CS về việc giới thiệu điểm mới tại Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.  

* (SMS: 93/2017/TT-BTC) - Ngày 19/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 93/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014) và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

* (SMS: 4148/TCT-CS) - Ngày 13/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4148/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4142/TCT-CS) - Ngày 13/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4142/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 10251/VPCP-KGVX) - Ngày 27/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10251/VPCP-KGVX về việc áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất.

* (SMS: 93/NQ-CP) - Ngày 26/09/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 93/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

BẢO HIỂM

* (SMS: 1541/QD-BHXH) - Ngày 22/09/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1541/QĐ-BHXH về Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP ngày 19/06/2017 của Chính phủ.

* (SMS: 4184/BHXH-CSXH) - Ngày 22/09/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4184/BHXH-CSXH về việc chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

* (SMS: 4243/QD-BYT) - Ngày 22/09/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4243/QĐ-BYT về việc thành lập Tổ Công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

* (SMS: 1919/BHXH-QLT) - Ngày 12/09/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1919/BHXH-QLT về việc thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

* (SMS: 4022/BHXH-CSYT) - Ngày 12/09/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4022/BHXH-CSYT về việc thanh toán vượt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016 và chi phí 6 tháng đầu năm 2017.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
 

* (SMS: 1439/TTg-CN) - Ngày 20/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1439/TTg-CN về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

ĐẦU TƯ
 

* (SMS: 3610A/QD-BCT) - Ngày 20/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3610A/QĐ-BCT về việc ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 - 2018.

* (SMS: 1440/TTg-CN) - Ngày 20/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1440/TTg-CN về phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án đường vành đai II Thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT.

* (SMS: 7427/BKHDT-TTr) - Ngày 11/09/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 7427/BKHĐT-TTr về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2018.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 10228/VPCP-KTTH) - Ngày 26/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10228/VPCP-KTTH về quy chế quản lý tài chính 05 dự án đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

* (SMS: 10187/VPCP-KTTH) - Ngày 25/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10187/VPCP-KTTH về việc nộp khoản thu từ cổ phần hóa và bổ sung vốn điều lệ.

* (SMS: 3657/QD-BCT) - Ngày 22/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3657/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/07/2017 về phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020".  

* (SMS: 1871/QD-BTC) - Ngày 20/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1871/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  

* (SMS: 12089/BTC-DT) - Ngày 12/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12089/BTC-ĐT về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng 2012 - 2015 của các dự án kiên cố hóa trường lớp học thuộc tỉnh Lạng Sơn.  

* (SMS: 1795/QD-BTC) - Ngày 11/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1795/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính.

* (SMS: 85/2017/TT-BTC) - Ngày 15/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.

XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 6281/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6281/TCHQ-TXNK về việc áp mã HS cho mặt hàng dây chuyền chế biến bột cá.

* (SMS: 6253/TB-TCHQ) - Ngày 25/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6253/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Mỏ khò hàn KT-2104.

* (SMS: 6252/TB-TCHQ) - Ngày 25/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6252/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Wood panel with plastic base.  

* (SMS: 6251/TB-TCHQ) - Ngày 25/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6251/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Đầu điều khiển và quản lý thiết bị khác thông qua hệ thống cổng giao tiếp mạng, dùng cho điện áp: 100V-240V.

* (SMS: 6250/TB-TCHQ) - Ngày 25/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6250/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Tấm xi măng Durock.

* (SMS: 9977/VPCP-KTTH) - Ngày 20/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9977/VPCP-KTTH về việc quy định nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

* (SMS: 6104/TB-TCHQ) - Ngày 15/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6104/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số.


XÂY DỰNG

* (SMS: 10263/VPCP-CN) - Ngày 27/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10263/VPCP-CN về việc chỉ đạo quy hoạch xây dựng khu vực ga Hà Nội và vùng phụ cận.

* (SMS: 10091/VPCP-CN) - Ngày 22/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10091/VPCP-CN về việc thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Công điện 391/CĐ-TTg ngày 16/03/2017 tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

* (SMS: 970/QD-BXD) - Ngày 21/09/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 970/QĐ-BXD về việc ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

* (SMS: 04/CT-BXD) - Ngày 20/09/2017, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 04/CT-BXD về việc phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2017 và kế hoạch 5 năm, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/04/1958 - 29/04/2018).

* (SMS: 964/QD-BXD) - Ngày 20/09/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 964/QĐ-BXD về việc công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình.

THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 10092/VPCP-V.I) - Ngày 22/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10092/VPCP-V.I về tình hình sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

* (SMS: 18/2017/TT-BCT) - Ngày 21/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 18/2017/TT-BCT về việc bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

* (SMS: 17/2017/TT-BCT) - Ngày 19/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 17/2017/TT-BCT về việc hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

* (SMS: 12350/BTC-HCSN) - Ngày 18/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12350/BTC-HCSN về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo Quyết định 1997/QĐ-TTg.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 446/TB-VPCP) - Ngày 20/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 446/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sau khi thị sát tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 445/TB-VPCP) - Ngày 20/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 445/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sau khi thị sát tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 444/TB-VPCP) - Ngày 20/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 444/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sau khi thị sát tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại tỉnh Nghệ An.  

* (SMS: 10003/VPCP-NN) - Ngày 20/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10003/VPCP-NN về việc tổ chức Hội nghị của Chính phủ về chuyển đổi mô hình phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

* (SMS: 24/2017/TT-BTNMT) - Ngày 01/09/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 24/2017/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.


Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 4210/QD-BYT) - Ngày 20/09/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4210/QĐ-BYT về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

* (SMS: 412/QD-QLD) - Ngày 19/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 412/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 246 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 98.

* (SMS: 406/QD-QLD) - Ngày 19/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 406/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 992 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 159.

GIAO THÔNG
 

* (SMS: 2678/QD-BGTVT) - Ngày 18/09/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2678/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

* (SMS: 454/TB-VPCP) - Ngày 26/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 454/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

* (SMS: 1453/TTg-CN) - Ngày 26/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1453/TTg-CN về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nghệ An.    

* (SMS: 4462/BGDDT-QLCL) - Ngày 25/09/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4462/BGDĐT-QLCL về việc tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy từ năm 2018.

* (SMS: 4424/BGDDT-PC) - Ngày 22/09/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4424/BGDĐT-PC về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế.

* (SMS: 27/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 21/09/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH về việc quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp.

* (SMS: 4378/BGDDT-QLCL) - Ngày 20/09/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4378/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 2516/QD-BKHCN) - Ngày 18/09/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2516/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia.


CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 4962/BNV-DT) - Ngày 14/09/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 4962/BNV-ĐT về việc bồi dưỡng cán bộ công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 20/2017/TT-BTTTT) - Ngày 12/09/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 20/2017/TT-BTTTT quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc.

* (SMS: 19/2017/TT-BTTTT) - Ngày 12/09/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 19/2017/TT-BTTTT về việc quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thông tin và Truyền thông.   

* (SMS: 18/2017/TT-BTTTT) - Ngày 11/09/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 18/2017/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng".

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
 

* (SMS: 109/2017/ND-CP) - Ngày 21/09/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 109/2017/NĐ-CP quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.


CHÍNH SÁCH

 

* (SMS: 10162/VPCP-KGVX) - Ngày 25/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10162/VPCP-KGVX về việc báo cáo cập nhật tình hình thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW) giai đoạn 2015 - 2017.

* (SMS: 10121/VPCP-KGVX) - Ngày 22/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10121/VPCP-KGVX về việc thực hiện chính sách đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 442/TB-VPCP) - Ngày 20/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 442/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 1449/QD-TTg) - Ngày 25/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1449/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
* (SMS: 3399/BTTTT-VP) - Ngày 19/09/2017,
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 3399/BTTTT-VP về việc thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

HÌNH SỰ
 

* (SMS: 1559/QD-BTP) - Ngày 27/09/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1559/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

* (SMS: 1448/QD-TTg) - Ngày 25/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1448/QĐ-TTg về việc ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được kéo dài thời gian công tác để giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

* (SMS: 1438/QD-TTg) - Ngày 22/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1438/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Độ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* (SMS: 1436/QD-TTg) - Ngày 22/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1436/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* (SMS: 1430/QD-TTg) - Ngày 20/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1430/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.


CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 11/CT-BCT) - Ngày 22/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 11/CT-BCT về việc tăng cường triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

* (SMS: 10/CT-BCT) - Ngày 08/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 10/CT-BCT về việc tiếp tục tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phân bón vô cơ.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 1434/QD-TTg) - Ngày 22/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1434/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 443/TB-VPCP) - Ngày 20/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 443/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo xử lý về kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại tỉnh Phú Yên.

* (SMS: 1525/CN-TACN) - Ngày 19/09/2017, Cục Chăn nuôi ban hành Công văn 1525/CN-TĂCN về việc rà soát quy trình và đăng ký hoạt động thử nghiệm liên phòng thức ăn chăn nuôi.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 42/2017/QD-TTg) - Ngày 20/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 42/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

* (SMS: 1780/QD-CTN) - Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1780/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.    

* (SMS: 1790/QD-CTN) - Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1790/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1789/QD-CTN) - Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1789/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1788/QD-CTN) - Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1788/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1787/QD-CTN) - Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1787/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1786/QD-CTN) - Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1786/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1785/QD-CTN) - Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1785/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1784/QD-CTN) - Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1784/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1783/QD-CTN) - Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1783/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.   

* (SMS: 1782/QD-CTN) - Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1782/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.   

* (SMS: 1781/QD-CTN) - Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1781/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1779/QD-CTN) - Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1779/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1778/QD-CTN) - Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1778/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1776/QD-CTN) - Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1776/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.


XUẤT NHẬP CẢNH
 

* (SMS: 43/2017/QD-TTg) - Ngày 26/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 43/2017/QĐ-TTg về việc quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 4672/UBND-KGVX) - Ngày 22/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4672/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND ngày 03/07/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018.

* (SMS: 210/KH-UBND) - Ngày 19/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 210/KH-UBND về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố năm 2017.

* (SMS: 209/KH-UBND) - Ngày 18/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 209/KH-UBND về việc kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư.

* (SMS: 6486/QD-UBND) - Ngày 18/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6486/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá trị các công trình cấp nước nông thôn đã đầu tư để làm căn cứ giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp nhận quản lý, đầu tư khai thác vận hành.

* (SMS: 6411/QD-UBND) - Ngày 15/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6411/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017).

* (SMS: 4537/UBND-KGVX) - Ngày 15/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4537/UBND-KGVX về việc thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/07/2017 của Chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 208/KH-UBND) - Ngày 15/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 208/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 51/2017/QD-UBND) - Ngày 21/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 51/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngày 18/04/2012 về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tổ cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố.

UBND TỈNH AN GIANG


* (SMS: 66/2017/QD-UBND) - Ngày 27/09/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 66/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 65/2017/QD-UBND) - Ngày 25/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 65/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 64/2017/QD-UBND) - Ngày 25/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 64/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng lên Cổng thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 63/2017/QD-UBND) - Ngày 22/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 63/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

* (SMS: 62/2017/QD-UBND) - Ngày 22/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 62/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

* (SMS: 61/2017/QD-UBND) - Ngày 21/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 61/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

* (SMS: 60/2017/QD-UBND) - Ngày 20/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 60/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 22/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tham gia ý kiến thiết kế cơ sở, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 59/2017/QD-UBND) - Ngày 19/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 59/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG


* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 25/09/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự thực hiện thủ tục thẩm định quyết định chủ trương đầu tư kết hợp thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 25/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ khoản 3 Điều 12 Quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
* (SMS: 22/2017/QD-UBND) - Ngày 30/08/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 45/2017/QD-UBND) - Ngày 21/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 45/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 44/2017/QD-UBND) - Ngày 15/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH


* (SMS: 37/2017/QD-UBND) - Ngày 20/09/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và xử lý các vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


* (SMS: 17/CT-UBND) - Ngày 18/09/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.   

UBND TỈNH VĨNH PHÚC


* (SMS: 34/2017/QD-UBND) - Ngày 20/09/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản trong thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh.

* (SMS: 33/2017/QD-UBND) - Ngày 19/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 33/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 21/2013/QĐ-UBND ngày 28/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 30/2017/QD-UBND) - Ngày 11/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 81/2017/QD-UBND) - Ngày 19/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 81/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đầu tư xây dựng, bàn giao, tiếp nhận quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 80/2017/QD-UBND) - Ngày 18/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 80/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH BẮC NINH

* (SMS: 29/2017/QD-UBND) - Ngày 15/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế sử dụng vốn huy động hợp pháp từ cộng đồng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 28/2017/QD-UBND) - Ngày 05/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá các Sở, Ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong sạch vững mạnh.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 61/2017/QD-UBND) - Ngày 15/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 61/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/06/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH LONG AN

* (SMS: 50/2017/QD-UBND) - Ngày 14/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 50/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định 67/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 49/2017/QD-UBND) - Ngày 13/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 49/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 63/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND TP. HẢI PHÒNG
* (SMS: 11/2017/QD-UBND) - Ngày 11/09/2017,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.


* (SMS: 10/2017/QD-UBND) - Ngày 08/09/2017,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-UBND việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 25/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục loại dự án thuộc chương trình muc tiêu quốc gia giai đoạn 2017 - 2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 30/2017/QD-UBND) - Ngày 06/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 29/2017/QD-UBND) - Ngày 01/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH ĐỒNG NAI


* (SMS: 31/2017/QD-UBND) - Ngày 05/09/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 1 Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 08/05/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành giá dịch vụ xe ô tô ra, vào các bến, trạm xe trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* (SMS: 14/CT-UBND) - Ngày 30/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Chỉ thị 14/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo.