(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689 

Trong tuần này từ 03/09/2015 - 09/10/2015, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với  [email protected]:

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 87/2015/ND-CP) - Ngày 06/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

* (SMS: 1710/QD-TTg) - Ngày 06/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1710/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 71/NQ-CP) - Ngày 05/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết 71/NQ-CP về việc ký Công hàm trao đổi áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản đối với Cơ quan bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư Nhật Bản.

* (SMS: 13865/BTC-TCHQ) - Ngày 05/10/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13865/BTC-TCHQ về thủ tục hải quan và chính sách thuế hàng hóa tạm nhập - tái xuất cung ứng cho tàu biển quốc tế.

* (SMS: 7894/VPCP-KTTH) - Ngày 02/10/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7894/VPCP-KTTH về việc báo cáo tình hình thực hiện cơ chế, chính sách về thuế đối với sản xuất gạch đất sét nung.

* (SMS: 7892/VPCP-KTTH) - Ngày 02/10/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7892/VPCP-KTTH về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

* (SMS: 3963/TCT-CS) - Ngày 25/09/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3963/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 3945/TCT-CS) - Ngày 24/09/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3945/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng

* (SMS: 3942/TCT-CS) - Ngày 24/09/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3942/TCT-CS về việc chính sách thuế.

* (SMS: 3918/TCT-KK) - Ngày 23/09/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3918/TCT-KK về việc sử dụng con dấu khi thực hiện thủ tục đăng ký thuế.

* (SMS: 3917/TCT-QLN) - Ngày 23/09/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3917/TCT-QLN về việc cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế nộp thay cho nhà thầu nước ngoài.

* (SMS: 3825/TCT-CS) - Ngày 17/09/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3825/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động gia công bắp ép đùn.

* (SMS: 3708/TCT-DNL) - Ngày 11/09/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3708/TCT-DNL về tỷ lệ phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

* (SMS: 11128/BTC-TCHQ) - Ngày 13/08/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11128/BTC-TCHQ về việc xử lý thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất sử dụng trên tàu biển.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 88/2015/ND-CP) - Ngày 07/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

* (SMS: 8054/VPCP-KGVX) - Ngày 06/10/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8054/VPCP-KGVX về chế độ phụ cấp đối với nghề kiểm ngư.

* (SMS: 85/2015/ND-CP) - Ngày 01/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2015/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 84/2015/ND-CP) - Ngày 30/09/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư.

* (SMS: 83/2015/ND-CP) - Ngày 25/09/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài.

* (SMS: 40/2015/QD-TTg) - Ngày 14/09/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 40/2015/QĐ-TTg về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 15/2015/TT-NHNN) - Ngày 02/10/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2015/TT-NHNN về việc hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

* (SMS: 7924/VPCP-KTTH) - Ngày 02/10/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7924/VPCP-KTTH về việc tỷ giá ngoại tệ tính thuế trong giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu.

* (SMS: 2435/TB-KBNN) - Ngày 30/09/2015, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 2435/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2015.

* (SMS: 1860/QD-NHNN) - Ngày 15/09/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1860/QĐ-NHNN về việc đính chính Thông tư 14/2015/TT-NHNN ngày 28/08/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 9065/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 9065/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra phế liệu nhập khẩu.

* (SMS: 9063/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 9063/TCHQ-GSQL về việc trả lời vướng mắc về thủ tục hải quan và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

* (SMS: 2947/QD-TCHQ) - Ngày 02/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2947/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2946/QD-TCHQ) - Ngày 02/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2946/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2945/QD-TCHQ) - Ngày 02/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2945/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2944/QD-TCHQ) - Ngày 02/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2944/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2943/QD-TCHQ) - Ngày 02/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2943/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2942/QD-TCHQ) - Ngày 02/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2942/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2941/QD-TCHQ) - Ngày 02/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2941/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2940/QD-TCHQ) - Ngày 02/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2940/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2939/QD-TCHQ) - Ngày 02/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2939/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2938/QD-TCHQ) - Ngày 02/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2938/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2937/QD-TCHQ) - Ngày 02/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2937/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2936/QD-TCHQ) - Ngày 02/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2936/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2935/QD-TCHQ) - Ngày 02/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2935/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2934/QD-TCHQ) - Ngày 02/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2934/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2933/QD-TCHQ) - Ngày 02/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2933/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2932/QD-TCHQ) - Ngày 02/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2932/QĐ-TCHQ về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

* (SMS: 9016/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 9016/TCHQ-TXNK về việc xác định bò thuần chủng để nhân giống phục vụ việc phân loại, xác định mã số.

* (SMS: 2926/QD-TCHQ) - Ngày 01/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2926/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2925/QD-TCHQ) - Ngày 01/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2925/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2924/QD-TCHQ) - Ngày 01/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2924/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2923/QD-TCHQ) - Ngày 01/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2923/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2922/QD-TCHQ) - Ngày 01/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2922/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2921/QD-TCHQ) - Ngày 01/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2921/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2920/QD-TCHQ) - Ngày 01/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2920/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2919/QD-TCHQ) - Ngày 01/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2919/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 2917/QD-TCHQ) - Ngày 01/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2917/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 9001/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/10/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 9001/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn loại hình xuất nhập khẩu.

* (SMS: 8921/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8921/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng nguyên liệu sơ chế nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu.

* (SMS: 8381/TB-TCHQ) - Ngày 15/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8381/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cao su tổng hợp - Brominated Isobutylene-Isoprene Copolymer (BIIR) G2316.

* (SMS: 8379/TB-TCHQ) - Ngày 15/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8379/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất chống ô xy hóa cao su - Anti-oxitdant agent A2317.

* (SMS: 8378/TB-TCHQ) - Ngày 15/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8378/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất ổn định (gia cố) cao su - Rubber reinforcing agent A2318.

* (SMS: 8377/TB-TCHQ) - Ngày 15/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8377/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cao su tổng hợp - Styrene Butadiene G2319.

* (SMS: 8376/TB-TCHQ) - Ngày 15/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8376/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cao su tổng hợp - Styrene Butadiene G2321.

* (SMS: 8375/TB-TCHQ) - Ngày 15/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8375/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cao su tổng hợp - Styrene Butadiene G2321.

* (SMS: 8374/TB-TCHQ) - Ngày 15/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8374/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cao su tổng hợp - Styrene Butadiene G2198.

* (SMS: 8373/TB-TCHQ) - Ngày 15/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8373/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Polyurethane dạng nguyên sinh thành phần chính là polyisocyanate dùng trong sản xuất sơn CK-R-R-999936.

* (SMS: 8336/TB-TCHQ) - Ngày 14/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8336/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thép hợp kim, cán nguội dạng tấm.

* (SMS: 8335/TB-TCHQ) - Ngày 14/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8335/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Màng nhựa dạng cuộn, RD-6, dùng bọc mối hàn chống oxi hóa.

* (SMS: 8334/TB-TCHQ) - Ngày 14/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8334/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thép hợp kim có hàm lượng Cr>=0.3%, dạng thanh thép rèn được gia công, mác thép KDA1.

* (SMS: 8333/TB-TCHQ) - Ngày 14/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8333/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nắp trên đầu nối bằng sắt của Micro.

* (SMS: 8332/TB-TCHQ) - Ngày 14/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8332/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nhựa đường đặc nóng cấp độ 40/50 (bitum dầu mỏ).

* (SMS: 8331/TB-TCHQ) - Ngày 14/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8331/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Axit Polyphosphoric.

* (SMS: 8330/TB-TCHQ) - Ngày 14/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 8330/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Amonium persulphate (dạng rắn).

* (SMS: 41/2015/TT-BTNMT) - Ngày 09/09/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về việc bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

* (SMS: 7915/TB-TCHQ) - Ngày 31/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7915/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoạt động bề mặt dạng cation-R80C-MJ.

* (SMS: 7914/TB-TCHQ) - Ngày 31/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7914/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm làm sạch - Intesol OLI.

* (SMS: 7913/TB-TCHQ) - Ngày 31/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7913/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hóa chất xử lý cuối: Protefix FF435.

* (SMS: 7912/TB-TCHQ) - Ngày 31/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7912/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hóa chất xử lý đầu: Masquol PR010.

* (SMS: 7911/TB-TCHQ) - Ngày 31/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7911/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Protex16442- Hóa chất xử lý đầu.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 149/2015/TT-BTC) - Ngày 23/09/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 149/2015/TT-BTC về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 8071/VPCP-KGVX) - Ngày 06/10/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8071/VPCP-KGVX về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản cho trẻ 6-14 tuổi từ vắc xin được hỗ trợ của Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng.

* (SMS: 25/2015/TT-BYT) - Ngày 01/10/2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư 25/2015/TT-BYT quy định về hòm thư góp ý tại các cơ sở y tế.

* (SMS: 3954/LDTBXH-KHTC) - Ngày 30/09/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3954/LĐTBXH-KHTC về việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế.

* (SMS: 7181/BYT-KCB) - Ngày 29/09/2015, Bộ Y tế ban hành Công văn 7181/BYT-KCB về việc tích cực triển khai việc phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng.

* (SMS: 3994/QD-BYT) - Ngày 28/09/2015, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3994/QĐ-BYT về việc ban hành "Bảng kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2015".

* (SMS: 17811/QLD-KD) - Ngày 21/09/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17811/QLD-KD về việc cung ứng thuốc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

* (SMS: 3904/QD-BYT) - Ngày 18/09/2015, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3904/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

* (SMS: 17585/QLD-MP) - Ngày 16/09/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17585/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm.

* (SMS: 17584/QLD-MP) - Ngày 16/09/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17584/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm.

* (SMS: 17563/QLD-CL) - Ngày 16/09/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 17563/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 31).

* (SMS: 16472/QLD-DK) - Ngày 31/08/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16472/QLD-ĐK về việc gia hạn hiệu lực số đăng ký thuốc.

* (SMS: 16471/QLD-DK) - Ngày 31/08/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16471/QLD-ĐK về việc gia hạn hiệu lực số đăng ký thuốc.

GIAO THÔNG

* (SMS: 8066/VPCP-KTN) - Ngày 06/10/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8066/VPCP-KTN về việc khắc phục hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trên tuyến quốc lộ 5 đoạn Km11+135 - Km104+600.

* (SMS: 47/2015/QD-TTg) - Ngày 05/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 47/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

* (SMS: 3465/QD-BGTVT) - Ngày 25/09/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3465/QĐ-BGTVT về việc công bố Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

* (SMS: 54/2015/TT-BGTVT) - Ngày 24/09/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 54/2015/TT-BGTVT về việc Quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam.

* (SMS: 51/2015/TTLT-BGTVT-BTC) - Ngày 24/09/2015, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BGTVT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng hải để đặt hàng dịch vụ công ích thông tin duyên hải.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 86/2015/ND-CP) - Ngày 02/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021.

* (SMS: 4014/QD-BGDDT) - Ngày 30/09/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4014/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng mạng thông tin cung - cầu trong đào tạo và sử dụng nhân lực ngành giáo dục".

* (SMS: 4983/BGDDT-CNTT) - Ngày 28/09/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4983/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2015-2016.

* (SMS: 23/2015/TTLT-BGDDT-BNV) - Ngày 16/09/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.

* (SMS: 22/2015/TTLT-BGDDT-BNV) - Ngày 16/09/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.

* (SMS: 21/2015/TTLT-BGDDT-BNV) - Ngày 16/09/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

* (SMS: 19/2015/TT-BGDDT) - Ngày 08/09/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

* (SMS: 3075/QD-BGDDT) - Ngày 20/08/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3075/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 2705/QD-BKHCN) - Ngày 05/10/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2705/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ để xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2015.

* (SMS: 2655/QD-BKHCN) - Ngày 01/10/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2655/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

* (SMS: 7862/VPCP-KGVX) - Ngày 01/10/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7862/VPCP-KGVX về việc hỗ trợ nghiên cứu, hoàn thiện kính thông minh.

BẢO HIỂM

* (SMS: 3183/BHXH-CDBHXH) - Ngày 05/10/2015, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 3183/BHXH-CĐBHXH về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/08/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

* (SMS: 1035/QD-BHXH) - Ngày 01/10/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1035/QĐ-BHXH của về việc ban hành quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội.

* (SMS: 3650/BHXH-DVT) - Ngày 23/09/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3650/BHXH-DVT về việc kiểm soát chi phí và quản lý thanh toán các thuốc bảo hiểm y tế có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao.

* (SMS: 3554/BHXH-CSYT) - Ngày 17/09/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3554/BHXH-CSYT về việc thực hiện trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên.

* (SMS: 3475/BHXH-CSYT) - Ngày 11/09/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3475/BHXH-CSYT về việc một số vướng mắc trong thanh toán chi phí máu, chế phẩm máu.

* (SMS: 3360/BHXH-CSYT) - Ngày 04/09/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3360/BHXH-CSYT về việc sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu dữ liệu thống kê khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 8070/VPCP-KGVX) - Ngày 06/10/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8070/VPCP-KGVX về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 72/NQ-CP) - Ngày 07/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết 72/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015.

* (SMS: 1696/QD-TTg) - Ngày 02/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1696/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 330/TB-VPCP) - Ngày 02/10/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 330/TB-VPCP về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về kết quả Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

* (SMS: 1636/QD-TTg) - Ngày 22/09/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1636/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 562/QD-UBDT) - Ngày 02/10/2015, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 562/QĐ-UBDT về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

* (SMS: 1395/QD-LDTBXH) - Ngày 30/09/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1395/QĐ-LĐTBXH về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đến hết ngày 10/06/2015.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1719/QD-TTg) - Ngày 07/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1719/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Thành Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

* (SMS: 1717/QD-TTg) - Ngày 06/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1717/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam.

* (SMS: 1716/QD-TTg) - Ngày 06/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1716/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

* (SMS: 1707/QD-TTg) - Ngày 03/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1707/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 1406/QD-KTNN) - Ngày 02/10/2015, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1406/QĐ-KTNN về việc thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế.

* (SMS: 1404/QD-KTNN) - Ngày 02/10/2015, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1404/QĐ-KTNN về việc giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm toán môi trường.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 329/TB-VPCP) - Ngày 02/10/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 329/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án điện tại Trung tâm Điện lực Thái Bình.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 89/2015/ND-CP) - Ngày 07/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

* (SMS: 26/CT-TTg) - Ngày 06/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 1785/QD-BTP) - Ngày 07/10/2015, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1785/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp.

* (SMS: 2055/QD-CTN) - Ngày 16/09/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2055/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2054/QD-CTN) - Ngày 16/09/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2054/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2053/QD-CTN) - Ngày 16/09/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2053/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2052/QD-CTN) - Ngày 16/09/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2052/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2051/QD-CTN) - Ngày 16/09/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2051/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.  

* (SMS: 2003/QD-CTN) - Ngày 11/09/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2003/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

HÀNG HẢI

* (SMS: 55/2015/TT-BGTVT) - Ngày 29/09/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 55/2015/TT-BGTVT về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Long An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 4974/QD-UBND) - Ngày 02/10/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4974/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định 3384/QĐ-UBND ngày 21/07/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Bảng giá, giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 6871/UBND-VX) - Ngày 30/09/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6871/UBND-VX về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 10/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ.

* (SMS: 4882/QD-UBND) - Ngày 29/09/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4882/QĐ-UBND về việc quy định giá công khám bệnh ở phòng có sử dụng điều hòa và ngày giường bệnh điều trị có sử dụng điều hòa cho bệnh viện hạng III thuộc Sở Y tế Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 16/2015/CT-UBND) - Ngày 02/10/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 16/2015/CT-UBND về đẩy mạnh các giải pháp giải quyết vấn đề trường lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

* (SMS: 4887/QD-UBND) - Ngày 02/10/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4887/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 4734/QD-UBND) - Ngày 23/09/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4734/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thực hiện ISO điện tử đối với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015.

UBND TỈNH VĨNH LONG

* (SMS: 19/2015/QD-UBND) - Ngày 06/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 19/2015/QĐ-UBND về việc quy định quy mô diện tích tối thiểu cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015 - 2020.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 2147/QD-UBND) - Ngày 06/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 2147/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2015.

* (SMS: 1882/QD-UBND) - Ngày 01/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 1882/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế khai thác và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng

UBND TỈNH LONG AN

* (SMS: 46/2015/QD-UBND) - Ngày 05/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 46/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (SMS: 1039/QD-UBND-HC) - Ngày 05/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 1039/QĐ-UBND-HC về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2015.

* (SMS: 46/2015/QD-UBND) - Ngày 01/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 46/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của người chết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

UBND TỈNH THANH HOÁ

* (SMS: 3793/2015/QD-UBND) - Ngày 30/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 3793/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, địa phương trong công tác quản lý Nhà nước về quản lý điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

* (SMS: 3787/2015/QD-UBND) - Ngày 29/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 3787/2015/QĐ-UBND về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020.

UBND TỈNH KON TUM

* (SMS: 41/2015/QD-UBND) - Ngày 30/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 41/2015/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (SMS: 28/2015/QD-UBND) - Ngày 30/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 28/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nước khi chuyển đất lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND TỈNH KIÊN GIANG

* (SMS: 42/2015/QD-UBND) - Ngày 29/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định 42/2015/QĐ-UBND về việc quy định phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

* (SMS: 31/2015/QD-UBND) - Ngày 29/09/2015, Ủy ban nhân dân Quảng Bình ban hành Quyết định 31/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

UBND TỈNH LAI CHÂU

* (SMS: 23/2015/QD-UBND) - Ngày 29/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

UBND TỈNH GIA LAI

* (SMS: 28/2015/QD-UBND) - Ngày 29/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định 28/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

UBND TỈNH HƯNG YÊN

* (SMS: 18/2015/QD-UBND) - Ngày 29/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về việc về việc ban hành Quy định nội dung chi và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

* (SMS: 17/2015/QD-UBND) - Ngày 29/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định 17/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

* (SMS: 32/2015/QD-UBND) - Ngày 25/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định 32/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống một cửa điện tử liên thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

* (SMS: 31/2015/QD-UBND) - Ngày 25/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định 31/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và thời gian hoạt động của đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

* (SMS: 30/2015/QD-UBND) - Ngày 18/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định 30/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND TỈNH TIỀN GIANG

* (SMS: 35/2015/QD-UBND) - Ngày 25/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định 35/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

UBND TỈNH TÂY NINH

* (SMS: 47/2015/QD-UBND) - Ngày 21/09/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định 47/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

UBND TỈNH BẮC NINH

* (SMS: 30/2015/QD-UBND) - Ngày 27/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 30/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.