(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689 

Trong tuần này từ 15/08/2015 - 21/08/2015, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với  cskh@luatvietnam.vn 

DOANH NGHIỆP

 

* (SMS: 1360/QD-TTg) - Ngày 17/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1360/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

 

* (SMS: 6394/VPCP-DMD) - Ngày 14/08/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6394/VPCP-ĐMDN về việc triển khai Quyết định 22/2015/QĐ-TTg về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.  

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ
 

* (SMS: 1617/QD-BTC) - Ngày 12/08/2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1617/QĐ-BTC về việc đính chính Quyết định 1314/QĐ-BTC và Quyết định 1315/QĐ-BTC ngày 01/07/2015 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

 

* (SMS: 115/2015/TTLT-BTC-BTP) - Ngày 11/08/2015, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

 

* (SMS: 3219/TCT-CS) - Ngày 11/08/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3219/TCT-CS về việc thực hiện chính sách về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

 

* (SMS: 3218/TCT-CS) - Ngày 11/08/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3218/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

* (SMS: 3216/TCT-CS) - Ngày 11/08/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3216/TCT-CS về việc hóa đơn mất, hỏng, cháy.

 

* (SMS: 3213/TCT-CS) - Ngày 11/08/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3213/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất.

 

* (SMS: 3207/TCT-KK) - Ngày 11/08/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3207/TCT-KK về việc kê khai tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khi chuyển nhượng tài sản.

 

* (SMS: 3201/TCT-DNL) - Ngày 11/08/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3201/TCT-DNL về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 114/2015/TT-BTC) - Ngày 10/08/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 114/2015/TT-BTC về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1877+600 và trạm thu phí tại Km 1945+440 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông.

 

* (SMS: 10867/BTC-CST) - Ngày 10/08/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10867/BTC-CST về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với phân bón, thức ăn chăn nuôi.

 

* (SMS: 10866/BTC-CST) - Ngày 10/08/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10866/BTC-CST về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với gạo.

 

* (SMS: 3172/TCT-TNCN) - Ngày 07/08/2015,  Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3172/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng ki ốt tại các chợ.  


LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

* (SMS: 24/2015/TT-BCT) - Ngày 31/07/2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 24/2015/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển.

 

* (SMS: 29/2015/TT-BLDTBXH) - Ngày 31/07/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

 

* (SMS: 28/2015/TT-BLDTBXH) - Ngày 31/07/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

* (SMS: 11/2015/TT-NHNN) - Ngày 20/08/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 11/2015/TT-NHNN về việc hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.

 

* (SMS: 28/2015/TB-LPQT) - Ngày 15/07/2015, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 28/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Thỏa ước vay áp dụng Nghị định thư tài chính ký ngày 25/09/2013 cho dự án “Trang thiết bị bệnh viện đa khoa Thành phố Cần Thơ” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pháp (NATIXIS).


XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 2404/QD-TCHQ) - Ngày 17/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2404/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

 

* (SMS: 2403/QD-TCHQ) - Ngày 17/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2403/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

 

* (SMS: 2402/QD-TCHQ) - Ngày 17/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2402/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

 

* (SMS: 2401/QD-TCHQ) - Ngày 17/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2401/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

 

* (SMS: 2397/QD-TCHQ) - Ngày 17/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2397/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

 

* (SMS: 2393/QD-TCHQ) - Ngày 17/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2393/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

 

* (SMS: 2392/QD-TCHQ) - Ngày 14/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2392/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. 
 

* (SMS: 7342/TB-TCHQ) - Ngày 12/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7342/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bột màu dùng cho ngành nhựa, Holcobatch Blue 11358.

 

* (SMS: 7341/TB-TCHQ) - Ngày 12/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7341/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bột màu dùng cho ngành nhựa, Holcobatch Blue 11-30-17162.

 

* (SMS: 7340/TB-TCHQ) - Ngày 12/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7340/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm hỗn hợp hóa học có thành phần chính là đolomit (CaCO3, MgCO3), magnesite (MgCO3) và các chất khác dạng bột, dùng sản xuất matit.

 

* (SMS: 7339/TB-TCHQ) - Ngày 12/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7339/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm chất đóng rắn có thành phần chính là peroxit hữu cơ, muối vô cơ và phụ gia, dạng lỏng, dùng sản xuất matit.

 

* (SMS: 7338/TB-TCHQ) - Ngày 12/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7338/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nhựa polymer acrylic nguyên sinh, dạng lỏng, dùng sản xuất matit.

 

* (SMS: 7336/TCHQ-GSQL) - Ngày 12/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7336/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được người xuất nhập cảnh mang theo đường hành lý.

 

* (SMS: 7005/TB-TCHQ) - Ngày 31/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7005/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm xử lý vật liệu dệt dùng trong ngành công nghiệp dệt nhuộm.

 

* (SMS: 7004/TB-TCHQ) - Ngày 31/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7004/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm hữu cơ tổng hợp xử lý vật liệu dệt làm tăng tác nhân sáng dùng trong ngành công nghiệp dệt nhuộm.

 

* (SMS: 7003/TB-TCHQ) - Ngày 31/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7003/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thuốc nhuộm dùng trong công nghiệp dệt nhuộm.

 

* (SMS: 7002/TB-TCHQ) - Ngày 31/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7002/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - 002 #& Bột áo khô Predust@Federal Fisheries.

 

* (SMS: 7001/TB-TCHQ) - Ngày 31/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7001/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dầu hương quýt (Nguyên liệu dùng để sản xuất bánh kẹo).

 

* (SMS: 7000/TB-TCHQ) - Ngày 31/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7000/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - 004 #& Bột xù Breader@Federal Fisheries.

 

* (SMS: 6999/TB-TCHQ) - Ngày 31/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6999/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - 003 #& Bột ướt Batter Mix@Federal Fisheries.

 

* (SMS: 6998/TB-TCHQ) - Ngày 31/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6998/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bột giấy làm từ gỗ đã qua xử lý nhiệt, chưa tẩy trắng.

 

* (SMS: 6997/TB-TCHQ) - Ngày 31/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6997/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dicalcium Phosphate (Feed Grade) Powder (Bổ sung canxi, phosphate trong thức ăn chăn nuôi).

 

* (SMS: 6996/TB-TCHQ) - Ngày 31/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6996/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dicalcium Phosphate (Feed Grande) Powder (Bổ sung can xi, phosphate trong thức ăn chăn nuôi).

 

* (SMS: 6995/TB-TCHQ) - Ngày 31/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6995/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bột hương chanh (Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo).

 

* (SMS: 6942/TB-TCHQ) - Ngày 30/07/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6942/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất chống ozon hóa dùng cho cao su.


XÂY DỰNG
 

* (SMS: 1430/CD-TTg) - Ngày 19/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1430/CĐ-TTg về việc giải quyết vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng các công trình đường dây 220kV đấu nối sau trạm biến áp 500kV Cầu Bông.

 

* (SMS: 6520/VPCP-KTN) - Ngày 19/08/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6520/VPCP-KTN về Đề án phát triển sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030.

  

* (SMS: 953/QD-BXD) - Ngày 14/08/2015, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 953/QĐ-BXD về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định 134/QĐ-TTg ngày 26/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

 

THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 8616/BCT-TTTN) - Ngày 19/08/2015, Bộ Công Thương ban hành Công văn 8616/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

 

* (SMS: 11198/BTC-QLG) - Ngày 14/08/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11198/BTC-QLG về việc tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn. 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 3459/QD-BYT) - Ngày 18/08/2015, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3459/QĐ-BYT về việc ban hành Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão của ngành Y tế.

 

* (SMS: 1415/TTg-KGVX) - Ngày 18/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1415/TTg-KGVX về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 18/03/2013 của Chính phủ về bảo vệ môi trường.

 

* (SMS: 279/TB-VPCP) - Ngày 17/08/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 279/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về các giải pháp xử lý, sử dụng tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện.  


Y TẾ-SỨC KHỎE

 

* (SMS: 3286/LDTBXH-KHTC) - Ngày 17/08/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3286/LĐTBXH-KHTC về việc hướng dẫn tiếp nhận khoản viện trợ thuộc Danh mục trang thiết bị y tế có kết cấu đơn giản đã qua sử dụng.

 

* (SMS: 5733/BKHDT-KTDN) - Ngày 17/08/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 5733/BKHĐT-KTĐN về việc phê duyệt các lô hàng trang thiết bị y tế đã qua sử dụng, chất lượng trên 80%, có kết cấu đơn giản thuộc Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

* (SMS: 428/QD-QLD) - Ngày 05/08/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 428/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 02 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 28 bổ sung.

 

* (SMS: 14426/QLD-KD) - Ngày 04/08/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 14426/QLD-KD về việc thay đổi cửa khẩu nhập khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện.

 

* (SMS: 14167/QLD-DK) - Ngày 03/08/2015, Cục Qun lý Dưc ban hành Công văn 14167/QLD-ĐK v vic cp nht thông tin dưc lý đi vi thuc chứa docetaxel.  

 

CHỨNG KHOÁN

 

* (SMS: 123/2015/TT-BTC) - Ngày 19/08/2015,  Bộ Tài chính ban hành Thông tư 123/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  

GIAO THÔNG
 

* (SMS: 1433/CD-TTg) - Ngày 20/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành  Công điện 1433/CĐ-TTg về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2015 - 2016.

 

* (SMS: 1418/CD-TTg) - Ngày 18/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1418/CĐ-TTg về việc khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án mở rộng quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

* (SMS: 278/TB-VPCP) - Ngày 14/08/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 278/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình triển khai các dự án đường sắt đô thị Hà Nội.

 

* (SMS: 2920/QD-BGTVT) - Ngày 13/08/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2920/QĐ-BGTVT quy định về nâng cao trách nhiệm bảo hành đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư.

 

* (SMS: 66/2015/ND-CP) - Ngày 12/08/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2015/NĐ-CP quy định về Nhà chức trách hàng không.

 

* (SMS: 41/2015/TT-BGTVT) - Ngày 12/08/2015,  Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 41/2015/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Phần 12 và Phần 14 của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.  


* (SMS: 40/2015/TT-BGTVT) - Ngày 31/07/2015,  Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 40/2015/TT-BGTVT về việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt


* (SMS: 29/2015/TB-LPQT) - Ngày 15/07/2015, Bộ Ngoại giao ban hành  Thông báo 29/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thống nhất Tan-da-ni-a.

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
 

* (SMS: 2029/QD-BKHCN) - Ngày 12/08/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2029/QĐ-BKHCN về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016.

 

* (SMS: 8249/QD-BCT) - Ngày 10/08/2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 8249/QĐ-BCT về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

 

* (SMS: 23/2015/TB-LPQT) - Ngày 15/07/2015, Bộ Ngoi giao ban hành Thông báo 23/2015/TB-LPQT v hiu lc ca Bn ghi nh gia Chính phc Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam và Chính ph Liên hip Vương quc Anh và Bc Ai-len v nghiên cu và đi mi sáng to (Chương trình Newton Việt Nam).

 

DÂN SỰ

 

* (SMS: 21/2015/TB-LPQT) - Ngày 15/07/2015, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 21/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan.

 

BẢO HIỂM
 

* (SMS: 2949/BHXH-BT) - Ngày 11/08/2015,  Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2949/BHXH-BT về việc xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.  

 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

* (SMS: 67/2015/ND-CP) - Ngày 14/08/2015,  Chính phủ ban hành Nghị định 67/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.  

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 1344/QD-BTTTT) - Ngày 14/08/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1344/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - EMC Integrity, Inc. - US0005.

 

* (SMS: 1343/QD-BTTTT) - Ngày 14/08/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1343/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - IBM RTP EMC Test Labs - US0005.  

 

* (SMS: 1342/QD-BTTTT) - Ngày 14/08/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1342/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Extron Electronics - US0190.

 

* (SMS: 1341/QD-BTTTT) - Ngày 14/08/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1341/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận phòng thử nghiệm - National Technical Systems - Silicon Valley - US0027.

 

* (SMS: 1311/QD-BTTTT) - Ngày 11/08/2015,  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1311/QĐ-BTTTT về việc công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.  

 

VĂN  HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
 

* (SMS: 1400/QD-TTg) - Ngày 18/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1400/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

* (SMS: 1377/QD-TTg) - Ngày 18/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1377/QĐ-TTg về việc thành lập Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 

* (SMS: 1355/QD-TTg) - Ngày 14/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1355/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.


CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI
 

* (SMS: 1414/CD-TTg) - Ngày 18/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1414/CĐ-TTg về việc giải quyết vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng Đường dây 220kV Phan Thiết - Phú Mỹ 2 và Trạm biến áp 220kV Vũng Tàu.

 

* (SMS: 1357/QD-TTg) - Ngày 17/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1357/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo, xuồng cao tốc và nhà bạt từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ninh.

 

* (SMS: 34/2015/QD-TTg) - Ngày 14/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 34/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ.

  

* (SMS: 277/TB-VPCP) - Ngày 13/08/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 277/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận.

 

* (SMS: 1359/TTg-KTN) - Ngày 13/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1359/TTg-KTN về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020.

 

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 3192/QD-BNN-PC) - Ngày 11/08/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3192/QĐ-BNN-PC về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (SMS: 1413/QD-TTg) - Ngày 19/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1413/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2011-2016.

 

* (SMS: 1411/QD-TTg) - Ngày 19/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1411/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2011-2016.

 

* (SMS: 1410/QD-TTg) - Ngày 19/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1410/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

 

* (SMS: 1409/QD-TTg) - Ngày 19/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1409/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

* (SMS: 1408/QD-TTg) - Ngày 19/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1408/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

* (SMS: 1407/QD-TTg) - Ngày 19/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1407/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

* (SMS: 1404/QD-TTg) - Ngày 19/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1404/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

* (SMS: 1403/QD-TTg) - Ngày 19/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1403/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

* (SMS: 1392/QD-TTg) - Ngày 18/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1392/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

 

* (SMS: 1383/QD-TTg) - Ngày 18/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành  Quyết định 1383/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

* (SMS: 1382/QD-TTg) - Ngày 18/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1382/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

* (SMS: 1381/QD-TTg) - Ngày 18/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1381/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

* (SMS: 1380/QD-TTg) - Ngày 18/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1380/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

* (SMS: 1379/QD-TTg) - Ngày 18/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1379/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

* (SMS: 1378/QD-TTg) - Ngày 18/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành  Quyết định 1378/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

* (SMS: 960/QD-BXD) - Ngày 18/08/2015, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 960/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng.

 

* (SMS: 99/QD-UDCNTT) - Ngày 17/08/2015, Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin ban hành Quyết định 99/QĐ-ƯDCNTT về việc phân công Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

 

* (SMS: 1372/QD-TTg) - Ngày 17/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1372/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

* (SMS: 1371/QD-TTg) - Ngày 17/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1371/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

* (SMS: 1370/QD-TTg) - Ngày 17/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1370/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

* (SMS: 1369/QD-TTg) - Ngày 17/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1369/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

* (SMS: 1368/QD-TTg) - Ngày 17/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1368/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

* (SMS: 1367/QD-TTg) - Ngày 17/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1367/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

* (SMS: 1365/QD-TTg) - Ngày 17/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1365/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

* (SMS: 1359/QD-TTg) - Ngày 17/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1359/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.

 

* (SMS: 1358/QD-TTg) - Ngày 17/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1358/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" lần thứ 8 - năm 2015.

 

* (SMS: 1338/QD-TTg) - Ngày 13/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1338/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016.

 

* (SMS: 1336/QD-TTg) - Ngày 13/08/2015,  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1336/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016.   

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

* (SMS: 283/TB-VPCP) - Ngày 19/08/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 283/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

 

* (SMS: 1432/TTg-KTN) - Ngày 19/08/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1432/TTg-KTN về chủ trương triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tại Hải Phòng.

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

* (SMS: 68/2015/ND-CP) - Ngày 18/08/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2015/NĐ-CP về việc quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay.

  

* (SMS: 24/2015/TB-LPQT) - Ngày 15/07/2015, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 24/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a.


XUẤT NHẬP CẢNH
 

* (SMS: 120/2015/TT-BTC) - Ngày 14/08/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 120/2015/TT-BTC về việc quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.


TIẾT KIỆM, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG-LÃNG PHÍ
 

* (SMS: 98/QD-BCDTKLPCTN) - Ngày 13/08/2015, Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng ban hành Quyết định 98/QĐ-BCĐTKLPCTN về Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

 

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 


UBND TP. HÀ NỘI

 

* (SMS: 4057/QD-UBND) - Ngày 18/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4057/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mỗ Lao, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 4036/QD-UBND) - Ngày 17/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4036/QĐ-UBND về việc phê duyệt Tổng mặt bằng nhà máy nước mặt sông Hồng tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 1 - công suất 300.000m3/ngđ). Địa điểm: Xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

 

* (SMS: 3978/QD-UBND) - Ngày 13/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3978/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý và áp dụng các công nghệ cho hệ thống thẻ vé điện tử của mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 3976/QD-UBND) - Ngày 13/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3976/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5000. Địa điểm: Các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai; các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín - Thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 3974/QD-UBND) - Ngày 13/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3974/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường trục chính Bắc - Nam đô thị Quốc Oai (đoạn kéo dài tại điểm cuối tuyến Km 3 + 938 đấu nối với TL421B), tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 3973/QD-UBND) - Ngày 13/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3973/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ Đại Lộ Thăng Long kéo dài đến Quốc lộ 21, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội. Địa điểm: Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 23/2015/QD-UBND) - Ngày 13/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, Thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 3868/QD-UBND) - Ngày 12/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3868/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm Phát triển quỹ đất hiện có trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 166/KH-UBND) - Ngày 12/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 166/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế.

 

* (SMS: 3855/QĐ-UBND) - Ngày 11/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3855/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu chức năng chính là cây xanh, hồ điều hòa, một phần công trình công cộng kết hợp nhà ở. Địa điểm: phường Mễ Trì - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

 

UBND TP. HỒ CHÍ MINH
 

* (SMS: 3968/QD-UBND) - Ngày 13/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3968/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thực hiện Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định 3036/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố từ năm học 2015 - 2016.

 

* (SMS: 3961/QD-UBND) - Ngày 12/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3961/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020.

 

* (SMS: 40/2015/QD-UBND) - Ngày 11/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 40/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý khuyến mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (SMS: 39/2015/QD-UBND) - Ngày 11/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 39/2015/QĐ-UBND về việc chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (SMS: 14/CT-UBND) - Ngày 11/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành ph H Chí Minh ban hành Ch th 14/CT-UBND v vic tăng cưng công tác phòng, chng st xut huyết Dengue năm 2015 ti Thành phố.  

 

UBND TỈNH CÀ MAU

 

* (SMS: 20/2015/QD-UBND) - Ngày 18/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất và hạn mức công nhận một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

UBND TỈNH AN GIANG

 

* (SMS: 1628/QD-UBND) - Ngày 13/08/2015, Ủy ban nhân dân tnh An Giang ban hành Quyết đnh 1628/QĐ-UBND v vic đính chính mt s điu ca Quyết đnh 08/2015/QĐ-UBND ngày 30/03/2015 ca y ban nhân dân tỉnh. 
 

UBND TỈNH LONG AN
 

* (SMS: 13/CT-UBND) - Ngày 13/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Chỉ thị 13/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.

 

* (SMS: 38/2015/QD-UBND) - Ngày 12/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 38/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An.

 

* (SMS: 37/2015/QD-UBND) - Ngày 12/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 37/2015/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu học phí năm học 2015-2016 đối với giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường trung cấp, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Long An.

 

* (SMS: 32/2015/QD-UBND) - Ngày 28/07/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 32/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Long An.

 

* (SMS: 31/2015/QD-UBND) - Ngày 28/07/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 31/2015/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ (%) điều tiết số thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Long An.

 

* (SMS: 30/2015/QD-UBND) - Ngày 27/07/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 30/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định đơn giá xây dựng mới loại nhà ở công trình xây dựng vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An. 
 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

* (SMS: 30/2015/QD-UBND) - Ngày 13/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 30/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

* (SMS: 28/2015/QD-UBND) - Ngày 12/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 28/2015/QĐ-UBND về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

* (SMS: 27/2015/QD-UBND) - Ngày 12/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 27/2015/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

UBND TỈNH HẬU GIANG
 

* (SMS: 26/2015/QD-UBND) - Ngày 11/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về việc quy định một số mức chi, việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 

UBND TỈNH KON TUM
 

* (SMS: 36/2015/QD-UBND) - Ngày 11/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 36/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


* (SMS: 534/QD-UBND) - Ngày 05/08/2015, 
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 534/QĐ-UBND về việc ban hành Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

 

* (SMS: 25/2015/QD-UBND) - Ngày 11/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 25/2015/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


* (SMS: 24/2015/QD-UBND) - Ngày 11/08/2015, 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 24/2015/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

* (SMS: 23/2015/QD-UBND) - Ngày 11/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

* (SMS: 22/2015/QD-UBND) - Ngày 11/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 22/2015/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

* (SMS: 21/2015/QD-UBND) - Ngày 11/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 21/2015/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


* (SMS: 20/2015/QD-UBND) - Ngày 11/08/2015, 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về việc mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH
 

* (SMS: 36/2015/QD-UBND) - Ngày 10/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 36/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức.

 

* (SMS: 35/2015/QD-UBND) - Ngày 07/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 35/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2013/QĐ-UBND ngày 27/08/2013 ngày 27/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.


UBND TỈNH ĐẮK LẮK


* (SMS: 23/2015/QD-UBND) - Ngày 07/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


UBND TP. CẦN THƠ

 

* (SMS: 20/2015/QD-UBND) - Ngày 06/08/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định 20/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
 

* (SMS: 57/2015/QD-UBND) - Ngày 12/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 57/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Mác mác Đơn Dương".


UBND QUẢNG NGÃI
 

* (SMS: 36/2015/QD-UBND) - Ngày 06/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 36/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020.


UBND TỈNH YÊN BÁI

 

* (SMS: 12/2015/QD-UBND) - Ngày 06/08/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 12/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái.