(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn.

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 850/TTg-DMDN) - Ngày 24/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 850/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chuyển thành công ty cổ phần.

* (SMS: 844/QD-TTg) - Ngày 18/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 844/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025".

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 75/2016/TT-BTC) - Ngày 24/05/2016,  Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

* (SMS: 4262/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/05/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4262/TCHQ-TXNK về vướng mắc chính sách thuế đối với mặt hàng xăng dầu.

* (SMS: 2133/TCT-DNL) - Ngày 19/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2133/TCT-DNL về việc phát hành hóa đơn.

* (SMS: 2084/TCT-DNL) - Ngày 17/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2084/TCT-DNL về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

* (SMS: 2044/TCT-CS) - Ngày 13/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2044/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 2041/TCT-CS) - Ngày 13/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2041/TCT-CS về tỷ giá khi xác định nghĩa vụ thuế.

* (SMS: 2040/TCT-CS) - Ngày 13/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2040/TCT-CS về danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư.

* (SMS: 2035/TCT-KK) - Ngày 13/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2035/TCT-KK về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng để hoàn thuế.

* (SMS: 996/QD-BTC) - Ngày 10/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 996/QĐ-BTC về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp.

* (SMS: 66/2016/TT-BTC) - Ngày 29/04/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 66/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

BẢO HIỂM

* (SMS: 1744/BHXH-CSYT) - Ngày 20/05/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1744/BHXH-CSYT về việc tăng cường công tác giám định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

* (SMS: 1741/BHXH-CSYT) - Ngày 19/05/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1741/BHXH-CSYT về việc triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

* (SMS: 784/QD-BHXH) - Ngày 18/05/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 784/QĐ-BHXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 3747/VPCP-QHQT) - Ngày 23/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3747/VPCP-QHQT về tình hình thực hiện các chương trình, dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

* (SMS: 74/2016/TT-BTC) - Ngày 20/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 74/2016/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 2256/BGDDT-KHTC) - Ngày 19/05/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2256/BGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

* (SMS: 6661/BTC-QLCS) - Ngày 18/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6661/BTC-QLCS về việc thông báo công khai giá cho thuê tài sản Nhà nước trên trang tin.

* (SMS: 6529/BTC-QLN) - Ngày 16/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6529/BTC-QLN về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính "Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 3782/VPCP-KTTH) - Ngày 23/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3782/VPCP-KTTH về việc xử lý xe máy chuyên dùng nhập khẩu bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ.

* (SMS: 4267/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/05/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4267/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng camera.

* (SMS: 4186/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/05/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4186/TCHQ-TXNK về việc phân loại giàn trồng hoa.

* (SMS: 1404/QD-TCHQ) - Ngày 18/05/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1404/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 1403/QD-TCHQ) - Ngày 18/05/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1403/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 4057/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/05/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4057/TCHQ-GSQL về việc giám sát hàng hóa tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan thay đổi cửa khẩu xuất.

* (SMS: 652/GSQL-GQ2) - Ngày 16/05/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 652/GSQL-GQ2 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan loại hình nhập sản xuất xuất khẩu.

* (SMS: 646/GSQL-GQ1) - Ngày 12/05/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 646/GSQL-GQ1 về thủ tục hải quan tại cảng cạn (ICD).

* (SMS: 645/GSQL-GQ2) - Ngày 12/05/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 645/GSQL-GQ2 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

* (SMS: 644/GSQL-GQ1) - Ngày 11/05/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 644/GSQL-GQ1 về việc nhập khẩu mỹ phẩm.

* (SMS: 643/GSQL-GQ1) - Ngày 11/05/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 643/GSQL-GQ1 về việc kiểm tra chuyên ngành xe ô tô xitec.

* (SMS: 69/2016/TT-BTC) - Ngày 06/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 69/2016/TT-BTC về việc quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phục vụ hoạt động dầu khí.

* (SMS: 3303/TB-TCHQ) - Ngày 20/04/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 3303/TB-TCHQ về kết quả phân loại của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Còi báo động.

* (SMS: 3302/TB-TCHQ) - Ngày 20/04/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 3302/TB-TCHQ về kết quả phân loại của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nhãn giấy chứa mạch tích hợp điện tử RFID - TGOCT9H00S.

* (SMS: 3301/TB-TCHQ) - Ngày 20/04/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 3301/TB-TCHQ về kết quả phân loại của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nhãn giấy chứa mạch tích hợp điện tử RFID.

* (SMS: 3300/TB-TCHQ) - Ngày 20/04/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 3300/TB-TCHQ về kết quả phân loại của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nước tăng lực bacchus không có ga, 250ML/Lon.

* (SMS: 3299/TB-TCHQ) - Ngày 20/04/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 3299/TB-TCHQ về kết quả phân loại của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm bổ sung hương liệu dạng ống hút Tubulars hương Sô cô la, bánh quy, hương dâu, hương chuối và hương Kiwi (gói 24 ống, 3g/ống).

* (SMS: 3298/TB-TCHQ) - Ngày 20/04/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 3298/TB-TCHQ về kết quả phân loại của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm bổ sung hương liệu dạng ống hút Tubulars hương Sô cô la, bánh quy, hương dâu, hương chuối và hương Kiwi.

* (SMS: 3297/TB-TCHQ) - Ngày 20/04/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 3297/TB-TCHQ về kết quả phân loại của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm bổ sung hương liệu dạng ống hút Tubulars hương sô cô la, bánh quy và dâu.

* (SMS: 3296/TB-TCHQ) - Ngày 20/04/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 3296/TB-TCHQ về kết quả phân loại của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ALCOHOL DOCTOR (250mlx24), giúp bảo vệ và tăng cường chức năng gan và giải bia rượu.
XÂY DỰNG

* (SMS: 488/QD-BXD) - Ngày 25/05/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 488/QĐ-BXD về việc phê duyệt tạm thời Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 4353/BCT-TTTN) - Ngày 20/05/2016, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4353/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 253/QD-UBDT) - Ngày 24/05/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 253/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn về bảo vệ môi trường năm 2016 tại tỉnh Quảng Trị.

* (SMS: 05/CT-BCT) - Ngày 19/05/2016, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 05/CT-BCT về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016.

* (SMS: 1919/QD-BCT) - Ngày 18/05/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1919/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, flourit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

* (SMS: 4200/BCT-CNNg) - Ngày 17/05/2016, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4200/BCT-CNNg về việc doanh nghiệp nội địa bán khoáng sản vào Khu phi thuế quan, Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.

* (SMS: 04/CT-BCT) - Ngày 06/05/2016, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 04/CT-BCT về việc tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khai thác than.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 1932/QD-BYT) - Ngày 19/05/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1932/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng.

* (SMS: 1931/QD-BYT) - Ngày 19/05/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1931/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tẩy sán lá gan nhỏ tại cộng đồng.

* (SMS: 2887/BYT-BH) - Ngày 19/05/2016, Bộ Y tế ban hành Công văn 2887/BYT-BH về việc báo cáo tình hình triển khai và thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

* (SMS: 515/KCB-NV) - Ngày 19/05/2016, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 515/KCB-NV về việc sử dụng đĩa CD tập huấn hướng dẫn phòng và xử trí sốc phản vệ trong tiêm chủng.

* (SMS: 206/QD-QLD) - Ngày 17/05/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 206/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (SMS: 205/QD-QLD) - Ngày 17/05/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 205/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (SMS: 7799/QLD-DK) - Ngày 17/05/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7799/QLD-ĐK thông báo về tình trạng sở hữu trí tuệ hoạt chất Regorafenib, muối arginin của Perindopril.

* (SMS: 2785/BYT-KCB) - Ngày 16/05/2016, Bộ Y tế ban hành Công văn 2785/BYT-KCB về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016.

* (SMS: 12/2016/TT-BYT) - Ngày 12/05/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 12/2016/TT-BYT về việc ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

* (SMS: 7483/QDL-CL) - Ngày 12/05/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7483/QDL-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-IMP (Đợt 40).

* (SMS: 11/2016/TT-BYT) - Ngày 11/05/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 11/2016/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

* (SMS: 6257/QLD-DK) - Ngày 21/04/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6257/QLD-ĐK về việc cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa hoạt chất flunarizin.

* (SMS: 2944/CT-BNN-XD) - Ngày 13/04/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 2944/CT-BNN-XD về việc tăng cường quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

GIAO THÔNG

* (SMS: 839/TTg-KTN) - Ngày 20/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 839/TTg-KTN về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

* (SMS: 829/TTg-KTN) - Ngày 19/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 829/TTg-KTN về cơ chế triển khai đầu tư Dự án đường song hành từ đường Mai Chí Thọ qua Khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến Vành đai 2 (tại nút giao An Phú dọc theo tuyến đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Thành phố Hồ Chí Minh).

* (SMS: 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC) - Ngày 10/05/2016, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC về việc hướng dẫn công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế để thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 2340/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 24/05/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2340/BGDĐT-CTHSSV về việc phối hợp tổ chức chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục".

* (SMS: 2279/BGDDT-KHTC) - Ngày 20/05/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2279/BGDĐT-KHTC về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo địa phương năm 2017.

* (SMS: 231/QD-UBDT) - Ngày 19/05/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 231/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi năm 2016.

* (SMS: 2258/BGDDT-KHTC) - Ngày 19/05/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2258/BGDĐT-KHTC về việc xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2017.

* (SMS: 819/QD-TTg) - Ngày 16/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 819/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam.

* (SMS: 13/2016/TTLT-BYT-BGDDT) - Ngày 12/05/2016, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học.

* (SMS: 14/2016/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC) - Ngày 05/05/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Mục III của Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/04/2008 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

* (SMS: 1387/QD-BGDDT) - Ngày 29/04/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1387/QĐ-BGDĐT về việc đính chính Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 865/QD-TTg) - Ngày 24/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 865/QĐ-TTg về việc thành lập Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.

* (SMS: 1239/QD-BKHCN) - Ngày 20/05/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1239/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 1777/LDTBXH-TCCB) - Ngày 23/05/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1777/LĐTBXH-TCCB về báo cáo danh sách công chức viên chức và người lao động nghỉ hưu năm 2017.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 846/QD-BTTTT) - Ngày 23/05/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 846/QĐ-BTTTT về việc sửa đổi Quyết định 1178/QĐ-BTTTT ngày 23/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam.

* (SMS: 819/QD-BTTTT) - Ngày 19/05/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 819/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm Nemko Canada Inc. - CA2040.

* (SMS: 818/QD-BTTTT) - Ngày 19/05/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 818/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm Global Standard Testing Laboratory (GSTL) Co., Ltd - KR0146.

* (SMS: 817/QD-BTTTT) - Ngày 19/05/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 817/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm ETL, Inc. - KR0022.

* (SMS: 816/QD-BTTTT) - Ngày 19/05/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 816/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Advanced Compliance Solutions, Inc. - US0156.

* (SMS: 1475/BTTTT-THH) - Ngày 10/05/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 1475/BTTTT-THH về việc báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 101/TB-VPCP) - Ngày 26/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 101/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về Quy hoạch Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 791/TTg-KGVX) - Ngày 16/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 791/TTg-KGVX về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 100/TB-VPCP) - Ngày 25/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 100/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 99/TB-VPCP) - Ngày 25/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 99/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 3876/VPVP-QHQT) - Ngày 24/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3876/VPVP-QHQT về việc tổ chức Diễn đàn Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) về khu vực Đông Nam Á năm 2016.

* (SMS: 236/QD-UBDT) - Ngày 23/05/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 236/QĐ-UBDT về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

* (SMS: 232/QD-UBDT) - Ngày 19/05/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 232/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc họp hoàn thiện bộ Hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Dân tộc.

* (SMS: 18/CT-TTg) - Ngày 19/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 18/CT-TTg về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

* (SMS: 21/2016/QD-TTg) - Ngày 17/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 21/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

* (SMS: 1206/2016/NQ-UBTVQH13) - Ngày 13/05/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 3918/VPCP-KGVX) - Ngày 25/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3918/VPCP-KGVX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

* (SMS: 95/TB-VPCP) - Ngày 24/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 95/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Dự thảo Kế hoạch triển khai thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền.

* (SMS: 1778/QD-BVHTTDL) - Ngày 20/05/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1778/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch gửi, nhận văn bản điện tử qua hộp thư điện tử công vụ trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* (SMS: 6885/BTC-PC) - Ngày 20/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6885/BTC-PC về việc thực hiện Quyết định 08/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

* (SMS: 1526/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL) - Ngày 12/05/2016,

Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1526/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc triển khai thực hiện Nghị định 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 


* (SMS: 890/QD-TTg) - Ngày 25/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 890/QĐ-TTg về các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ.

* (SMS: 835/QD-BTTTT) - Ngày 20/05/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 835/QĐ-BTTTT về thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016.

* (SMS: 1129/UBTVQH13-PL) - Ngày 17/05/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Công văn 1129/UBTVQH13-PL về việc hướng dẫn Điều 73 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

* (SMS: 1069/QD-BTC) - Ngày 16/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1069/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan.

* (SMS: 1068/QD-BTC) - Ngày 16/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1068/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Cục Tài vụ - Quản trị trực thuộc Tổng cục Hải quan.

* (SMS: 1066/QD-BTC) - Ngày 16/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1066/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan.

* (SMS: 1054/QD-BTC) - Ngày 16/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1054/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.

* (SMS: 1052/QD-BTC) - Ngày 16/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1052/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.

* (SMS: 1051/QD-BTC) - Ngày 16/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1051/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Hải quan.

* (SMS: 1050/QD-BTC) - Ngày 16/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1050/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thanh tra - Kiểm tra thuộc Tổng cục Hải quan.

* (SMS: 1048/QD-BTC) - Ngày 16/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1048/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Tổng cục Hải quan.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 834/TTg-KTN) - Ngày 19/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 834/TTg-KTN về đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2020.

* (SMS: 1654/QD-BCT) - Ngày 29/04/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1654/QĐ-BCT về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 846/TTg-PL) - Ngày 23/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 846/TTg-PL về việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

* (SMS: 34/2016/ND-CP) - Ngày 14/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

* (SMS: 901/QD-CTN) - Ngày 05/05/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 901/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 900/QD-CTN) - Ngày 05/05/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 900/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.  

* (SMS: 884/QD-CTN) - Ngày 05/05/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 884/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 883/QD-CTN) - Ngày 05/05/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 883/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 881/QD-CTN) - Ngày 05/05/2016,

Chủ tịch nước ban hành Quyết định 881/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.


HÀNG HẢI

 

 


* (SMS: 3771/VPCP-KTN) - Ngày 23/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3771/VPCP-KTN về việc rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi một số hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 2573/QD-UBND) - Ngày 25/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2573/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

* (SMS: 2566/QD-UBND) - Ngày 24/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2566/QĐ-UBND về việc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 đoạn từ Quốc lộ 5 đến thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: các xã Dương Xá và Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

* (SMS: 18/2016/QD-UBND) - Ngày 23/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 18/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định 47/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Uỷ ban nhân dân Thành phố quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2540/QD-UBND) - Ngày 23/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2540/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2539/QD-UBND) - Ngày 23/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2539/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng Trường mầm non Hoa Mai, phường Hàng Bột, quận Đống Đa.

* (SMS: 2537/QD-UBND) - Ngày 23/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2537/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Hồng Kỳ - Bắc Sơn và tuyến nhánh Chợ Chấu - Đô Tân, huyện Sóc Sơn.

* (SMS: 2536/QD-UBND) - Ngày 23/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2536/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Bắc Sơn - Minh Trí, thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn.

* (SMS: 97/KH-UBND) - Ngày 20/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 97/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố quản lý.

* (SMS: 2365/QD-UBND) - Ngày 17/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2365/QĐ-UBND về việc giao 10 địa điểm đất cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn.

UBND TỈNH LONG AN

* (SMS: 24/2016/QD-UBND) - Ngày 23/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 24/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 23/2011/QĐ-UBND ngày 21/07/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* (SMS: 22/2016/QD-UBND) - Ngày 16/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 22/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


* (SMS: 21/2016/QD-UBND) - Ngày 13/05/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 21/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG


* (SMS: 1031/QD-UBND) - Ngày 20/05/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 1031/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các Dự án trên địa bàn huyện Đức Trọng.

* (SMS: 30/2016/QD-UBND) - Ngày 19/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 30/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 1000/QD-UBND) - Ngày 17/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 1000/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định đơn giá cho các tổ chức thuê đất trên địa bàn huyện Đức Trọng.

* (SMS: 999/QD-UBND) - Ngày 17/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 999/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai dự án xây dựng Cụm công nghiệp Đinh Văn, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà.

* (SMS: 2632/UBND-VX3) - Ngày 17/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Công văn 2632/UBND-VX3 về việc quản lý kinh doanh vắc xin và bảo đảm dây chuyền lạnh trong tiêm chủng mở rộng.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 21/2016/QD-UBND) - Ngày 19/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 21/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

* (SMS: 08/2016/QD-UBND) - Ngày 19/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 08/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 20/2015/QĐ-UBND ngày 21/05/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH AN GIANG


* (SMS: 24/2016/QD-UBND) - Ngày 18/05/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 24/2016/QĐ-UBND về việc quy định đơn giản hóa một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ


* (SMS: 13/CT-UBND) - Ngày 18/05/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Chỉ thị 13/CT-UBND về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2016
* (SMS: 12/CT-UBND) - Ngày 17/05/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Chỉ thị 12/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ


* (SMS: 19/2016/QD-UBND) - Ngày 17/05/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 19/2016/QĐ-UBND về việc quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 28/2016/QD-UBND) - Ngày 11/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 28/2016/QĐ-UBND về việc quy định một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ chính sách với Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế.

* (SMS: 951/QD-UBND) - Ngày 10/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 951/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu vực Hương Long, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.