(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ
 

* (SMS: 942/QD-BTC) - Ngày 24/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 942/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

* (SMS: 2101/TCT-HTQT) - Ngày 19/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2101/TCT-HTQT về thủ tục miễn thuế theo Điều ước quốc tế.

* (SMS: 2087/TCT-TNCN) - Ngày 19/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2087/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 2083/TCT-CS) - Ngày 19/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2083/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 5065/VPCP-KTTH) - Ngày 17/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5065/VPCP-KTTH về việc đính chính Nghị định 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

* (SMS: 2048/TCT-KK) - Ngày 17/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2048/TCT-KK về việc khai thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 2043/TCT-DNL) - Ngày 17/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2043/TCT-DNL về việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

* (SMS: 2038/TCT-CS) - Ngày 17/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2038/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 2011/TCT-CS) - Ngày 16/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2011/TCT-CS về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 2006/TCT-CS) - Ngày 16/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2006/TCT-CS về việc đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 971/BXD-KTXD) - Ngày 03/05/2017, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 971/BXD-KTXD về mức thu, sử dụng phí và lệ phí trong hoạt động xây dựng.

* (SMS: 1284/TCT-DNL) - Ngày 05/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1284/TCT-DNL về việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với quà tặng hội nghị khách hàng.

* (SMS: 13430/CT-TTHT) - Ngày 31/03/2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 13430/CT-TTHT về việc giải đáp chính sách thuế.

ĐẦU TƯ
 

* (SMS: 5247/VPCP-KTTH) - Ngày 23/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5247/VPCP-KTTH về việc rà soát các dự án chuyển giao không bồi hoàn.

* (SMS: 1938/LDTBXH-KHTC) - Ngày 19/05/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1938/LĐTBXH-KHTC về việc thực hiện chế độ báo cáo trong đầu tư công.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 63/2017/ND-CP) - Ngày 19/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2017/NĐ-CP về việc quy định một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

* (SMS: 62/2017/ND-CP) - Ngày 16/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2017/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản.

* (SMS: 46/2017/TT-BTC) - Ngày 12/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 46/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

* (SMS: 3144/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/05/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3144/TCHQ-TXNK về việc thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách Nhà nước với Tổng cục Hải quan.

* (SMS: 633/QĐ-BTC) - Ngày 07/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 633/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2017.


XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 3270/TCHQ-GSQL) - Ngày 17/05/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3270/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan.

* (SMS: 3166/TCHQ-ĐTCBL) - Ngày 12/05/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3166/TCHQ-ĐTCBL về việc tăng cường kiểm soát container có rủi ro cao.

* (SMS: 1543/QD-TCHQ) - Ngày 11/05/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1543/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi đối với Quản lý hàng hóa tại cảng hàng không.

* (SMS: 3143/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/05/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3143/TCHQ-TXNK về trị giá hải quan hàng nhập khẩu.

* (SMS: 1657/QĐ-BCT) - Ngày 10/05/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1657/QĐ-BCT về việc thay đổi cơ quan cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

* (SMS: 2913/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/05/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2913/TCHQ-TXNK về việc triển khai mở rộng thu ngân sách Nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử hải quan trên phạm vi quốc tế.

XÂY DỰNG
 

* (SMS: 700/QD-TTg) - Ngày 24/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 700/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2012-2020 tại Quyết định 737/QĐ-TTg ngày 20/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 430/QD-BXD) - Ngày 16/05/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 430/QĐ-BXD về việc ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật "Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng".

* (SMS: 3674/BNN-XD) - Ngày 04/05/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3674/BNN-XD về việc đánh giá năng lực các nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 6 tháng cuối năm 2016.


THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 4442/BCT-TTTN) - Ngày 20/05/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4442/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 66/2017/ND-CP) - Ngày 19/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2017/NĐ-CP về việc quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 2222/BGDDT-CSVCTBTH) - Ngày 23/05/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2222/BGDĐT-CSVCTBTH về việc tăng cường công tác phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

* (SMS: 08/2017/TT-BXD) - Ngày 16/05/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng.


* (SMS: 07/2017/TT-BXD)
- Ngày 15/05/2017,
Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 07/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.


Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 03/CT-BYT) - Ngày 19/05/2017, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 03/CT-BYT về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện.

* (SMS: 561/TB-BYT) - Ngày 19/05/2017, Bộ Y tế ban hành Thông báo 561/TB-BYT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị giao ban Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quý I năm 2017.


* (SMS: 1937/QD-BYT) - Ngày 16/05/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1937/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/06/2016 về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.


GIAO THÔNG
 

* (SMS: 232/TB-VPCP) - Ngày 25/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 232/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về phương án đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

* (SMS: 5197/VPCP-CN) - Ngày 22/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5197/VPCP-CN về việc triển khai các giải pháp phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố trực thuộc trung ương.


* (SMS: 1386/QD-BGTVT) - Ngày 16/05/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1386/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông Vận tải năm 2016.

* (SMS: 1385/QD-BGTVT) - Ngày 16/05/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1385/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án nâng cao khả năng khai thác vận tải đường sắt tuyến Hà Nội - Vinh.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

* (SMS: 12/2017/TT-BGDDT) - Ngày 19/05/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

* (SMS: 1764/QD-BGDDT) - Ngày 19/05/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1764/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Giải Bơi lội và Bóng rổ học sinh phổ thông toàn quốc năm 2017.  

* (SMS: 677/QD-TTg) - Ngày 18/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 677/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa".

* (SMS: 326/KH-BGDDT) - Ngày 17/05/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch 326/KH-BGDĐT về việc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định về công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị trong các cơ sở giáo dục đại học.


CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 1984/LDTBXH-TCCB) - Ngày 23/05/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1984/LĐTBXH-TCCB về việc báo cáo tình hình sử dụng và đăng ký nhu cầu bổ sung công chức năm 2017.


THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 727/QĐ-BTTTT) - Ngày 17/05/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 727/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông.


VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
 

* (SMS: 5191/VPCP-KGVX) - Ngày 22/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5191/VPCP-KGVX về việc chấn chỉnh việc cấp phép phổ biến tác phẩm âm nhạc và hoạt động biểu diễn nghệ thuật.


AN NINH TRẬT TỰ
 

* (SMS: 693/TTg-KGVX) - Ngày 19/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 693/TTg-KGVX về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy.


CHÍNH SÁCH


* (SMS: 234/TB-VPCP) - Ngày 25/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 234/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.


* (SMS: 233/TB-VPCP) - Ngày 25/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 233/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh.

* (SMS: 22/CT-TTg) - Ngày 23/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 22/CT-TTg về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

* (SMS: 21/CT-TTg) - Ngày 22/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2017).

* (SMS: 2146/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 18/05/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2146/BGDĐT-CTHSSV về việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

* (SMS: 1966/TCT-CS) - Ngày 15/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1966/TCT-CS về việc thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

* (SMS: 01/2017/TT-UBDT) - Ngày 10/05/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư 01/2017/TT-UBDT về việc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 36/2017/TT-BTC)- Ngày 27/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

* (SMS: 35/2017/TT-BTC) - Ngày 25/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 35/2017/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 537/VPCP-KTTH) - Ngày 23/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5237/VPCP-KTTH về việc bổ sung, điều chỉnh chương trình công tác năm 2017.


* (SMS: 682/QD-TTg) - Ngày 22/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 682/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.


HÌNH SỰ
 

* (SMS: 18/2017/TB-LPQT) - Ngày 20/04/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 18/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha.


CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

* (SMS 701/QD-TTg) - Ngày 24/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 701/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.


* (SMS: 705/TTg-NN) - Ngày 23/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 705/TTg-NN về việc sáp nhập Ban bồi thường giải pháp mặt bằng và chi nhánh phát triển quỹ đất, giao Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.

* (SMS: 250/QD-UBDT) - Ngày 16/05/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 250/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổng hợp.

* (SMS: 249/QD-UBDT) - Ngày 16/05/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 249/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương II.

* (SMS: 248/QD-UBDT) - Ngày 16/05/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 248/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương III.


NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 694/QD-TTg) - Ngày 24/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 694/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

* (SMS: 5283/VPCP-NN) - Ngày 23/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5283/VPCP-NN về chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.

* (SMS: 678/QD-TTg) - Ngày 19/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 678/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 660/QD-BTP) - Ngày 11/05/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 660/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.

* (SMS: 16/2017/TB-LPQT) - Ngày 20/04/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 16/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a.

* (SMS: 05/2017/TT-BTP) - Ngày 20/04/2017, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 05/2017/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.    

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 2937/QD-UBND) - Ngày 23/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2937/QĐ-UBND về việc công nhận chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.  

* (SMS: 107/KH-UBND) - Ngày 23/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 107/KH-UBND về việc tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn Thành phố Hà Nội.


* (SMS: 2907/QD-UBND) - Ngày 22/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2907/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2906/QD-UBND) - Ngày 22/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2906/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 2899/QD-UBND) - Ngày 22/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2899/QĐ-UBND về việc quy định tổ chức bộ máy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội.    

* (SMS: 2897/QD-UBND) - Ngày 22/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2897/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2474/UBND-KGVX) - Ngày 22/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2474/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

* (SMS: 106/KH-UBND) - Ngày 22/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 106/KH-UBND về việc phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2886/QD-UBND) - Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2886/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp của Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2865/QD-UBND) - Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2865/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (sự nghiệp kinh tế) của Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 105/KH-UBND) - Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 105/KH-UBND về việc thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 104/KH-UBND) - Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 104/KH-UBND về việc khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội năm 2017 trong lĩnh vực: An toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, cấp đổi giấy phép lái xe.

* (SMS: 2859/QD-UBND) - Ngày 18/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2859/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí của Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2857/QD-UBND) - Ngày 18/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2857/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội của Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2828/QD-UBND) - Ngày 17/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2828/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số của Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2827/QD-UBND) - Ngày 17/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2827/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 18/2017/QD-UBND) - Ngày 11/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP.ĐÀ NẴNG


* (SMS: 16/2017/QD-UBND) - Ngày 08/05/2017,
Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.


* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 10/04/2017,
Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 05/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 68/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch hành động về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ vị thành niên và thanh niên trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

UBND TỈNH HÀ TĨNH


* (SMS: 26/2017/QD-UBND) - Ngày 19/05/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

* (SMS: 25/2017/QD-UBND) - Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng.

* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cơ chế quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 22/2017/QD-UBND) - Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về việc bổ sung nội dung Phụ lục 03 Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 36/2017/QD-UBND) - Ngày 17/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 36/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 36/2017/QD-UBND) - Ngày 17/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 36/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH LẠNG SƠN


* (SMS: 16/2017/QD-UBND) - Ngày 16/05/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bãi bỏ một số khoản, điểm tại Điều 3 Quy chế phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 27/09/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.


UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


* (SMS: 31/2017/QD-UBND) - Ngày 12/05/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 30/2017/QD-UBND) - Ngày 12/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 29/2017/QD-UBND) - Ngày 12/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật để lắp đặt các đường dây, cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 11/CT-UBND) - Ngày 09/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị 11/CT-UBND về việc tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 10/CT-UBND) - Ngày 05/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về việc tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.